H.G.R. nr. 69/2012, emitent Guvernul României, Monitorul Oficial nr.114/14.02.2012

privind stabilirea încălcărilor prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața transportului rutier internațional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 și ale Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum și a sancțiunilor și măsurilor aplicabile în cazul constatării acestor încălcări

     Vă prezint câteva neconformități la HG 69 din 2012, după umila mea părere. Ordinea este cronologică, ca parcurgere a articolelor, ci nicidecum ca importanță sau gravitate. Vă las pe dumneavoastră să le clasificați în ordinea gravității erorilor strecurate, în funcție de profilul propriu.

     Ø „Art. 3 pct. 11. sustragerea de la control/obstrucționarea efectuării controlului la sediul operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu/furnizorilor și beneficiarilor de bunuri divizibile/operatorului economic care desfășoară activități conexe transportului rutier/centrelor de pregătire și perfecționare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere/școlilor de conducători auto/instructorilor auto autorizați, după caz;”

     Articolul 6 stabilește contravențiile pentru art. 3 (abateri foarte grave) și sancționează cu suma de 14000-18000 lei operatorii de transport rutier/intreprinderile de transport rutier în cont propriu, furnizorii și beneficiarii de bunuri divizibile, centrele de pregătire și perfecționare a personalului de specialitate în domeniul transporturilor rutiere, școlile de conducători auto și instructorii auto autorizați  dar nu sancționează operatorii economici care desfășoară activități conexe transportului rutier:

     „c) operatorului economic care desfășoară activități conexe transportului rutier/persoanei fizice sau juridice, după caz, pentru faptele prevăzute la art. 3 pct. 1-3 și 33-37;” ——– NU EXISTĂ PUNCTUL 11———

     Ø „Art. 4 pct. 24. angajarea sau menținerea în funcție de către operatorul de transport rutier/întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul economic care desfășoară activități conexe transportului rutier a persoanelor cu funcții care concură la siguranța rutieră cu nerespectarea prevederilor art. 59 alin. (1)” Nota: să fie apte din punct de vedere medical și psihologic.

     Articolul 7 stabilește contravențiile pentru art. 4 (abateri grave) și sancționează cu suma de 12000-16000 lei numai operatorii economici care desfășoară activități conexe transportului rutier, fără să sancționeze si operatorii de transport rutier / intreprinderile de transport rutier în cont propriu:

     „a) operatorului de transport rutier sau întreprinderii de transport rutier în cont propriu român/române sau străin/străine, după caz, pentru faptele prevăzute la art. 4 pct. 1-12, 14, 19-22, 25-61 și 77;” ——– NU EXISTĂ PUNCTUL 24———

        Observație proprie : vă gândiți cumva la o compensație?

     Ø „Art. 4 pct. 68. nerespectarea de către operatorii economici care desfășoară activități conexe transportului rutier – activități desfășurate de autogări – a obligației de a transmite on-line I.S.C.T.R., în formatul solicitat de acesta, efectuarea curselor și traseelor, pe fiecare operator de transport deținător de licență de traseu cu care aceștia au încheiat contract;”

     Dacă studiați cu atenție art. 136 din O.M.T.I. nr. 980/2011 care se referă la obligațiile operatorilor economici care desfășoară activități conexe transportului rutier nu veți găsi această obligație. ——– ESTE LEGALĂ ACEASTĂ CONTRAVENȚIE? ———

      Observație proprie : dacă o obligație nu este stipulată în legea de bază, respectiv Ordonanța nr. 27/2011 și nici în Normele de aplicare a acesteia, respectiv O.M.T.I. nr. 980/22011, o hotărâre de guvern nu o poate sancționa.

     Ø „Art. 5 pct. 25. prezentarea la control de către întreprindere/operatorul de transport rutier, operatorii de activități conexe sau de către conducătorii auto a documentelor emise de către autoritatea competentă plastifiate ori în copie sau în oricare altă formă/alte condiții decât cele în care au fost eliberate;”

     Articolul 8 stabilește contravențiile pentru art. 5 (abateri minore) și sancționează cu suma de 3000-6000 lei lei operatorii de transport rutier/intreprinderile de transport rutier în cont propriu, operatorii economici care desfășoară activități conexe transportului rutier, fără să sancționeze conducătorii auto :

     „b) conducătorului auto român sau străin, după caz, pentru faptele prevăzute la art. 5 pct. 6, 19-21 şi 30;” ——– NU EXISTĂ PUNCTUL 25———

   Observație proprie : inspectorii de trafic din cadrul I.S.C.T.R au aplicat multe sancțiuni contravenționale operatorilor de transport/intreprinderilor pentru că, șoferii angajați ai acestora, au prezentat, la controlul în trafic, certificate de pregătire profesională plastifiate.

     Ø „Art. 5 pct. 15 nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligației de a notifica, în scris, schimbarea sediului social, în termen de 28 de zile, Autorității Rutiere Române – A.R.R.;”

     Dacă mai studiați o dată cu atenție art. 133 lit. x) din O.M.T.I. nr. 980/2011, care se referă la obligațiile intreprinderilor în cont propriu, termenul de 28 de zile este prevazut, dar la art. 134 lit. ad) din același ordin, care se referă la obligațiile operatorilor de transport rutier, termenul este de 15 zile.

