Situația demografică actuală în Uniunea Europeana (UE-27) este caracterizată prin continuarea creșterii populației, dar și de tendința îmbătrânirii populației. La data de 1 ianuarie 2012, populația UE-27 a fost estimată la 503,7 milioane, fiind în creștere cu 6% față de anul 1992. În această perioadă, ponderea populației cu vârsta de 65 ani sau mai mult a crescut de la 14% la 18%. Structura populației, vârstă ei și structurile familiale sunt, de asemenea, în schimbare, fiind influențate de căsătorii mai puține, divorțuri mai multe și o creștere a ponderii copiilor născuți în afara căsătoriei.

     Structura de vârstă a populației poate fi examinata cu ajutorul ratei de dependență de vârstă, care arată nivelul de sprijin de care are nevoie tânăra generație și / sau vechea generație de la populația aptă de muncă (15-64 ani). Rata de dependență de vârstă totală  se calculează ca raportul dintre suma dintre persoane cu vârsta mai mică de 15 ani și persoane cu vârsta de 65 de ani sau mai mult și populația cu vârstă (aptă) de muncă. Rata de dependență de vârstă a tinerilor se calculează ca raportul dintre persoanele cu vârsta mai mică de 15 ani și populația cu vârstă (aptă) de muncă, iar rata de dependență de vârstă a bătrânilor se calculează ca raportul dintre persoanele cu vârsta de 65 de ani sau mai mult și populația cu vârstă (aptă) de muncă.

     Rata de dependență de vârstă fragedă în UE-27 a scăzut de la 28,5% în 1992 la 23,4% în 2012. În această perioadă, rata a scăzut în toate statele membre, cu excepția Danemarcei. În 2012, rata de dependență a tinerilor a variat de la 20% în Bulgaria și Germania la 33% în Irlanda și 29% în Franța. În schimb rata de dependență de vârstă mare a crescut de la 21,1% în 1992 la 26,8% în 2012. În această perioadă, rata a crescut în toate statele membre, cu excepția Irlandei. În 2012, raportul de dependență de vârstă a bătrânilor a variat de la 18% în Slovacia, Irlanda și Cipru la 32% în Italia și 31% în Germania.

     Ca urmare, rata de dependență de vârstă totală în UE-27 a crescut ușor în ultimele două decenii, de la 49,5% în 1992 la 50,2% în 2012, ceea ce înseamnă că sunt două persoane apte de muncă pentru fiecare persoană dependentă. În statele membre, raportul de dependență de vârstă totală, în 2012, a variat de la 39% în Slovacia la 56% în Franța și 55% în Suedia.

Rata de dependență de vârstă, %

 

Rata de dependență de vârstă totală

Rata de dependență de vârstă a tinerilor

Rata de dependență de vârstă a bătrânilor

 

