(ACEST ARTICOL A FOST ACTUALIZAT ÎN DECEMBRIE 2015)

I.   INTRODUCERE

     Ordinul M.T. nr. 1214/2015, pentru aprobarea Normelor privind pregătirea și atestarea profesională a conducătorilor auto care transportă mărfuri periculoase, prevede ca toți conducătorii auto care transportă mărfuri periculoase (așa cum sunt ele definite în Acordul european referitor la transportul rutier international de mărfuri periculoase – Acordul ADR), trebuie să dețină un certificat ADR. Certificatul ADR completează certificatul de calificare profesională inițială sau continuă (CPI/CPC), dar nu îl înlocuiește la transportul rutier cu vehicule care transportă mărfuri periculoase, conducătorul auto trebuie să dețină în acest caz ambele certificate. Certificatele ADR sunt valabile 5 ani și sunt eliberate de către Autoritatea Rutieră Română – ARR.

     Pregătirea inițială (de bază) pentru obținerea certificatului ADR se efectuează prin cursuri specifice organizate de către centre de pregătire și perfecționare a personalului din domeniul transporturilor rutiere (lista centrelor din toată țara se găsește pe site-ul Ministerului Transporturilor – www.mt.ro), urmate de o examinare teoretică. Pregătirea inițială se poate face doar de conducătorii auto care dețin un permis de conducere valabil pentru cel puțin una din categoriile: B, BE, C1, C1E, C, CE sau Tr. Pentru transportul rutier de mărfuri periculoase în cisterne și pentru transportul mărfurilor periculoase din clasa 1 (substanțe și obiecte explozive) și clasa 7 (substanțe radioactive), conducătorii auto urmează și un curs de specializare, în plus față de cursul inițial. Pregătirea periodică (recapitulativă) este obligatorie și trebuie efectuată în ultimul an de valabilitate al certificatului ADR, inclusiv pentru specializările deținute. Rezultatele examinărilor se transmit la Autoritatea Rutieră Română – ARR, care are obligația să elibereze certificatele ADR în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii.

     Observație: în perioada de valabilitate, certificatul ADR se poate extinde în cazul în care conducătorul auto promovează examenul pentru unul sau mai multe cursuri de specializare.

     Foarte important! Începând cu data de 5 decembrie 2015, pentru susținerea examinării teoretice, candidații trebuie să achite în contul Autorității Rutiere Române – A.R.R. un tarif de 67 lei pentru fiecare probă de examen teoretic.  Comisia de examinare are obligația de a verifica documentului de plată, în original. Pentru plată, consultați Lista conturilor agențiilor teritoriale ARR.

     Modelul certificatului ADR este unic și trebuie să fie confecționat din plastic. Are culoarea albă, iar literele trebuie să fie negre și conține cel puțin un element de siguranță suplimentară.

Model certificat ADR

                                   * Se înlocuiește textul cu informațiile corespunzătoare.

II.   ELIBERAREA CERTIFICATELOR ADR

     Pentru obținerea certificatului ADR conducătorii auto trebuie să prezinte la Agenția teritorială ARR următoare: 

 1. Solicitare (cerere) tip  Anexa 1; În Anexa 2 este un model de completare pentru eliberarea unui certificat ADR inițial;
 2. Actul de identitate (copie);
 3. Permis de conducere valabil (copie);
 4. Fotografie color, actuală, tip „buletin” (format 25 x 32 mm);
 5. Documentul de plată pentru tariful de eliberare, în original și copie (în momentul actual mandat poștal sau ordin de plată). Tariful pentru eliberarea unui certificat ADR este de 64 lei;  

     Notă importantă: Documentele prezentate în copie se certifică de către solicitant (conducătorul auto) pentru conformitate cu originalul prin înscrisul „Subsemnatul ………………., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale privind falsul în declarații, că prezentul act este conform cu originalul” și semnare. În mod normal, solicitantul (șoferul) trebuie să prezinte reprezentantului (angajatului) ARR și documentele în original, pentru cele solicitate în copie.

     Notă (verificare): Verificarea documentelor se face de către reprezentantul (angajatul) ARR în prezența conducătorului auto. Dacă lipsesc o parte din documente sau nu sunt lizibile, permisul de conducere nu este valabil sau fotografia nu este corespunzătoare confecționării certificatului, acestea nu se primesc și se restituie conducătorului auto.

     Notă (finalizare): Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. eliberează solicitantului o dovadă înlocuitoare a certificatului de calificare profesională, valabilă doar pe teritoriul României, cu valabilitate de 30 de zile calendaristice de la data depunerii și pe care apare mențiunea „Valid only in Romania”.

