H.G.R. nr. 69/2012, emitent Guvernul României, Monitorul Oficial nr.114/14.02.2012

privind stabilirea încălcărilor prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața transportului rutier internațional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 și ale Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum și a sancțiunilor și măsurilor aplicabile în cazul constatării acestor încălcări

     Vă prezint câteva neconformități la HG 69 din 2012, după umila mea părere. Ordinea este cronologică, ca parcurgere a articolelor, ci nicidecum ca importanță sau gravitate. Vă las pe dumneavoastră să le clasificați în ordinea gravității erorilor strecurate, în funcție de profilul propriu.

     Ø „Art. 3 pct. 11. sustragerea de la control/obstrucționarea efectuării controlului la sediul operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu/furnizorilor și beneficiarilor de bunuri divizibile/operatorului economic care desfășoară activități conexe transportului rutier/centrelor de pregătire și perfecționare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere/școlilor de conducători auto/instructorilor auto autorizați, după caz;”

     Articolul 6 stabilește contravențiile pentru art. 3 (abateri foarte grave) și sancționează cu suma de 14000-18000 lei operatorii de transport rutier/intreprinderile de transport rutier în cont propriu, furnizorii și beneficiarii de bunuri divizibile, centrele de pregătire și perfecționare a personalului de specialitate în domeniul transporturilor rutiere, școlile de conducători auto și instructorii auto autorizați  dar nu sancționează operatorii economici care desfășoară activități conexe transportului rutier:

     „c) operatorului economic care desfășoară activități conexe transportului rutier/persoanei fizice sau juridice, după caz, pentru faptele prevăzute la art. 3 pct. 1-3 și 33-37;” ——– NU EXISTĂ PUNCTUL 11———

     Ø „Art. 4 pct. 24. angajarea sau menținerea în funcție de către operatorul de transport rutier/întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul economic care desfășoară activități conexe transportului rutier a persoanelor cu funcții care concură la siguranța rutieră cu nerespectarea prevederilor art. 59 alin. (1)” Nota: să fie apte din punct de vedere medical și psihologic.

     Articolul 7 stabilește contravențiile pentru art. 4 (abateri grave) și sancționează cu suma de 12000-16000 lei numai operatorii economici care desfășoară activități conexe transportului rutier, fără să sancționeze si operatorii de transport rutier / intreprinderile de transport rutier în cont propriu:

     „a) operatorului de transport rutier sau întreprinderii de transport rutier în cont propriu român/române sau străin/străine, după caz, pentru faptele prevăzute la art. 4 pct. 1-12, 14, 19-22, 25-61 și 77;” ——– NU EXISTĂ PUNCTUL 24———

        Observație proprie : vă gândiți cumva la o compensație?

     Ø „Art. 4 pct. 68. nerespectarea de către operatorii economici care desfășoară activități conexe transportului rutier – activități desfășurate de autogări – a obligației de a transmite on-line I.S.C.T.R., în formatul solicitat de acesta, efectuarea curselor și traseelor, pe fiecare operator de transport deținător de licență de traseu cu care aceștia au încheiat contract;”

     Dacă studiați cu atenție art. 136 din O.M.T.I. nr. 980/2011 care se referă la obligațiile operatorilor economici care desfășoară activități conexe transportului rutier nu veți găsi această obligație. ——– ESTE LEGALĂ ACEASTĂ CONTRAVENȚIE? ———

      Observație proprie : dacă o obligație nu este stipulată în legea de bază, respectiv Ordonanța nr. 27/2011 și nici în Normele de aplicare a acesteia, respectiv O.M.T.I. nr. 980/22011, o hotărâre de guvern nu o poate sancționa.

     Ø „Art. 5 pct. 25. prezentarea la control de către întreprindere/operatorul de transport rutier, operatorii de activități conexe sau de către conducătorii auto a documentelor emise de către autoritatea competentă plastifiate ori în copie sau în oricare altă formă/alte condiții decât cele în care au fost eliberate;”

     Articolul 8 stabilește contravențiile pentru art. 5 (abateri minore) și sancționează cu suma de 3000-6000 lei lei operatorii de transport rutier/intreprinderile de transport rutier în cont propriu, operatorii economici care desfășoară activități conexe transportului rutier, fără să sancționeze conducătorii auto :

     „b) conducătorului auto român sau străin, după caz, pentru faptele prevăzute la art. 5 pct. 6, 19-21 şi 30;” ——– NU EXISTĂ PUNCTUL 25———

   Observație proprie : inspectorii de trafic din cadrul I.S.C.T.R au aplicat multe sancțiuni contravenționale operatorilor de transport/intreprinderilor pentru că, șoferii angajați ai acestora, au prezentat, la controlul în trafic, certificate de pregătire profesională plastifiate.

     Ø „Art. 5 pct. 15 nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligației de a notifica, în scris, schimbarea sediului social, în termen de 28 de zile, Autorității Rutiere Române – A.R.R.;”

     Dacă mai studiați o dată cu atenție art. 133 lit. x) din O.M.T.I. nr. 980/2011, care se referă la obligațiile intreprinderilor în cont propriu, termenul de 28 de zile este prevazut, dar la art. 134 lit. ad) din același ordin, care se referă la obligațiile operatorilor de transport rutier, termenul este de 15 zile.