      Observație proprie : o mică eroare de redactare, cu o marjă mai mare, ajutătoare, pentru operatorii de transport.

     Sper că nu v-am enervat prea tare și veți privi viața, în continuare, prin prisma realității românești. 

     P.S. Cuantumul contravențiilor prevăzute de HG nr. 69/2012 au fost modificate între timp, în anul 2014. Aveți la dispoziție aici HG 69/2012 actualizată.


Alte articole captivante


AUTOSTRADA MODERNĂ A VIITORULUI      Autostrada modernă a viitorului sau “autostrada inteligentă " va utiliza cele mai noi tehnologii în construcția de drumuri, designerii ei susținând că va fi "mai durabilă, mai sigură și va avea un caracter intuitiv". Companiile din spatele proiectului, firmele olandeze Studio Roosegaarde și Heijmans Infrastructure – care deja au fost premiate cu "Cel mai bun concept al viitorului" (Best Future Concept)...
EMISII CO₂      Politicile actuale ar determina o reducere a emisiilor de GES (gaze cu efect de seră) de numai 40% până în 2050. Comunicarea Comisiei Europene intitulată „Foaie de parcurs pentru trecerea la o economie competitivă cu emisii scăzute de dioxid de carbon până în 2050” stabilește modul în care poate fi îndeplinit cel mai rentabil cu putință obiectivul de reducere a emisiilor pe plan național cu 80% până în...
PORSCHE 911 – 50 DE ANI      De la debutul său în anul 1963 la Frankfurt Motor Show și până la prezentarea modelului GT3 anul acesta la Geneva Motor Show, timp de 50 de ani, Porsche 911 și-a câștigat, pe bună dreptate, un loc de cinste în galeria celor mai bune mașini produse vreodată. Într-o epocă în care creativitatea este decisivă, "legendarul" 911 continuă să demonstreze în continuare ceea ce înseamnă o mașină sport. Iată o sc...
RETRAGEREA LICENȚEI DE TRASEU: OMIRA 353/2007 vs HG 69/2012      Retragerea licenței de traseu se face, în momentul de față, prin intermediul a două acte normative care: Ordinul M.I.R.A. nr. 353/2007, modificat și completat ulterior și HGR nr. 69/2012. În continuare fac o „confruntare” între cele două: 0 O.M.I.R.A. NR. 353/2007 ART.28 (1) : „Retragerea licenței de traseu se face de către agenția A.R.R. emitentă în următoarele cazuri: (se referă numai la tr...
CERTIFICATE (ATESTATE) CPI ȘI CPC I. INTRODUCERE      Pentru a putea efectua transport rutier, adică pentru a-și putea exercita ocupația (profesia), conducătorii auto trebuie să dețină certificate (atestate) CPI și CPC. Șoferii titulari ai permiselor de conducere pentru categoriile C1, C1E, C și CE, respectiv D1, D1E, D și DE trebuie să dețină un certificat de calificare profesională inițială (CPI) sau un certificat de calificare profesion...
CARDUL SOCIETĂȚII (CARTELA ÎNTREPRINDERII)      Acest articol a fost actualizat după publicarea OMT nr. 459/2017 pentru aprobarea Normelor privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea, înnoirea și retragerea cardurilor de tahograf, inclusiv cardul societății. I. INTRODUCERE     Cardul de tahograf (sau cartela tahografică) este o cartelă de memorie destinată a fi utilizată la un tahograf digital și se eliberează de către Autoritatea Rutieră Română - ...
SISTEMUL “VEZI PRIN AUTOVEHICUL”      Nimănui nu îi place să fie blocat în spatele unui autovehicul mare, care se deplasează mai încet pe un drum cu două benzi de circulație. Încercarea de a-l depăși necesită atenție maximă și concentrare datorită vizibilității reduse și a manevrelor efectuate în scopul de a verifica dacă este sau nu posibilă trecerea.   O echipă de la Universitatea din Porto, susține că a găsit o soluție la această probl...
HG nr. 537/2014, RESTITUIRE ACCIZE HOTĂRÂRE privind condițiile, procedura și termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferența dintre nivelul standard al accizelor și nivelul accizelor diferențiat pentru motorină publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 512 din 9 iulie 2014.      În aplicarea art. 176 alin. (6) și (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, car...
SUSPENDAREA ȘI RETRAGEREA AUTORIZAȚIEI ȘCOLII DE CONDUCĂTORI AUTO   0 HGR nr. 69/2012, Art. 46 : I.S.C.T.R. retrage autorizația școlii de conducători auto în următoarele cazuri: Norme privind autorizarea școlilor de conducători auto, OMTI nr. 1019/2009, Art. 16 : Anularea autorizației școlii de conducători auto se face către de Autoritatea Rutieră Română – ARR la a treia suspendare, precum și în următoarele cazuri: 1 a) dacă la expirarea termenului de ...
CONSIDERENTE LA SANCȚIUNILE PREVĂZUTE DE HG 69/2012 HG nr. 69/2012 privind stabilirea încălcărilor prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului Eu...