I. INTRODUCERE

     Pentru a putea efectua transport rutier, adică pentru a-și putea exercita ocupația (profesia), conducătorii auto trebuie să dețină certificate (atestate) CPI și CPC. Șoferii titulari ai permiselor de conducere pentru categoriile C1, C1E, C și CE, respectiv D1, D1E, D și DE trebuie să dețină un certificat de calificare profesională inițială (CPI) sau un certificat de calificare profesională continuă (CPC). Certificatele CPI și CPC sunt valabile pentru tipul de transport rutier efectuat de către conducătorul auto, respectiv transport rutier de mărfuri sau transport rutier de persoane, sunt valabile 5 ani și sunt eliberate de către Autoritatea Rutieră Română – ARR.

     Sunt scutiți (exceptați) de obligativitatea calificării inițiale (CPI) conducătorii auto care au obținut categoriile D1, D1E, D și DE înainte de data de 9 septembrie 2008 și/sau au obținut categoriile C1, C1E, C și CE înainte de data de 9 septembrie 2009.

      Pregătirea inițială și continuă (periodică) a conducătorilor auto se efectuează prin cursuri specifice, organizate de către centrele de pregătire și perfecționare profesională autorizate de către Ministerul Transporturilor (lista centrelor din toată țara se găsește pe site-ul mt.ro), urmate de o examinare teoretică, pentru obținerea certificatului CPC, sau de o examinare teoretică și una practică, pentru obținerea certificatului CPI. Candidații declarați “admis” trebuie să depună documentele de mai jos la orice Agenție teritorială a Autorității Rutiere Române – ARR, care are obligația să elibereze certificatul de calificare profesională (CPI sau CPC) în termen de maxim 30 de zile data înregistrării cererii, conform OMT nr. 1214/2015, anexa nr. 2.

     Foarte important! Începând cu data de 5 decembrie 2015, pentru susținerea examinării teoretice, candidații trebuie să achite în contul Autorității Rutiere Române – A.R.R. un tarif de 67 lei pentru fiecare probă de examen teoretic.  Comisia de examinare are obligația de a verifica documentului de plată, în original. Pentru plată, consultați Lista conturilor agențiilor teritoriale ARR.

II. DEPUNEREA DOCUMENTELOR LA A.R.R.

     Conducătorii auto trebuie să solicite personal eliberarea certificatului profesional și trebuie să depună următoarele documente la orice Agenție teritorială a Autorității Rutiere Române – ARR:

  1. Solicitare (cerere) tip (vezi model cerere, care se poate descărca sau imprima direct – Atenție! Cererea este pe o singură foaie, față și verso). În Anexa 1 am prezentat rubricile care trebuie completate de fiecare conducător auto, marcate cu XXX;
  2. Actul de identitate (copie);
  3. Permis de conducere valabil (copie, față și verso);
  4. Fotografie color, actuală, tip „buletin” (format 25 x 32 mm);
  5. Documentul de plată pentru tariful de eliberare, în original și copie (în momentul actual mandat poștal sau ordin de plată). În Anexa 2 sunt prezentate tarifele pentru eliberarea certificatelor CPI și CPC.

     Notă importantă: Documentele prezentate în copie se certifică de către solicitant (conducătorul auto) pentru conformitate cu originalul prin înscrisul „Subsemnatul …………………….., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale privind falsul în declarații, că prezentul act este conform cu originalul” și semnare. În mod normal, solicitantul (șoferul) trebuie să prezinte reprezentantului (angajatului) ARR și originalul documentelor solicitate în copie.

     Notă (verificare): Verificarea documentelor se face de către reprezentantul (angajatul) ARR în prezența conducătorului auto. Dacă lipsesc o parte din documente sau nu sunt lizibile, permisul de conducere nu este valabil sau fotografia nu este corespunzătoare confecționării certificatului, acestea nu se primesc și se restituie conducătorului auto.

     Notă (finalizare): Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. eliberează solicitantului o dovadă înlocuitoare a certificatului de calificare profesională, valabilă doar pe teritoriul României, cu valabilitate de 30 de zile calendaristice de la data depunerii și pe care apare mențiunea ”Valid only in Romania”.

