Situația demografică actuală în Uniunea Europeana (UE-27) este caracterizată prin continuarea creșterii populației, dar și de tendința îmbătrânirii populației. La data de 1 ianuarie 2012, populația UE-27 a fost estimată la 503,7 milioane, fiind în creștere cu 6% față de anul 1992. În această perioadă, ponderea populației cu vârsta de 65 ani sau mai mult a crescut de la 14% la 18%. Structura populației, vârstă ei și structurile familiale sunt, de asemenea, în schimbare, fiind influențate de căsătorii mai puține, divorțuri mai multe și o creștere a ponderii copiilor născuți în afara căsătoriei.

     Structura de vârstă a populației poate fi examinata cu ajutorul ratei de dependență de vârstă, care arată nivelul de sprijin de care are nevoie tânăra generație și / sau vechea generație de la populația aptă de muncă (15-64 ani). Rata de dependență de vârstă totală  se calculează ca raportul dintre suma dintre persoane cu vârsta mai mică de 15 ani și persoane cu vârsta de 65 de ani sau mai mult și populația cu vârstă (aptă) de muncă. Rata de dependență de vârstă a tinerilor se calculează ca raportul dintre persoanele cu vârsta mai mică de 15 ani și populația cu vârstă (aptă) de muncă, iar rata de dependență de vârstă a bătrânilor se calculează ca raportul dintre persoanele cu vârsta de 65 de ani sau mai mult și populația cu vârstă (aptă) de muncă.

     Rata de dependență de vârstă fragedă în UE-27 a scăzut de la 28,5% în 1992 la 23,4% în 2012. În această perioadă, rata a scăzut în toate statele membre, cu excepția Danemarcei. În 2012, rata de dependență a tinerilor a variat de la 20% în Bulgaria și Germania la 33% în Irlanda și 29% în Franța. În schimb rata de dependență de vârstă mare a crescut de la 21,1% în 1992 la 26,8% în 2012. În această perioadă, rata a crescut în toate statele membre, cu excepția Irlandei. În 2012, raportul de dependență de vârstă a bătrânilor a variat de la 18% în Slovacia, Irlanda și Cipru la 32% în Italia și 31% în Germania.

     Ca urmare, rata de dependență de vârstă totală în UE-27 a crescut ușor în ultimele două decenii, de la 49,5% în 1992 la 50,2% în 2012, ceea ce înseamnă că sunt două persoane apte de muncă pentru fiecare persoană dependentă. În statele membre, raportul de dependență de vârstă totală, în 2012, a variat de la 39% în Slovacia la 56% în Franța și 55% în Suedia.

Rata de dependență de vârstă, %

 

Rata de dependență de vârstă totală

Rata de dependență de vârstă a tinerilor

Rata de dependență de vârstă a bătrânilor

 