1992

2012

1992

2012

1992

2012

EU-27

49.5

50.2

28.5

23.4

21.1

26.8

Belgia

50.1

52.3

27.3

25.9

22.9

26.4

Bulgaria

50.2

47.5

29.4

19.7

20.8

27.8

Cehia

50.0

44.6

30.8

21.2

19.1

23.4

Danemarca

48.2

53.9

25.1

27.2

23.1

26.7

Germania

45.6

51.2

23.8

20.0

21.8

31.2

Estonia

51.5

48.6

33.3

23.0

18.2

25.5

Irlanda

60.6

50.4

42.2

32.5

18.3

17.9

Grecia

49.0

51.7

28.0

21.8

21.0

29.9

Spania

49.0

48.4

28.0

22.6

21.0

25.8

Franța

52.5

55.5

30.8

28.9

21.6

26.6

Italia

44.7

53.1

22.3

21.5

22.4

31.6

Cipru

57.7

41.5

40.4

23.3

17.3

18.1

Letonia

51.1

49.0

32.5

21.3

18.6

27.7

Lituania

50.9

49.2

33.9

22.2

17.0

26.9

Luxembourg

45.4

45.1

25.7

24.9

19.7

20.3

Ungaria

49.5

45.7

29.1

21.1

20.4

24.6

Malta

50.8

45.4

34.7

21.4

16.0

23.9

Olanda

45.4

50.5

26.6

26.1

18.8

24.4

Austria

48.3

47.6

26.1

21.4

22.1

26.2

Polonia

53.6

40.7

37.7

21.2

15.9

19.4

Portugalia

49.9

52.1

29.0

22.5

20.9

29.6

România

50.9

43.0

34.3

21.5

16.6

21.5

Slovenia

45.2

45.1

29.1

20.8

16.1

24.4

Slovacia

53.8

39.2

37.8

21.5

16.0

17.8

Finlanda

48.8

52.9

28.6

25.2

20.3

27.7

Suedia

56.2

55.1

28.5

25.9

27.7

29.2

Marea Britanie

54.0

52.5

29.7

26.7

24.3

25.9

Croația

:

47.7

:

22.1

:

25.6

: Nu există date

     Cele mai multe căsătorii în Cipru, iar cele mai puține în Bulgaria

     Căsătorie în UE-27 au scăzut continuu de-a lungul ultimelor două decenii, de la 6,3 căsătorii la 1000 de persoane în 1990 la 5,2 ‰ în anul 2000 și 4,4 ‰ în anul 2010. Acest model se regăsește în majoritatea statelor membre. În 2011, cele mai ridicate rate de căsătorie s-au înregistrat în Cipru (7,3 căsătorii la 1000 persoane), Lituania (6,3 ‰) și Malta (6,1 ‰), iar cea mai scăzută în Bulgaria (2,9 ‰), Slovenia (3,2 ‰), Luxemburg (3,3 ‰), Spania, Italia și Portugalia (toate 3.4 ‰).

     Cele mai multe divorțuri în Letonia, cele mai puține în Malta

     În aceeași perioadă, rata divorțurilor în UE-27 a crescut ușor. În 1990, existau 1,6 divorțuri la 1000 de persoane, în timp ce rata a fost de 1,8 ‰ în anul 2000 și de 1,9 ‰ în anul 2009. În majoritatea statelor membre, rata de divorț, de asemenea, a crescut de-a lungul ultimelor două decenii. În 2011, cele mai ridicate rate de divorț au fost înregistrate în Letonia (4,0 divorțuri la 1000 persoane) și Lituania (3,4 ‰), în timp ce a existat mai puțin de un divorț la 1000 de persoane în Malta 3 (0,1 ‰), Irlanda (0,7 ‰) și Italia (0.9 ‰).

     Cele mai multe nașterii în afara căsătoriei în Estonia, cele mai puține în Grecia

     Tendința de scădere a numărului de căsătorii este, de asemenea, reflectată  într-o creștere a copiilor născuți în afara căsătoriei. În 1990, 17% din toate nașterile vii erau în afara căsătoriei, în comparație cu 27% în 2000 și 40% în 2011. În această perioadă, ponderea nou-născuților vii în afara căsătoriei a crescut în toate statele membre, dar au existat diferențe considerabile. În 1990, aproape jumătate dintre nou-născuți vii în afara căsătoriei au fost în Suedia și Danemarca, în timp ce în Cipru, Malta și Grecia a fost de 2% sau mai puțin. În 2011, cele mai mari ponderi au fost înregistrate în Estonia (60%), Slovenia (57%), Bulgaria și Franța (ambele 56%), iar cea mai scăzută în Grecia (7%), Cipru (17%) și Polonia (21% ).

