Dan Caragea
HGR nr. 69/2012

HG 69/2012 ACTUALIZATĂ (MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ)

HG 69/2012 (Hotărârea Guvernului nr. 69 din ) privind stabilirea încălcărilor cu caracter contravenţional ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de…
Citiți mai departe »»»
HGR nr. 69/2012

RETRAGEREA LICENȚEI DE TRASEU: OMIRA 353/2007 vs HG 69/2012

     Retragerea licenței de traseu se face, în momentul de față, prin intermediul a două acte normative care: Ordinul nr. 353/2007, modificat și completat ulterior și HGR nr. 69/2012. În continuare fac o „confruntare” între cele două: 0 NR. 353/2007 (1) : „Retragerea licenței de traseu se face de către agenția  emitentă în următoarele cazuri: (se referă numai…
Citiți mai departe »»»
HGR nr. 69/2012

CONSIDERENTE LA SANCȚIUNILE PREVĂZUTE DE HG 69/2012

HG nr. 69/2012 privind stabilirea încălcărilor prevederilor Regulamentului (CE) nr. al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie…
Citiți mai departe »»»
HGR nr. 69/2012

NECONFORMITĂȚI LA HG 69 DIN 2012

nr. 69/2012, emitent Guvernul României, Monitorul Oficial privind stabilirea încălcărilor prevederilor Regulamentului (CE) nr. al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. al Parlamentului European și al Consiliului…
Citiți mai departe »»»