     Pentru eliberarea certificatului ADR, conducătorul trebuie să prezinte  documentul de plată în original, pe care a primit un număr de înregistrare la depunerea documentelor și actul de identitate. Certificatul se eliberează numai conducătorului auto titular sau, în cazuri deosebite, când acesta nu poate să se prezinte, persoanei împuternicite de acesta prin procură notarială. La eliberarea certificatului, conducătorul auto trebuie să semneze în registrul de evidență a eliberării certificatelor ADR, deschis la fiecare Agenție teritorială ARR. Certificatul se eliberează conducătorului auto într-un plic sigilat și totodată trebuie să primească și factura fiscală reprezentând tariful pentru eliberare. Este util să se deschidă plicul și să se verifice exactitatea datelor înscrise în certificatul ADR.

III.   PRELUNGIREA (REÎNNOIREA) CERTIFICATELOR ADR

    Conducătorul auto trebuie să prezinte aceleași documente necesare pentru eliberare și în plus o copie a certificatului ADR pentru care se solicită prelungirea (reînnoirea). De asemenea, trebuie să completeze datele prevazute la punctul c) din cererea-tip „doresc să-mi prelungesc certificatul ADR” prin completarea datei la care a expirat sau va expira (vezi modelul de completare în Anexa 3 pentru prelungirea unui certificat ADR).

IV.   EXTINDEREA VALABILITĂȚII PENTRU SPECIALIZĂRI   

     În acest caz, documente necesare sunt cele de la prelungirea (reînnoirea) certificatului, dar se completează în plus datele prevazute la punctul c1) „doresc să-mi extind valabilitatea certificatului ADR pentru specializarea / specializările” prin bifarea căsuței/căsuțelor pentru care se solicită extinderea (vezi modelul de completare în Anexa 4 pentru extinderea de specializări a unui certificat ADR).

     La eliberarea noului certificat ADR pentru care s-a aplicat extinderea, conducătorul auto trebuie să predea certificatul ADR vechi (valabil înainte de extindere).

V.   PIERDEREA, DISTRUGEREA, FURTUL SAU DETERIORAREA CERTIFICATELOR ADR

     În cazul pierderii, distrugerii, furtului sau deteriorării certificatelor în perioada de valabilitate a acestora, conducătorul auto trebuie să  prezinte la Agenția teritorială ARR următoarele documente :

 1. Solicitare (cerere) tip (se poate obține de la orice agenție teritorială a Autorității Rutiere Române – A.R.R). În Anexa 5 este un model de completare pentru pierderea/furtul/deteriorarea/distrugerea unui certificat ADR.
 2. Actul de identitate (copie);
 3. Permis de conducere valabil (copie);
 4. Fotografie color, actuală, tip „buletin” (format 25 x 32 mm);
 5. Documentul de plată pentru tariful de eliberare, în original și copie (mandat poștal sau ordin de plată). Tariful pentru eliberarea unui certificat ADR pierdut, furat, distrus sau deteriorat este tot de 64 lei;  
 6. În plus  față de acestea, mai trebuie să prezinte, după caz:
  • Pagina din ziarul (cotidianul) în care s-a publicat anunțul privind pierderea sau distrugerea certificatului, din care să reiasă numele publicației și data publicării;
  • Dovadă (adeverință) eliberată de Poliție în cazul furtului;
  • Certificatul deteriorat, pe care se poate identifica cel puțin numele și prenumele titularului și/sau seria și numărul;

     Notă (verificare): Verificarea documentelor se face de către reprezentantul (angajatul) ARR în prezența conducătorului auto. Dacă lipsesc o parte din documente sau nu sunt lizibile, permisul de conducere nu este valabil sau fotografia nu este corespunzătoare confecționării certificatului, acestea nu se primesc și se restituie conducătorului auto.

     Observație: La eliberarea noului certificat ADR, ca urmare a deteriorării, se va reține certificatul vechi deteriorat.

VI.   SCHIMBAREA NUMELUI TITULARULUI 

     Conducătorul auto trebuie să prezinte aceleași documente necesare pentru eliberare și în plus actul de identitate anterior și actual și o copie a certificatului ADR pe numele vechi. De asemenea, trebuie să completeze datele prevazute la punctul b) „dețin un certificat ADR și vreau să îl schimb datorită schimbării numelui” (vezi modelul de completare în Anexa 6 pentru schimbarea numelui la un certificat ADR). La eliberarea certificatului ADR pe noul nume se va reține certificatul vechi, pe numele anterior.