Căsătorii, divorțuri și nou-născuți vii fără căsătoriei

 

Căsătorie

Divorț

Nou-născuți vii fără căsătorie

 

(căsătorii la 1000 persoane)

(divorțuri la 1000 persoane)

(% din total nașteri vii)

 

1990

2000

2011

1990

2000

2011

1990

2000

2011

EU-27

6.3

5.2

4.4

1.6

1.8

1.9

17.4

27.4

39.5

Belgia

6.5

4.4

4.1

2.0

2.6

2.9

11.6

28.0

50.0

Bulgaria

6.9

4.3

2.9

1.3

1.3

1.4

12.4

38.4

56.1

Cehia

8.8

5.4

4.3

3.1

2.9

2.7

8.6

21.8

41.8

Danemarca

6.1

7.2

4.9

2.7

2.7

2.6

46.4

44.6

49.0

Germania

6.5

5.1

4.6

1.9

2.4

2.3

15.3

23.4

33.9

Estonia

7.5

4.0

4.1

3.7

3.1

2.3

27.2

54.5

59.7

Irlanda

5.1

5.0

4.3

0.7

0.7

14.6

31.5

33.7

Grecia

5.8

4.5

4.9

0.6

1.0

1.2

2.2

4.0

7.4

Spania

5.7

5.4

3.4

0.6

0.9

2.2

9.6

17.7

37.4

Franța

5.1

5.0

3.6

1.9

1.9

2.0

30.1

43.6

55.8

Italia

5.6

5.0

3.4

0.5

0.7

0.9

6.5

9.7

23.4

Cipru

9.7

13.4

7.3

0.6

1.7

2.3

0.7

2.3

16.9

Letonia

8.9

3.9

5.2

4.0

2.6

4.0

16.9

40.3

44.6

Lituania

9.8

4.8

6.3

3.4

3.1

3.4

7.0

22.6

30.0

Luxembourg

6.1

4.9

3.3

2.0

2.4

2.1

12.8

21.9

34.1

Ungaria

6.4

4.7

3.6

2.4

2.3

2.3

13.1

29.0

42.3

Malta

7.1

6.7

6.1

0.1

1.8

10.6

22.7

Olanda

6.5

5.5

4.3

1.9

2.2

2.0

11.4

24.9

45.3

Austria

5.9

4.9

4.3

2.1

2.4

2.1

23.6

31.3

40.4

Polonia

6.7

5.5

5.4

1.1

1.1

1.7

6.2

12.1

21.2

Portugalia

7.2

6.2

3.4

0.9

1.9

2.5

14.7

22.2

42.8

România

8.3

6.1

4.9

1.4

1.4

1.7

:

25.5

30.0

Slovenia

4.3

3.6

3.2

0.9

1.1

1.1

24.5

37.1

56.8

Slovacia

7.6

4.8

4.7

1.7

1.7

2.1

7.6

18.3

34.0

Finlanda

5.0

5.1

5.3

2.6

2.7

2.5

25.2

39.2

40.9

Suedia

4.7

4.5

5.0

2.3

2.4

2.5

47.0

55.3

54.3

Marea Britanie

6.6

5.2

4.5

2.7

2.6

2.1

27.9

39.5

47.3

Croația

5.9

4.9

4.6

1.1

1.0

1.3

7.0

9.0

14.0

:   Nu există date

–   Neaplicabil. Divorțurile erau interzise prin lege în Irlanda până în 1995, iar în Malta până în 2011 

****

Sursa : Eurostat (raport demografic publicat pe 26 martie 2013)