III. ELIBERAREA CERTIFICATULUI PROFESIONAL

     Pentru eliberarea certificatului CPC sau CPI, conducătorul trebuie să prezinte  documentul de plată în original, pe care a primit un număr de înregistrare la depunerea documentelor și actul de identitate. Certificatul se eliberează numai conducătorului auto titular sau, în cazuri deosebite, când acesta nu poate să se prezinte, persoanei împuternicite de acesta prin procură notarială. La eliberarea certificatului, conducătorul auto trebuie să semneze în registrul de evidență a eliberării certificatelor CPI și CPC, deschis la fiecare Agenție teritorială ARR. Certificatul se eliberează conducătorului auto într-un plic sigilat și totodată trebuie să primească și factura fiscală reprezentând tariful pentru eliberare. Este util să se deschidă plicul și să se verifice exactitatea datelor înscrise în certificatul CPI sau CPC.

IV. PIERDEREA, DISTRUGEREA, FURTUL SAU DETERIORAREA CERTIFICATELOR (ATESTATELOR)

      În cazul pierderii, distrugerii, furtului sau deteriorării certificatelor CPI sau CPC în perioada de valabilitate a acestora, conducătorul auto se poate prezenta la Agenția teritorială ARR cu documentele specificate la pct. II, cu mențiunea că solicitarea tip se înlocuiește cu declarația, prezentată în Anexa 3În plus față de acestea, mai trebuie să prezinte, după caz:

  • pagina din ziarul (cotidianul) în care s-a publicat anunțul privind pierderea sau distrugerea certificatului, din care să reiasă numele publicației și data publicării;
  • dovadă (adeverință) eliberată de Poliție în cazul furtului;
  • certificatul deteriorat, pe care să se poată identifica cel puțin numele și prenumele titularului și/sau seria și numărul;

      Primirea documentelor și eliberarea certificatului se fac în același mod, așa cum s-a specificat mai sus.

Anexa 1

Cerere CPI și CPC față

VERSO

Cerere CPI și CPC verso

Anexa 2

Ordinul MT nr. 707/2015 pentru modificarea anexei la OMT nr. 2156/2005 privind tarifele pentru prestațiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română

TARIFE pentru prestațiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R [extras]

   – Eliberarea sau vizarea atestatelor ori a certificatelor profesionale, înlocuirea autorizațiilor pentru școli de conducători auto, a atestatelor ori certificatelor profesionale ocazionată de pierderea, sustragerea sau deteriorarea celor eliberate ori ocazionată de schimbarea adresei sau a numelui titularului, precum și prelungirea valabilității certificatului A.D.R., extinderea valabilității certificatului A.D.R. ori înlocuirea atestatului de instructor de conducere auto ocazionată de dobândirea unor categorii suplimentare sau ocazionată de schimbarea numelui titularului, precum și activitatea de documentare, consultanță și actualizare de date (tarif pentru o oră) – pentru o bucată – 41 lei;

   – Eliberarea certificatelor profesionale pentru conducători auto – tip cartelă (tarif pentru 5 ani) sau eliberarea acestora ocazionată de pierderea, sustragerea ori deteriorarea celor eliberate sau ocazionată de schimbarea numelui titularului ori orice alta modificare necesară (tarif pentru o bucată) – 64 lei;

   – Înlocuirea certificatelor profesionale pentru conducătorii auto ca urmare a eliberării celor tip cartelă (tarif pentru o bucată) – 39 lei;

Anexa 3

Declarație în cazul pierderii, distrugerii, furtului sau deteriorării certificatului CPI și CPC  (format PDF)


