H.G.R. nr. 69/2012, emitent Guvernul României, Monitorul Oficial nr.114/14.02.2012

privind stabilirea încălcărilor prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața transportului rutier internațional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 și ale Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum și a sancțiunilor și măsurilor aplicabile în cazul constatării acestor încălcări

     Vă prezint câteva neconformități la HG 69 din 2012, după umila mea părere. Ordinea este cronologică, ca parcurgere a articolelor, ci nicidecum ca importanță sau gravitate. Vă las pe dumneavoastră să le clasificați în ordinea gravității erorilor strecurate, în funcție de profilul propriu.

     Ø „Art. 3 pct. 11. sustragerea de la control/obstrucționarea efectuării controlului la sediul operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu/furnizorilor și beneficiarilor de bunuri divizibile/operatorului economic care desfășoară activități conexe transportului rutier/centrelor de pregătire și perfecționare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere/școlilor de conducători auto/instructorilor auto autorizați, după caz;”

     Articolul 6 stabilește contravențiile pentru art. 3 (abateri foarte grave) și sancționează cu suma de 14000-18000 lei operatorii de transport rutier/intreprinderile de transport rutier în cont propriu, furnizorii și beneficiarii de bunuri divizibile, centrele de pregătire și perfecționare a personalului de specialitate în domeniul transporturilor rutiere, școlile de conducători auto și instructorii auto autorizați  dar nu sancționează operatorii economici care desfășoară activități conexe transportului rutier:

     „c) operatorului economic care desfășoară activități conexe transportului rutier/persoanei fizice sau juridice, după caz, pentru faptele prevăzute la art. 3 pct. 1-3 și 33-37;” ——– NU EXISTĂ PUNCTUL 11———

     Ø „Art. 4 pct. 24. angajarea sau menținerea în funcție de către operatorul de transport rutier/întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul economic care desfășoară activități conexe transportului rutier a persoanelor cu funcții care concură la siguranța rutieră cu nerespectarea prevederilor art. 59 alin. (1)” Nota: să fie apte din punct de vedere medical și psihologic.

     Articolul 7 stabilește contravențiile pentru art. 4 (abateri grave) și sancționează cu suma de 12000-16000 lei numai operatorii economici care desfășoară activități conexe transportului rutier, fără să sancționeze si operatorii de transport rutier / intreprinderile de transport rutier în cont propriu:

     „a) operatorului de transport rutier sau întreprinderii de transport rutier în cont propriu român/române sau străin/străine, după caz, pentru faptele prevăzute la art. 4 pct. 1-12, 14, 19-22, 25-61 și 77;” ——– NU EXISTĂ PUNCTUL 24———

        Observație proprie : vă gândiți cumva la o compensație?

     Ø „Art. 4 pct. 68. nerespectarea de către operatorii economici care desfășoară activități conexe transportului rutier – activități desfășurate de autogări – a obligației de a transmite on-line I.S.C.T.R., în formatul solicitat de acesta, efectuarea curselor și traseelor, pe fiecare operator de transport deținător de licență de traseu cu care aceștia au încheiat contract;”

     Dacă studiați cu atenție art. 136 din O.M.T.I. nr. 980/2011 care se referă la obligațiile operatorilor economici care desfășoară activități conexe transportului rutier nu veți găsi această obligație. ——– ESTE LEGALĂ ACEASTĂ CONTRAVENȚIE? ———

      Observație proprie : dacă o obligație nu este stipulată în legea de bază, respectiv Ordonanța nr. 27/2011 și nici în Normele de aplicare a acesteia, respectiv O.M.T.I. nr. 980/22011, o hotărâre de guvern nu o poate sancționa.

     Ø „Art. 5 pct. 25. prezentarea la control de către întreprindere/operatorul de transport rutier, operatorii de activități conexe sau de către conducătorii auto a documentelor emise de către autoritatea competentă plastifiate ori în copie sau în oricare altă formă/alte condiții decât cele în care au fost eliberate;”

     Articolul 8 stabilește contravențiile pentru art. 5 (abateri minore) și sancționează cu suma de 3000-6000 lei lei operatorii de transport rutier/intreprinderile de transport rutier în cont propriu, operatorii economici care desfășoară activități conexe transportului rutier, fără să sancționeze conducătorii auto :

     „b) conducătorului auto român sau străin, după caz, pentru faptele prevăzute la art. 5 pct. 6, 19-21 şi 30;” ——– NU EXISTĂ PUNCTUL 25———

   Observație proprie : inspectorii de trafic din cadrul I.S.C.T.R au aplicat multe sancțiuni contravenționale operatorilor de transport/intreprinderilor pentru că, șoferii angajați ai acestora, au prezentat, la controlul în trafic, certificate de pregătire profesională plastifiate.

     Ø „Art. 5 pct. 15 nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligației de a notifica, în scris, schimbarea sediului social, în termen de 28 de zile, Autorității Rutiere Române – A.R.R.;”

     Dacă mai studiați o dată cu atenție art. 133 lit. x) din O.M.T.I. nr. 980/2011, care se referă la obligațiile intreprinderilor în cont propriu, termenul de 28 de zile este prevazut, dar la art. 134 lit. ad) din același ordin, care se referă la obligațiile operatorilor de transport rutier, termenul este de 15 zile.