 ANEXA 1

Cerere certificat ADR
     De aici puteți descărca sau imprima direct Cererea de eliberare card ADR (pdf).
ANEXA 2
Cerere certificat ADR nou
ANEXA 3
Cerere certificat ADR prelungire
ANEXA 4
Cerere certificat ADR extindere
ANEXA 5
Cerere certificat ADR pierdut
ANEXA 6Cerere certificat ADR schimbare nume

Alte articole captivante


AUTOSTRADA MODERNĂ A VIITORULUI      Autostrada modernă a viitorului sau “autostrada inteligentă " va utiliza cele mai noi tehnologii în construcția de drumuri, designerii ei susținând că va fi "mai durabilă, mai sigură și va avea un caracter intuitiv". Companiile din spatele proiectului, firmele olandeze Studio Roosegaarde și Heijmans Infrastructure – care deja au fost premiate cu "Cel mai bun concept al viitorului" (Best Future Concept)...
MAȘINA CARE NU SE MURDĂREȘTE      Pentru conducătorii auto care urăsc spălarea mașinii proprii - o corvoada costisitoare - în fața casei, în parcările de la blocuri sau la spălătoriile auto sau pentru cei care consideră piperate prețurile pentru estetica exterioară a autoturismelor, gigantul japonez Nissan propune prima mașină din lume care nu se murdărește pe orice fel de drum. O putem numi mașina care se “auto-curăță" și care ar pute...
RETRAGEREA LICENȚEI DE TRASEU: OMIRA 353/2007 vs HG 69/2012      Retragerea licenței de traseu se face, în momentul de față, prin intermediul a două acte normative care: Ordinul M.I.R.A. nr. 353/2007, modificat și completat ulterior și HGR nr. 69/2012. În continuare fac o „confruntare” între cele două: 0 O.M.I.R.A. NR. 353/2007 ART.28 (1) : „Retragerea licenței de traseu se face de către agenția A.R.R. emitentă în următoarele cazuri: (se referă numai la tr...
PIELE UMANĂ FALSĂ      Nissan este pe cale de a produce materiale plastice care reproduc la atingere pielea de pe degetele umane. Poate suna un pic extravagant, dar inginerii de la Nissan ne asigură că acestea vor fi folosite în curând. Scopul a fost întotdeauna de a crea materiale care să facă oamenii să interacționeze cu autovehiculul, creându-le cele mai plăcute sentimente. Și, dacă te gândești bine, atunci când vine vorb...
CARDUL SOCIETĂȚII (CARTELA ÎNTREPRINDERII)      Acest articol a fost actualizat după publicarea OMT nr. 459/2017 pentru aprobarea Normelor privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea, înnoirea și retragerea cardurilor de tahograf, inclusiv cardul societății. I. INTRODUCERE     Cardul de tahograf (sau cartela tahografică) este o cartelă de memorie destinată a fi utilizată la un tahograf digital și se eliberează de către Autoritatea Rutieră Română - ...
SISTEMUL “VEZI PRIN AUTOVEHICUL”      Nimănui nu îi place să fie blocat în spatele unui autovehicul mare, care se deplasează mai încet pe un drum cu două benzi de circulație. Încercarea de a-l depăși necesită atenție maximă și concentrare datorită vizibilității reduse și a manevrelor efectuate în scopul de a verifica dacă este sau nu posibilă trecerea.   O echipă de la Universitatea din Porto, susține că a găsit o soluție la această probl...
CONCENTRAȚIA INDUSTRIEI AUTO      Industria auto a cunoscut o creștere remarcabilă în ultimii ani. În lume, companiile producătoare de autovehicule vând de toate, de la autoturisme mici și economice la mașini exotice, de milioane de dolari, pentru plutocrație. Industria auto este concentrată într-o mână de corporații mari, care dețin aproape toate mărcile sau brandurile de autoturisme ale lumii.      Concentrația industriei auto este ...
LICENȚELE DE TRANSPORT NU SUNT LEGALE      Ordinul M.T. nr. 761/1999 privind desemnarea, pregătirea și atestarea profesională a persoanelor care conduc permanent și efectiv activități de transport rutier, modificat și completat prin O.M.T.C.T. nr. 2185/2004 și prin O.M.T. nr. 604/2007, prevede în anexă modelul pentru certificatul de competență profesională pentru transportul rutier național și internațional de mărfuri și sau persoane (format A4...
REGULAMENTUL UE nr. 165/2014 REGULAMENTUL UE NR. 165/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 4 februarie 2014 privind tahografele în transportul rutier, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației s...
MOTOARE INTELIGENTE      Volvo Car Group la lansa în această toamnă o noua familie de motoare - VEA (Volvo Engine Architecture), care folosesc pentru prima dată tehnologia i-ART, care ajută la reducerea consumului de combustibil la motoarele diesel și creșterea puterii.      În loc de a folosi senzorul de presiune tradițional, i-ART monitorizează continuu fiecare injector și controlează injecția și arderea în fiecare dintre c...