Alte articole captivante


PE STÂNGA SAU PE DREAPTA?      Pe stânga sau pe dreapta? Până să ajung la întrebarea care vreau să v-o adresez, încep cu o scurtă istorie și câteva considerente generale.      O descoperire arheologică (1998) a unui drum roman, aflat în stare foarte bună, ce ducea la o carieră de lângă orașul Swindon (Anglia de azi), relevă că romanii circulau pe partea stângă a drumului. Urmele lăsate de roți pe partea stângă a drumului erau mult ...
CELE MAI LUNGI ȘI SCURTE EMOȚII      Emoții - reacții afective de intensitate mijlocie și de durată relativ scurtă, însoțite adesea de modificări în activitățile organismului, oglindind atitudinea individului față de realitate. Orice reacție afectivă reprezintă o emoție sau o mișcare sufletească, care agită sau tulbură.      În fiecare zi, starea noastră de spirit este modelată de către lumea înconjurătoare. Toți factorii externi pot pro...
RĂSPUNSUL LA E-MAIL      Potrivit unui studiu realizat de compania de software Contactually, dacă doriți un răspuns rapid la un e-mail, acesta trebuie să fie pesimist, deprimant sau chiar sumbru. Cu alte cuvinte, s-a constatat că e-mail-urile negativiste au primit mai multe răspunsuri și într-un timp mai scurt decât conversațiile pozitive. De asemenea, studiul a constatat că oamenii nefericiți au mai multe șanse de a răspunde ...
CĂSĂTORIA ȘI BĂUTURA      Consumul exagerat de alcool este o o mare preocupare în societățile occidentale, care doresc să crească nivelul de sănătate publică. Un nou studiu realizat în Norvegia, la Institutul Norvegian de Sănătate Publică, realizat pe aproape 20 000 de cupluri, a descoperit că perechile care beau cantități similare de alcool sunt mai compatibile sau că soții și soțiile care au consumat alcool moderat au o rată ...
CONSUMUL MONDIAL DE CAFEA      Cuvântul uzual astăzi, aproape oriunde în lume, coffee, a fost folosit de englezi prima dată pe la 1582, fiind preluat din cuvântul olandez koffie, împrumutat de la kahve, din limba turcă, care la rândul său a avut la origine qahwa, o trunchiere a expresiei qahhwat al-bun care însemna "băutură din boabe”. Se crede că primele boabe de cafea au venit din Etiopia și au fost cultivate pentru prima dată de ...
AGENDA DIGITALĂ A EUROPEI      Pe 28 mai, printr-un comunicat de presă, Comisia europeană a prezentat tabloul de bord al Agendei Digitale pentru 2014, care evaluează progresele înregistrate la nivelul UE și la nivel național în ceea ce privește atingerea obiectivelor cheie de performanță. Raportul  e bazează pe datele din 2013.      Potrivit datelor furnizate de Comisia Europeană, 95 din cele 101 obiective digitale pentru 2015 sunt...
INTERNETUL INHIBĂ CREIERUL      Internetul inhibă creierul și gândirea - este concluzia unui studiu internațional realizat de Kaspersky Labs, la care au participat peste 6.000 de oameni cu vârstă de peste 16 ani. O mare parte dintre ei se bazează pe Internet pentru a căuta răspunsuri, dar, de asemenea, uită rapid, extrem de ușor, informațiile pe care le-au găsit on-line.       Problema dependenței de Internet, atât în ​​rândul adulț...
PUTEREA PAȘAPORTULUI      O hartă publicată recent de GOOD arată un nou mod de a măsura postura unei țări pe scena mondială: libertatea cetățenilor săi să se deplaseze pe glob. Țările din America de Nord și Europa au în mod clar un avantaj, dar unele țări din Asia au aproape la fel de multă libertatea de a călători.      Țările occidentale au mai multă libertate de călătorie, măsurată prin numărul de scutiri de vize sau de nec...
ȚĂRI AFECTATE DE FENOMENE METEO EXTREME      Mai mult de 530.000 de oameni au murit între anii 1994 și 2013 din cauza vremii extreme, potrivit unui nou raport al organizației neguvernamentale germanwatch. Cu ajutorul unui  indicator de risc climatic, organizația a combinat numărul mediu de decese și valoarea pierderilor financiare din ultimii 20 de ani pentru a clasifica țările care au fost afectate cel mai mult de fenomene meteo extreme. În aces...
CELE MAI VIZITATE ATRACȚII TURISTICE      Prin atracții turistice, cei de la Travel and Leisure, înțeleg locuri culturale și istorice, priveliști naturale și spațiile amenajate oficial pentru turiști. De asemenea, pasarelele, promenadele și piețele se potrivesc cu această definiție, care nu cuprinde însă plaje, poduri și locuri care atrag aproape exclusiv pelerini religioși. Pentru a desemna cele mai vizitate atracții turistice din lume s-au f...