Dan Caragea
Legislație transporturi rutiere

CERTIFICATE (ATESTATE) CPI ȘI CPC

I. INTRODUCERE      Pentru a putea efectua transport rutier, adică pentru a-și putea exercita ocupația (profesia), conducătorii auto trebuie să dețină certificate (atestate) CPI și CPC. Șoferii titulari ai permiselor de conducere pentru categoriile C1, C1E, C și CE, respectiv D1, D1E, D și DE trebuie să dețină un certificat…
Citiți mai departe »»»
La curent

PREGĂTIREA ȘI ATESTAREA PROFESIONALĂ ÎN TRANSPORTURILE RUTIERE

ORDINUL Ministrului Transporturilor nr. 1214/2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea și atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere      În temeiul prevederilor art. 6 alin. (3) lit. h), ale art. 111, ale art. 67 alin. (1), (3) și (4) din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și…
Citiți mai departe »»»
Legislație transporturi rutiere

OG 37/2007 ACTUALIZATĂ 2015

ORDONANȚA nr. 37 din 7 august 2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora ACT EMIS DE GUVERNUL ROMÂNIEI ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL  nr. 565 din 16 august 2007  …
Citiți mai departe »»»
Economie

HG nr. 537/2014, RESTITUIRE ACCIZE

HOTĂRÂRE privind condițiile, procedura și termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferența dintre nivelul standard al accizelor și nivelul accizelor diferențiat pentru motorină publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 512 din 9 iulie 2014.      În aplicarea art. 176 alin. (6) și (7) din Legea…
Citiți mai departe »»»
Legislație transporturi rutiere

REGULAMENTUL UE nr. 165/2014

REGULAMENTUL UE NR. 165/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 4 februarie 2014 privind tahografele în transportul rutier, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind…
Citiți mai departe »»»
HGR nr. 69/2012

HG 69/2012 ACTUALIZATĂ (MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ)

HG 69/2012 (Hotărârea Guvernului nr. 69 din ) privind stabilirea încălcărilor cu caracter contravenţional ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de…
Citiți mai departe »»»
Legislație transporturi rutiere

OMTI 980/2011 ACTUALIZAT (MODIFICAT ȘI COMPLETAT)

NORME METODOLOGICE (din 30 noiembrie 2011) privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere*)     EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII     PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 854 bis din 2 decembrie 2011 ----------     *) Aprobate…
Citiți mai departe »»»
Legislație transporturi rutiere

CERTIFICAT (ATESTAT) ADR

      (ACEST ARTICOL A FOST ACTUALIZAT ÎN DECEMBRIE 2015) I.   INTRODUCERE      Ordinul nr. 1214/2015, pentru aprobarea Normelor privind pregătirea și atestarea profesională a conducătorilor auto care transportă mărfuri periculoase, prevede ca toți conducătorii auto care transportă mărfuri periculoase (așa cum sunt ele definite în Acordul european referitor la transportul rutier international de mărfuri periculoase - Acordul ADR),…
Citiți mai departe »»»
Legislație transporturi rutiere

CARDUL SOCIETĂȚII (CARTELA ÎNTREPRINDERII)

     Acest articol a fost actualizat după publicarea OMT nr. 459/2017 pentru aprobarea Normelor privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea, înnoirea și retragerea cardurilor de tahograf, inclusiv cardul societății. I. INTRODUCERE     Cardul de tahograf (sau cartela tahografică) este o cartelă de memorie destinată a fi utilizată la un tahograf digital și se…
Citiți mai departe »»»
Legislație transporturi rutiere

OBȚINEREA CARDULUI DE CONDUCĂTOR AUTO

     Acest articol a fost actualizat după publicarea OMT nr. 459/2017 pentru aprobarea Normelor privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea, înnoirea și retragerea cardurilor de tahograf, respectiv obținerea cardului de conducător auto. I. INTRODUCERE      Cardul de tahograf (sau cartela tahografică) este o cartelă de memorie destinată a fi utilizată la un…
Citiți mai departe »»»
Legislație transporturi rutiere

ISCTR NU ARE COMPETENȚA SĂ APLICE CONTRAVENȚII

     Am așteptat mai bine de un an, cu dorința că lucrurile intră pe făgașul normal, dar nu se întâmplă nimic, parcă toată lumea din domeniul transporturilor rutiere este într-o letargie acută. M-am hotărât să subliniez alte câteva lucruri inadmisibile într-o societate care se autocaracterizează modernă, referitor la faptul…
Citiți mai departe »»»
Legislație transporturi rutiere

OG 27/2011 ACTUALIZATĂ (MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ)

 ORDONANȚA nr. 27 din 31 august 2011 privind transporturile rutiere EMITENT: Guvernul României PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 2 septembrie 2011 Data intrării în vigoare: 04 Decembrie 2011      Modificată prin:  ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 11 din 27 februarie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere; EMITENT: Guvernul…
Citiți mai departe »»»
La curent

S-A SUSPENDAT ATRIBUIREA DE TRASEE 2013

    Referitor la atribuirea de trasee, sentința nr. 417 pronunțată de Curtea de Apel Pitești în dosarul nr. 1020/46/2012 (dispune suspendarea executării Ordinului comun   până la soluționarea fondului contestației) este executorie de drept și produce efecte juridice, de la data comunicării, față de toate persoanele cărora li se adresează Ordinul…
Citiți mai departe »»»
La curent

ATRIBUIRE TRASEE JUDEȚENE 2013

     ULTIMA ORĂ:  în nr. 679 din 5 noiembrie 2013 a fost publicat ordinul comun al Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 3310/2013 și al Ministrului Transporturilor nr. 1365/2013, care modifică Anexa nr. 1 (Metodologia de punctare) punctul 1 și Anexa nr. 2 (Criteriile de evaluare și punctajele) punctul…
Citiți mai departe »»»
Legislație transporturi rutiere

LICENȚELE DE TRANSPORT NU SUNT LEGALE

     Ordinul nr. 761/1999 privind desemnarea, pregătirea și atestarea profesională a persoanelor care conduc permanent și efectiv activități de transport rutier, modificat și completat prin nr. 2185/2004 și prin nr. 604/2007, prevede în anexă modelul pentru certificatul de competență profesională pentru transportul rutier național și internațional de mărfuri și sau persoane (format A4 hârtie groasă bej). Pe acesta se menționează clar, într-un chenar…
Citiți mai departe »»»
12