Dan Caragea
Legislație transporturi rutiere

SUSPENDAREA ȘI RETRAGEREA AUTORIZAȚIEI ȘCOLII DE CONDUCĂTORI AUTO

  0 HGR nr. 69/2012, Art. 46 :  retrage autorizația școlii de conducători auto în următoarele cazuri: Norme privind autorizarea școlilor de conducători auto, OMTI nr. 1019/2009, Art. 16 : Anularea autorizației școlii de conducători auto se face către de Autoritatea Rutieră Română – ARR la a treia suspendare, precum și în următoarele cazuri: 1 a) dacă la expirarea termenului de…
Citiți mai departe »»»
Legislație transporturi rutiere

ÎNTREBARE PUBLICĂ PENTRU OPERATORII DE TRANSPORT

     O întrebare publică pentru toți operatorii de transport din aceasta țară, fără supărare.      Ordinul , modificat (actualizat), privind condițiile de pregătire profesională inițială și continuă a anumitor categorii de conducători auto, prevede la art. 6 alin.(4) :      „În cazul în care conducătorii auto titulari ai unui CPI/CPIa sau ai unui CPC ori cei exceptați de la…
Citiți mai departe »»»
HGR nr. 69/2012

RETRAGEREA LICENȚEI DE TRASEU: OMIRA 353/2007 vs HG 69/2012

     Retragerea licenței de traseu se face, în momentul de față, prin intermediul a două acte normative care: Ordinul nr. 353/2007, modificat și completat ulterior și HGR nr. 69/2012. În continuare fac o „confruntare” între cele două: 0 NR. 353/2007 (1) : „Retragerea licenței de traseu se face de către agenția  emitentă în următoarele cazuri: (se referă numai…
Citiți mai departe »»»
Legislație transporturi rutiere

CONSTRÂNGERE NEJUSTIFICATĂ LA OMTI 980/2011

     Normele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 s-au aprobat prin Ordinul nr. 980/2011.      Articolul 54 din Norme, care se referă la transportul rutier interjudețean contra cost de persoane prin servicii regulate, prevede printre altele:        …
Citiți mai departe »»»
Legislație transporturi rutiere

OBLIGAȚIILE OPERATORILOR DE TRANSPORT

OBLIGAȚIILE OPERATORILOR DE TRANSPORT (OT) ȘI ALE INTREPRINDERILOR (I) ÎN RAPORT CU AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ – 1. Să depună , în termen de 10 zile, dacă condiția de capacitate financiară nu mai este îndeplinită  un număr de copii conforme egal cu numărul de autovehicule pentru care condiția nu mai este îndeplinită; Ordinul nr. 980/2011 art. 134 (OT); contravenție prevăzută la din HGR nr. 69/2012, valoare…
Citiți mai departe »»»
12