Normele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 s-au aprobat prin Ordinul M.T.I. nr. 980/2011.

     Articolul 54 din Norme, care se referă la transportul rutier interjudețean contra cost de persoane prin servicii regulate, prevede printre altele:

              (…)

 „(3) Autobuzul pentru care s-a emis licența de traseu poate fi înlocuit cu un alt autobuz numai în următoarele situații:

           a) nu mai este deținut de operatorul de transport rutier;

           b) prezintă defecțiuni tehnice.

(4) În situația prevăzută la alin.(3) lit. a), înlocuirea autobuzului se poate face în următoarele condiții :

    a) autobuzul utilizat să fie deținut în proprietate sau în temeiul unui contract de cumpărare în rate, închiriere sau leasing de către operatorul de transport rutier titular al licenței de traseu;

  b) autobuzul utilizat să aibă cel putin aceiași capacitate și același punctaj obținut în urma clasificării conform anexei nr. 18 la prezentele norme metodologice, cu autobuzul înlocuit;

   c) autobuzul utilizat să aibă același an de fabricație sau an de fabricație mai recent decât anul de fabricație al autobuzului înlocuit.

 (5) În situația prevăzută la alin.(3) lit. b), înlocuirea autobuzului se poate face pentru o perioadă de maxim 30 de zile.”

            (…)

     Se observă că s-a impus sau s-a condiționat înlocuirea unui autobuz în doua cazuri, prin utilizarea cuvântului NUMAI: alte situații  sunt excluse și nu se pot aplica. În mod logic rezultă că, dacă un operator de transport rutier care deține licență(e) de traseu pentru transport rutier interjudețean contra cost prin servicii regulate își cumpără, în perioada de valabilitate a programului de transport interjudețean, un autobuz mai nou, eventual și cu un grad de confort mai ridicat,  nu îl poate înlocui pe cel vechi decât dacă nu îl mai deține, adică trebuie să-l vândă, să-l înstrăineze pe cel vechi. Chiar nu înțeleg această constrângere nejustificată în nici un fel! Și mă gândesc că sunt operatori de transport rutier serioși și bine intenționați care, hai să zicem că ar dori să îmbunătățească serviciile de transport oferite călătorilor, achiziționează un autobuz nou după 3-4 ani de la ședința de atribuire. Ca să-l introducă pe un traseu/cursa(e), nu-l mai pot folosi pe cel vechi (de ex. pentru servicii ocazionale de transport rutier sau pentru înlocuirea unui alt autobuz cu punctaj mai redus de pe un alt traseu, etc), trebuie să nu-l mai dețină pentru ca înlocuirea să fie conform prevederilor legale. De ce oare? Oare acesta este modul prin care sunt incurajați operatorii de transport rutier de persoane să-și reînnoiască parcul de autobuze?

     Am parcurs și Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, respectiv O.M.I.R.A. nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare, cu referire la transportul rutier județean de persoane prin servicii regulate, care la art. 18 prevăd :

     „(1) Pe perioada de valabilitate a programelor de transport, operatorii de transport rutier pot utiliza la efectuarea curselor de pe un traseu oricare dintre autovehiculele înscrise la atribuirea traseelor din județul respectiv, pentru care au obținut licențe de traseu.

     (2) Înlocuirea unui autovehicul cu care operatorul de transport rutier a obținut licențe de traseu pe perioada de valabilitate a programului de transport este permisă numai cu un autovehicul care are cel puțin aceeași capacitate cu cea prevăzută în programul de transport și care întrunește cel puțin același punctaj cu al autovehiculului înlocuit, după notificarea consiliului județean și a agenției A.R.R.”

     Se observă că nu există nici o constrângere pentru înlocuirea autobuzelor, ca cea din O.M.T.I. nr. 980/2011. După umila mea părere, condițiile aplicabile pentru înlocuirea unui autobuz ar trebuie să fie aceleași, atât în trafic județean cât și în trafic interjudețean.

     Nota : Legea nr. 92/2007 și O.M.I.R.A. nr. 353/2007 trebuie modificate, completate și actualizate cu noile reglementari privind efectuarea  transportul rutier și controlul acestei activități. 

     P.S. Puteți vedea aici O.M.T.I. nr. 980/2011 actualizat.