1992

2012

1992

2012

1992

2012

EU-27

49.5

50.2

28.5

23.4

21.1

26.8

Belgia

50.1

52.3

27.3

25.9

22.9

26.4

Bulgaria

50.2

47.5

29.4

19.7

20.8

27.8

Cehia

50.0

44.6

30.8

21.2

19.1

23.4

Danemarca

48.2

53.9

25.1

27.2

23.1

26.7

Germania

45.6

51.2

23.8

20.0

21.8

31.2

Estonia

51.5

48.6

33.3

23.0

18.2

25.5

Irlanda

60.6

50.4

42.2

32.5

18.3

17.9

Grecia

49.0

51.7

28.0

21.8

21.0

29.9

Spania

49.0

48.4

28.0

22.6

21.0

25.8

Franța

52.5

55.5

30.8

28.9

21.6

26.6

Italia

44.7

53.1

22.3

21.5

22.4

31.6

Cipru

57.7

41.5

40.4

23.3

17.3

18.1

Letonia

51.1

49.0

32.5

21.3

18.6

27.7

Lituania

50.9

49.2

33.9

22.2

17.0

26.9

Luxembourg

45.4

45.1

25.7

24.9

19.7

20.3

Ungaria

49.5

45.7

29.1

21.1

20.4

24.6

Malta

50.8

45.4

34.7

21.4

16.0

23.9

Olanda

45.4

50.5

26.6

26.1

18.8

24.4

Austria

48.3

47.6

26.1

21.4

22.1

26.2

Polonia

53.6

40.7

37.7

21.2

15.9

19.4

Portugalia

49.9

52.1

29.0

22.5

20.9

29.6

România

50.9

43.0

34.3

21.5

16.6

21.5

Slovenia

45.2

45.1

29.1

20.8

16.1

24.4

Slovacia

53.8

39.2

37.8

21.5

16.0

17.8

Finlanda

48.8

52.9

28.6

25.2

20.3

27.7

Suedia

56.2

55.1

28.5

25.9

27.7

29.2

Marea Britanie

54.0

52.5

29.7

26.7

24.3

25.9

Croația

:

47.7

:

22.1

:

25.6

: Nu există date

     Cele mai multe căsătorii în Cipru, iar cele mai puține în Bulgaria

     Căsătorie în UE-27 au scăzut continuu de-a lungul ultimelor două decenii, de la 6,3 căsătorii la 1000 de persoane în 1990 la 5,2 ‰ în anul 2000 și 4,4 ‰ în anul 2010. Acest model se regăsește în majoritatea statelor membre. În 2011, cele mai ridicate rate de căsătorie s-au înregistrat în Cipru (7,3 căsătorii la 1000 persoane), Lituania (6,3 ‰) și Malta (6,1 ‰), iar cea mai scăzută în Bulgaria (2,9 ‰), Slovenia (3,2 ‰), Luxemburg (3,3 ‰), Spania, Italia și Portugalia (toate 3.4 ‰).

     Cele mai multe divorțuri în Letonia, cele mai puține în Malta

     În aceeași perioadă, rata divorțurilor în UE-27 a crescut ușor. În 1990, existau 1,6 divorțuri la 1000 de persoane, în timp ce rata a fost de 1,8 ‰ în anul 2000 și de 1,9 ‰ în anul 2009. În majoritatea statelor membre, rata de divorț, de asemenea, a crescut de-a lungul ultimelor două decenii. În 2011, cele mai ridicate rate de divorț au fost înregistrate în Letonia (4,0 divorțuri la 1000 persoane) și Lituania (3,4 ‰), în timp ce a existat mai puțin de un divorț la 1000 de persoane în Malta 3 (0,1 ‰), Irlanda (0,7 ‰) și Italia (0.9 ‰).

     Cele mai multe nașterii în afara căsătoriei în Estonia, cele mai puține în Grecia

     Tendința de scădere a numărului de căsătorii este, de asemenea, reflectată  într-o creștere a copiilor născuți în afara căsătoriei. În 1990, 17% din toate nașterile vii erau în afara căsătoriei, în comparație cu 27% în 2000 și 40% în 2011. În această perioadă, ponderea nou-născuților vii în afara căsătoriei a crescut în toate statele membre, dar au existat diferențe considerabile. În 1990, aproape jumătate dintre nou-născuți vii în afara căsătoriei au fost în Suedia și Danemarca, în timp ce în Cipru, Malta și Grecia a fost de 2% sau mai puțin. În 2011, cele mai mari ponderi au fost înregistrate în Estonia (60%), Slovenia (57%), Bulgaria și Franța (ambele 56%), iar cea mai scăzută în Grecia (7%), Cipru (17%) și Polonia (21% ).