      Observație proprie : o mică eroare de redactare, cu o marjă mai mare, ajutătoare, pentru operatorii de transport.

     Sper că nu v-am enervat prea tare și veți privi viața, în continuare, prin prisma realității românești. 

     P.S. Cuantumul contravențiilor prevăzute de HG nr. 69/2012 au fost modificate între timp, în anul 2014. Aveți la dispoziție aici HG 69/2012 actualizată.


Alte articole captivante


METROU FUTURIST      Pentru a marca 150 de ani de la apariția metroului, la expoziția deschisă pe 8 octombrie la centrul expozițional Crystal în Victoria Royal Docks (Marea Britanie), Siemens a prezentat un tren subteran futurist, care ar putea deveni viitorul metroului londonez. Noul concept a fost numit Inspiro, metroul generației următoare și are un preț pe măsură: 1 milion de lire sterline pe garnitură.      Noul mo...
ANVELOPE CARE GENEREAZĂ ELECTRICITATE      În ultimul timp autovehiculele electrice produse de giganți auto ca Ford, BMW și Tesla își fac loc pe piața mondială de vânzări de autovehicule. Unul din motivele principale care îngreunează dezvoltarea impetuoasă a tehnologiei mașinilor electrice este numărul limitat de stații de încărcare disponibile. Dar Goodyear a creat un nou concept de anvelopă care ar putea duce la dispariția stațiilor de încărc...
MAȘINA CARE NU SE MURDĂREȘTE      Pentru conducătorii auto care urăsc spălarea mașinii proprii - o corvoada costisitoare - în fața casei, în parcările de la blocuri sau la spălătoriile auto sau pentru cei care consideră piperate prețurile pentru estetica exterioară a autoturismelor, gigantul japonez Nissan propune prima mașină din lume care nu se murdărește pe orice fel de drum. O putem numi mașina care se “auto-curăță" și care ar pute...
CEL MAI LUNG AUTOBUZ DIN LUME      Pentru a umple golul dintre autobuzele urbane convenționale și alte tipuri de autovehicule de transport persoane, un grup de ingineri de la institutul de cercetare german FRAUNHOFER IVI a dezvoltat proiectul celui mai lung autobuz din lume, oferind totodată și posibilitatea pentru un transport ecologic.  Cu o lungime de mai mult de 30 de metri, autobuzul poate transporta 256 de pasageri și este capabil...
PIELE UMANĂ FALSĂ      Nissan este pe cale de a produce materiale plastice care reproduc la atingere pielea de pe degetele umane. Poate suna un pic extravagant, dar inginerii de la Nissan ne asigură că acestea vor fi folosite în curând. Scopul a fost întotdeauna de a crea materiale care să facă oamenii să interacționeze cu autovehiculul, creându-le cele mai plăcute sentimente. Și, dacă te gândești bine, atunci când vine vorb...
OG 27/2011 ACTUALIZATĂ (MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ)  ORDONANȚA nr. 27 din 31 august 2011 privind transporturile rutiere EMITENT: Guvernul României PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 2 septembrie 2011 Data intrării în vigoare: 04 Decembrie 2011      Modificată prin:  ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 11 din 27 februarie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere; EMITENT: Guvernul României...
FURIA LA VOLAN ȘI AGRESIVITATEA ÎN TRAFIC      Acțiunile unui alt șofer pe un drum rutier pot fi frustrante, provocându-i pe ceilalți să reacționeze cu o mânie surprinzătoare, nejustificată, numită furia la volan. În timp ce mânia (furia) ca o emoție în sine nu este greșită, ea poate fi potențial mai periculoasă atunci când suntem la volanul unei mașini. Eu cred că toți cei care conduc autovehicule, fără excepție, au experimentat furia la volan.  ...
BICICLETĂ vs AUTOTURISM      Vânzările de mașini sunt în scădere în Europa, iar bicicleta pare a devenit modul preferat de transport pentru aproape fiecare stat membru. Se remarcă că vânzările de  biciclete încep să depășească vânzările de automobile în mai multe țări, devenind un fenomen la nivel continental. De exemplu, anul trecut, în Italia au fost vândute mai multe biciclete  decât mașini, pentru prima dată de la al doilea ră...
HG 69/2012 ACTUALIZATĂ (MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ) HG 69/2012 (Hotărârea Guvernului nr. 69 din 01.02.2012) privind stabilirea încălcărilor cu caracter contravenţional ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE ...
AUTOBUZ GRĂDINĂ      Pornind de la ideea că "plămânii” unui oraș trebuie să crească în același ritm ca și populația sa și zonele verzi urbane sunt cruciale pentru fotosinteză (proces în care plantele absorb CO₂și eliberează O₂), un proces vital pentru purificarea aerului pe care îl respirăm, spaniolii au găsit o soluție neașteptată pentru a crea mici grădini: pe autobuzele de transport urbane.      Sistemul, numit PhytoKi...