Alte articole captivante


AIRBAG EXTERIOR      Sunt necesare airbag-urile în interiorul unei mașini? Probabil marea majoritate ar răspunde da, dar puțini dintre noi ar argumenta că este nevoie de airbag-uri și pe exteriorul unui autovehicul.      Ideea este relativ nouă, dar o companie din Olanda (TNO), pornind de la faptul că în prezent există o medie de 1,3 biciclete pentru fiecare rezident olandez, iar numai în Amsterdam circulă o jumătate de m...
METROU FUTURIST      Pentru a marca 150 de ani de la apariția metroului, la expoziția deschisă pe 8 octombrie la centrul expozițional Crystal în Victoria Royal Docks (Marea Britanie), Siemens a prezentat un tren subteran futurist, care ar putea deveni viitorul metroului londonez. Noul concept a fost numit Inspiro, metroul generației următoare și are un preț pe măsură: 1 milion de lire sterline pe garnitură.      Noul mo...
OBLIGAȚIILE OPERATORILOR DE TRANSPORT OBLIGAȚIILE OPERATORILOR DE TRANSPORT (OT) ȘI ALE INTREPRINDERILOR (I) ÎN RAPORT CU AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ – A.R.R. 1. Să depună , în termen de 10 zile, dacă condiția de capacitate financiară nu mai este îndeplinită  un număr de copii conforme egal cu numărul de autovehicule pentru care condiția nu mai este îndeplinită; Ordinul M.T.I. nr. 980/2011 art. 134 lit.r (OT); contravenție prevăzută la art.4 pc...
ÎNTREBARE PUBLICĂ PENTRU OPERATORII DE TRANSPORT      O întrebare publică pentru toți operatorii de transport din aceasta țară, fără supărare.      Ordinul M.T.C.T. nr.42/2006, modificat (actualizat), privind condițiile de pregătire profesională inițială și continuă a anumitor categorii de conducători auto, prevede la art. 6 alin.(4) :      „În cazul în care conducătorii auto titulari ai unui CPI/CPIa sau ai unui CPC ori cei exceptați de la obligația de...
PRODUCȚIA DE AUTOMOBILE 2012    Producția de automobile este un indicator important în economia unei națiuni. Organizația Internațională a producătorilor sau constructorilor de autovehicule (International Organization of Motor Vehicle Manufacturers) a fost înființată la Paris, în 1919. Această organizație mai este cunoscută și sub numele de  “Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles” (OICA). De curând, OICA a publica...
BICICLETĂ vs AUTOTURISM      Vânzările de mașini sunt în scădere în Europa, iar bicicleta pare a devenit modul preferat de transport pentru aproape fiecare stat membru. Se remarcă că vânzările de  biciclete încep să depășească vânzările de automobile în mai multe țări, devenind un fenomen la nivel continental. De exemplu, anul trecut, în Italia au fost vândute mai multe biciclete  decât mașini, pentru prima dată de la al doilea ră...
CERTIFICAT (ATESTAT) ADR       (ACEST ARTICOL A FOST ACTUALIZAT ÎN DECEMBRIE 2015) I.   INTRODUCERE      Ordinul M.T. nr. 1214/2015, pentru aprobarea Normelor privind pregătirea și atestarea profesională a conducătorilor auto care transportă mărfuri periculoase, prevede ca toți conducătorii auto care transportă mărfuri periculoase (așa cum sunt ele definite în Acordul european referitor la transportul rutier interna...
CEL MAI LUNG AUTOBUZ DIN LUME      Pentru a umple golul dintre autobuzele urbane convenționale și alte tipuri de autovehicule de transport persoane, un grup de ingineri de la institutul de cercetare german FRAUNHOFER IVI a dezvoltat proiectul celui mai lung autobuz din lume, oferind totodată și posibilitatea pentru un transport ecologic.  Cu o lungime de mai mult de 30 de metri, autobuzul poate transporta 256 de pasageri și este capabil...
REGULAMENTUL UE nr. 165/2014 REGULAMENTUL UE NR. 165/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 4 februarie 2014 privind tahografele în transportul rutier, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației s...
CEL MAI EFICIENT AUTOBUZ ELECTRIC      La mijlocul acestei luni, la expoziția din Houston, BYD Motors a prezentat un autobuz electric articulat cu o autonomie de peste 270 de kilometri și cu o încărcare de până la 120 de pasageri, care poate fi considerat cel mai eficient autobuz din lume la acest capitol.      BYD s-a axat de mai mulți ani pe fabricarea de baterii ecologice, iar noul acumulator fier-fosfat (baterie Fe) este complet reci...