Căsătorii, divorțuri și nou-născuți vii fără căsătoriei

 

Căsătorie

Divorț

Nou-născuți vii fără căsătorie

 

(căsătorii la 1000 persoane)

(divorțuri la 1000 persoane)

(% din total nașteri vii)

 

1990

2000

2011

1990

2000

2011

1990

2000

2011

EU-27

6.3

5.2

4.4

1.6

1.8

1.9

17.4

27.4

39.5

Belgia

6.5

4.4

4.1

2.0

2.6

2.9

11.6

28.0

50.0

Bulgaria

6.9

4.3

2.9

1.3

1.3

1.4

12.4

38.4

56.1

Cehia

8.8

5.4

4.3

3.1

2.9

2.7

8.6

21.8

41.8

Danemarca

6.1

7.2

4.9

2.7

2.7

2.6

46.4

44.6

49.0

Germania

6.5

5.1

4.6

1.9

2.4

2.3

15.3

23.4

33.9

Estonia

7.5

4.0

4.1

3.7

3.1

2.3

27.2

54.5

59.7

Irlanda

5.1

5.0

4.3

0.7

0.7

14.6

31.5

33.7

Grecia

5.8

4.5

4.9

0.6

1.0

1.2

2.2

4.0

7.4

Spania

5.7

5.4

3.4

0.6

0.9

2.2

9.6

17.7

37.4

Franța

5.1

5.0

3.6

1.9

1.9

2.0

30.1

43.6

55.8

Italia

5.6

5.0

3.4

0.5

0.7

0.9

6.5

9.7

23.4

Cipru

9.7

13.4

7.3

0.6

1.7

2.3

0.7

2.3

16.9

Letonia

8.9

3.9

5.2

4.0

2.6

4.0

16.9

40.3

44.6

Lituania

9.8

4.8

6.3

3.4

3.1

3.4

7.0

22.6

30.0

Luxembourg

6.1

4.9

3.3

2.0

2.4

2.1

12.8

21.9

34.1

Ungaria

6.4

4.7

3.6

2.4

2.3

2.3

13.1

29.0

42.3

Malta

7.1

6.7

6.1

0.1

1.8

10.6

22.7

Olanda

6.5

5.5

4.3

1.9

2.2

2.0

11.4

24.9

45.3

Austria

5.9

4.9

4.3

2.1

2.4

2.1

23.6

31.3

40.4

Polonia

6.7

5.5

5.4

1.1

1.1

1.7

6.2

12.1

21.2

Portugalia

7.2

6.2

3.4

0.9

1.9

2.5

14.7

22.2

42.8

România

8.3

6.1

4.9

1.4

1.4

1.7

:

25.5

30.0

Slovenia

4.3

3.6

3.2

0.9

1.1

1.1

24.5

37.1

56.8

Slovacia

7.6

4.8

4.7

1.7

1.7

2.1

7.6

18.3

34.0

Finlanda

5.0

5.1

5.3

2.6

2.7

2.5

25.2

39.2

40.9

Suedia

4.7

4.5

5.0

2.3

2.4

2.5

47.0

55.3

54.3

Marea Britanie

6.6

5.2

4.5

2.7

2.6

2.1

27.9

39.5

47.3

Croația

5.9

4.9

4.6

1.1

1.0

1.3

7.0

9.0

14.0

:   Nu există date

–   Neaplicabil. Divorțurile erau interzise prin lege în Irlanda până în 1995, iar în Malta până în 2011 

****

Sursa : Eurostat (raport demografic publicat pe 26 martie 2013)