Alte articole captivante


MOTOARE INTELIGENTE      Volvo Car Group la lansa în această toamnă o noua familie de motoare - VEA (Volvo Engine Architecture), care folosesc pentru prima dată tehnologia i-ART, care ajută la reducerea consumului de combustibil la motoarele diesel și creșterea puterii.      În loc de a folosi senzorul de presiune tradițional, i-ART monitorizează continuu fiecare injector și controlează injecția și arderea în fiecare dintre c...
CIUDĂȚENII PE ȘOSELE      Ciudățenii pe șosele nu este un titlu obișnuit, dar am folosit aceste cuvinte pentru că fiecare dintre noi a văzut probabil cel puțin un vehicul mai ciudat, total neobișnuit, straniu, bizar, curios sau care șochează prin aspect, care circulă pe drum. Ne-am minunat, ne-am crucit, am fost uimiți sau am pufnit, poate, în râs. Cât timp vor exista autovehicule vor fi, de asemenea, și câțiva excentrici sau e...
SMART FORSTARS      Smart Forstars, un concept de autovehicul electric, a fost prezentat la Salonul Auto de la Paris 2012. Mașina are un proiector în capotă, permițând ca orice perete să fie transformat imediat într-un ecran de cinema. Proiectorul poate fi controlat atât din interior cât și din exterior (are butoane prevăzute și pe capotă).       Șeful de la firma Smart, Dr. Annette Winkler a spus: "Este cel mai ieftin...
MĂSURAREA ALCOOLEMIEI ÎN MERS      Oprirea șoferilor în trafic pentru verificarea alcoolemiei ar putea să devină în scurt timp de domeniul trecutului, după ce oamenii de știință de la Universitatea Militară de Tehnologie din Varșovia au testat un sistem cu laser capabil să detecteze, de pe marginea drumului, vaporii de alcool din mașinile aflate în mișcare.      Cercetătorii au folosit o mașină cu un șofer “în stare de ebrietate”, deoa...
BETON AUTO-PLOMBABIL      Cercetătorii de la trei universități britanice sunt în curs de a realiza un beton special, numit beton auto-plombabil sau beton auto-vindecabil, care folosește bacterii pentru a repara fisurile și crăpăturile.      Gropile de pe drumuri sunt blestemul șoferilor, chiar și în Marea Britanie, și atrag an de an costuri importante pentru reparații. Dar, datorită acestui material complet revoluționar  – bet...
S-A SUSPENDAT ATRIBUIREA DE TRASEE 2013     Referitor la atribuirea de trasee, sentința nr. 417/17.12.2012 pronunțată de Curtea de Apel Pitești în dosarul nr. 1020/46/2012 (dispune suspendarea executării Ordinului comun nr.240/1614/01.11.2012  până la soluționarea fondului contestației) este executorie de drept și produce efecte juridice, de la data comunicării, față de toate persoanele cărora li se adresează Ordinul comun al M.A.I. și al M.T.I. ...
CONCENTRAȚIA INDUSTRIEI AUTO      Industria auto a cunoscut o creștere remarcabilă în ultimii ani. În lume, companiile producătoare de autovehicule vând de toate, de la autoturisme mici și economice la mașini exotice, de milioane de dolari, pentru plutocrație. Industria auto este concentrată într-o mână de corporații mari, care dețin aproape toate mărcile sau brandurile de autoturisme ale lumii.      Concentrația industriei auto este ...
SISTEMUL “VEZI PRIN AUTOVEHICUL”      Nimănui nu îi place să fie blocat în spatele unui autovehicul mare, care se deplasează mai încet pe un drum cu două benzi de circulație. Încercarea de a-l depăși necesită atenție maximă și concentrare datorită vizibilității reduse și a manevrelor efectuate în scopul de a verifica dacă este sau nu posibilă trecerea.   O echipă de la Universitatea din Porto, susține că a găsit o soluție la această probl...
Linie separată de autobuz pentru țigani         Un primar italian a luat decizie extrem de controversată de a introduce o linie separată de autobuz pentru țigani.      Borgaro Torinese este o comună sau dacă vreți un orășel, cu o populație de circa 13 500 locuitori, situată în provincia Torino, în nordul Italiei. Inițiativa primarului Claudio Gambino, membru al Partidului Democrat italian de a opera o linie dublă de autobuz de-a lungul unui tras...
CELE MAI FURATE AUTOMOBILE      În Statele Unite ale Americii un automobil este furat la fiecare 26 de secunde, adică mai mult de 2 automobile pe minut, 3323 de automobile pe zi și peste 1.200.000 pe an. Și chiar hoții de autoturisme au preferințele lor. National Insurance Crime Bureau (NICB) este o instituție care urmărește furturile de autovehicule, le clasifică și publică o listă amănunțită în fiecare an. Iată cum arată lista celo...