      Observație proprie : o mică eroare de redactare, cu o marjă mai mare, ajutătoare, pentru operatorii de transport.

     Sper că nu v-am enervat prea tare și veți privi viața, în continuare, prin prisma realității românești. 

     P.S. Cuantumul contravențiilor prevăzute de HG nr. 69/2012 au fost modificate între timp, în anul 2014. Aveți la dispoziție aici HG 69/2012 actualizată.


Alte articole captivante


MĂSURAREA ALCOOLEMIEI ÎN MERS      Oprirea șoferilor în trafic pentru verificarea alcoolemiei ar putea să devină în scurt timp de domeniul trecutului, după ce oamenii de știință de la Universitatea Militară de Tehnologie din Varșovia au testat un sistem cu laser capabil să detecteze, de pe marginea drumului, vaporii de alcool din mașinile aflate în mișcare.      Cercetătorii au folosit o mașină cu un șofer “în stare de ebrietate”, deoa...
CELE MAI URÂTE AUTOTURISME      În timpuri străvechi omul a căutat metode prin care să transporte hrana sau alte diferite lucruri necesare traiului pe distanțe mici sau mai mari. Folosindu-și inteligența a reușit să construiască primul mijloc de transport rudimentar: targa. După domesticirea animalelor au apărut mijloacele de transport cu tracțiune animală, care au evoluat de-a lungul anilor de la căruță la calești, trăsuri, cabriole...
Linie separată de autobuz pentru țigani         Un primar italian a luat decizie extrem de controversată de a introduce o linie separată de autobuz pentru țigani.      Borgaro Torinese este o comună sau dacă vreți un orășel, cu o populație de circa 13 500 locuitori, situată în provincia Torino, în nordul Italiei. Inițiativa primarului Claudio Gambino, membru al Partidului Democrat italian de a opera o linie dublă de autobuz de-a lungul unui tras...
ATRIBUIRE TRASEE JUDEȚENE 2013      ULTIMA ORĂ:  în M.O. nr. 679 din 5 noiembrie 2013 a fost publicat ordinul comun al Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 3310/2013 și al Ministrului Transporturilor nr. 1365/2013, care modifică Anexa nr. 1 (Metodologia de punctare) punctul 1 și Anexa nr. 2 (Criteriile de evaluare și punctajele) punctul 8 din Ordinul comun M.A.I./M.T.I. nr. 240/1614 din 2012. Modificările aduse...
AIRBAG EXTERIOR      Sunt necesare airbag-urile în interiorul unei mașini? Probabil marea majoritate ar răspunde da, dar puțini dintre noi ar argumenta că este nevoie de airbag-uri și pe exteriorul unui autovehicul.      Ideea este relativ nouă, dar o companie din Olanda (TNO), pornind de la faptul că în prezent există o medie de 1,3 biciclete pentru fiecare rezident olandez, iar numai în Amsterdam circulă o jumătate de m...
CEL MAI LUNG AUTOBUZ DIN LUME      Pentru a umple golul dintre autobuzele urbane convenționale și alte tipuri de autovehicule de transport persoane, un grup de ingineri de la institutul de cercetare german FRAUNHOFER IVI a dezvoltat proiectul celui mai lung autobuz din lume, oferind totodată și posibilitatea pentru un transport ecologic.  Cu o lungime de mai mult de 30 de metri, autobuzul poate transporta 256 de pasageri și este capabil...
ELIMINAREA ACCIDENTELOR RUTIERE      Volvo a dezvoltat o tehnologie care pretinde că ar putea duce la eliminarea accidentele rutiere mortale ale autovehiculelor sale până în anul 2020. Grupul suedez susține că până la sfârșitul acestui deceniu, mașinile sale de ultimă generație vor fi dotate cu calculatoare care au o vedere de 360 ​​de grade împrejur.      Acest lucru a necesitat elaborarea unui “senzor central” care să permită diferitel...
REGULAMENTUL UE nr. 165/2014 REGULAMENTUL UE NR. 165/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 4 februarie 2014 privind tahografele în transportul rutier, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației s...
SIMBOLURI PE TABLOUL DE BORD      Planșa de bord informează în mod obișnuit conducătorii auto cu privire la acțiunile pe care le întreprind și, de asemenea, problemele care pot apare în funcționarea în ansamblu a autovehiculului. În ultimul timp, mașinile au devenit atât de complexe încât majoritatea șoferilor nu înțeleg multe dintre simbolurile comune de avertizare sau de informare de pe tabloul de bord. Problema este agravată de fapt...
PARBRIZE ȘI GEAMURI INTELIGENTE      Compania Continental a testat de curând parbrize și geamuri inteligente care se nuanțează cu o simplă apăsare a unui buton, oferind intimitate, confort sporit, siguranță și chiar reducerea emisiile poluante.      Procesul de întunecare (colorare) a geamurilor se realizează prin inserarea unor filme unice cu particule încorporate direct în sticlă. Când gemul este clar, particulele din filme sunt alinia...