Alte articole captivante


E MAI BINE SĂ NU-ȚI FACI PATUL      E mai bine să nu-ți faci patul? Desigur că mamele, consoartele, femeile în general, ar caracteriza acest lucru printr-o lipsă de bună creștere. Dar există un motiv științific care demonstrează că e mai bine să nu-ți faci patul de dimineață, când marea majoritate dintre noi nu au nici un chef de o astfel de caznă.      Mai multe studii realizate separat, în diverse locuri, au ajuns la concluzia că un p...
BUNĂSTAREA BUNICILOR      Speranța de viață în lume este în creștere rapidă și constantă și de aceea este normal, ca la o anumită vârstă, să te gândești: ce fel de viață voi avea atunci când voi ajunge la 60, 70 sau 80 de ani? Global Agewatch Index 2013 este primul instrument realizat să măsoare calitatea vieții și bunăstarea persoanelor în vârstă din întreaga lume. El răspunde nevoii urgente de a aborda sărăcia și discriminare...
BANI NUMERAR      Numerar se referă la valoare bănească în monede sau în hârtie-monedă, care servește direct pentru plată. Expresia bani numerar are trei sinonime arhicunoscute: bani lichizi, bani gheață și bani peșin. În schimb, plățile fără numerar implică transferul de fonduri în baza unei instrucţiuni de plată transmisă prin intermediul instrumentelor de plată (transfer credit, debitare directă, card de plată, cec, ...
CEAPA ESTE ALIMENTUL UNIVERSAL      Ceapa este alimentul universal, cel mai mult consumat în lume, și, de asemenea, este leguma care este cultivată în cele mai multe țări, mai mult decât orice altă legumă. Cu toate acestea, rar primește aprecieri, poate pentru că ne face uneori să plângem. Scriu aceste rânduri pentru că pe lângă prețuire merită chiar aplauze.      Trei mici tablete babiloniene de lut, de acum aproape 4000 de ani, fac re...
RĂSPUNSUL LA E-MAIL      Potrivit unui studiu realizat de compania de software Contactually, dacă doriți un răspuns rapid la un e-mail, acesta trebuie să fie pesimist, deprimant sau chiar sumbru. Cu alte cuvinte, s-a constatat că e-mail-urile negativiste au primit mai multe răspunsuri și într-un timp mai scurt decât conversațiile pozitive. De asemenea, studiul a constatat că oamenii nefericiți au mai multe șanse de a răspunde ...
CĂSĂTORIA ȘI BĂUTURA      Consumul exagerat de alcool este o o mare preocupare în societățile occidentale, care doresc să crească nivelul de sănătate publică. Un nou studiu realizat în Norvegia, la Institutul Norvegian de Sănătate Publică, realizat pe aproape 20 000 de cupluri, a descoperit că perechile care beau cantități similare de alcool sunt mai compatibile sau că soții și soțiile care au consumat alcool moderat au o rată ...
CONDUSUL ÎMBĂTRÂNEȘTE CREIERUL      Perioadele lungi petrecute la volan, cum ar fi condusul unui autovehicul mai mult de două ore pe zi, ar putea accelera îmbătrânirea creierului, au avertizat oamenii de știință în urma unui studiu recent. Mai mult, cercetătorii au observat și scăderea gradului de inteligență într-un timp relativ scurt, măsurat prin coeficientul de inteligență, IQ (Intelligence Quotient), ca formă de cuantificare a intel...
INDICELE DE SĂRĂCIE      Indicele de sărăcie (misery index) este o măsură economică brută creată de Arthur Orkum, care însumează rata de șomaj și rata de inflație a unei țări, pentru a evalua condițiile de suferință, de nefericire sau de mizerie în care trăiește un popor (cu cât  numărul este mai mare, cu atât este mai mare sărăcia). Fericirea și nefericirea popoarelor este calculată prin diverse metode sau indicatori, rezulta...
ȚĂRI FERICITE ȘI NEFERICITE      Legatum Institute este o organizație cu sediul la Londra, care se ocupă de politici publice. De curând, a publicat clasamentul pentru anul 2012, în urma unui studiu realizat asupra a 142 de țări. Națiunile sunt analizate și clasificate în baza a 89 de indicatori, repartizați în opt categorii mari: economie (care cuprinde și indicatorul produsul intern brut pe cap de locuitor sau cât de bogata este o na...
EURO-BAROMETRU MULTILINGVISTIC      Comisia Europeană realizează, în cadrul sectorului de analiză publică, sondaje periodice cu privire la "Europenii și limbile lor". Ele oferă o imagine de cunoaștere a limbii, învățarea limbilor străine, precum și atitudinea față de limba maternă și învățarea altor limbi. Până în prezent, trei studii au fost efectuate: în 2001, în 2006 și în 2012.      Ultimul sondaj a fost realizat în primăvara anului...