Situația demografică actuală în Uniunea Europeana (UE-27) este caracterizată prin continuarea creșterii populației, dar și de tendința îmbătrânirii populației. La data de 1 ianuarie 2012, populația UE-27 a fost estimată la 503,7 milioane, fiind în creștere cu 6% față de anul 1992. În această perioadă, ponderea populației cu vârsta de 65 ani sau mai mult a crescut de la 14% la 18%. Structura populației, vârstă ei și structurile familiale sunt, de asemenea, în schimbare, fiind influențate de căsătorii mai puține, divorțuri mai multe și o creștere a ponderii copiilor născuți în afara căsătoriei.

     Structura de vârstă a populației poate fi examinata cu ajutorul ratei de dependență de vârstă, care arată nivelul de sprijin de care are nevoie tânăra generație și / sau vechea generație de la populația aptă de muncă (15-64 ani). Rata de dependență de vârstă totală  se calculează ca raportul dintre suma dintre persoane cu vârsta mai mică de 15 ani și persoane cu vârsta de 65 de ani sau mai mult și populația cu vârstă (aptă) de muncă. Rata de dependență de vârstă a tinerilor se calculează ca raportul dintre persoanele cu vârsta mai mică de 15 ani și populația cu vârstă (aptă) de muncă, iar rata de dependență de vârstă a bătrânilor se calculează ca raportul dintre persoanele cu vârsta de 65 de ani sau mai mult și populația cu vârstă (aptă) de muncă.

     Rata de dependență de vârstă fragedă în UE-27 a scăzut de la 28,5% în 1992 la 23,4% în 2012. În această perioadă, rata a scăzut în toate statele membre, cu excepția Danemarcei. În 2012, rata de dependență a tinerilor a variat de la 20% în Bulgaria și Germania la 33% în Irlanda și 29% în Franța. În schimb rata de dependență de vârstă mare a crescut de la 21,1% în 1992 la 26,8% în 2012. În această perioadă, rata a crescut în toate statele membre, cu excepția Irlandei. În 2012, raportul de dependență de vârstă a bătrânilor a variat de la 18% în Slovacia, Irlanda și Cipru la 32% în Italia și 31% în Germania.

     Ca urmare, rata de dependență de vârstă totală în UE-27 a crescut ușor în ultimele două decenii, de la 49,5% în 1992 la 50,2% în 2012, ceea ce înseamnă că sunt două persoane apte de muncă pentru fiecare persoană dependentă. În statele membre, raportul de dependență de vârstă totală, în 2012, a variat de la 39% în Slovacia la 56% în Franța și 55% în Suedia.

Rata de dependență de vârstă, %

 

Rata de dependență de vârstă totală

Rata de dependență de vârstă a tinerilor

Rata de dependență de vârstă a bătrânilor

 

1992

2012

1992

2012

1992

2012

EU-27

49.5

50.2

28.5

23.4

21.1

26.8

Belgia

50.1

52.3

27.3

25.9

22.9

26.4

Bulgaria

50.2

47.5

29.4

19.7

20.8

27.8

Cehia

50.0

44.6

30.8

21.2

19.1

23.4

Danemarca

48.2

53.9

25.1

27.2

23.1

26.7

Germania

45.6

51.2

23.8

20.0

21.8

31.2

Estonia

51.5

48.6

33.3

23.0

18.2

25.5

Irlanda

60.6

50.4

42.2

32.5

18.3

17.9

Grecia

49.0

51.7

28.0

21.8

21.0

29.9

Spania

49.0

48.4

28.0

22.6

21.0

25.8

Franța

52.5

55.5

30.8

28.9

21.6

26.6

Italia

44.7

53.1

22.3

21.5

22.4

31.6

Cipru

57.7

41.5

40.4

23.3

17.3

18.1

Letonia

51.1

49.0

32.5

21.3

18.6

27.7

Lituania

50.9

49.2

33.9

22.2

17.0

26.9

Luxembourg

45.4

45.1

25.7

24.9

19.7

20.3

Ungaria

49.5

45.7

29.1

21.1

20.4

24.6

Malta

50.8

45.4

34.7

21.4

16.0

23.9

Olanda

45.4

50.5

26.6

26.1

18.8

24.4

Austria

48.3

47.6

26.1

21.4

22.1

26.2

Polonia

53.6

40.7

37.7

21.2

15.9

19.4

Portugalia

49.9

52.1

29.0

22.5

20.9

29.6

România

50.9

43.0

34.3

21.5

16.6

21.5

Slovenia

45.2

45.1

29.1

20.8

16.1

24.4

Slovacia

53.8

39.2

37.8

21.5

16.0

17.8

Finlanda

48.8

52.9

28.6

25.2

20.3

27.7

Suedia

56.2

55.1

28.5

25.9

27.7

29.2

Marea Britanie

54.0

52.5

29.7

26.7

24.3

25.9

Croația

:

47.7

:

22.1

:

25.6

: Nu există date

     Cele mai multe căsătorii în Cipru, iar cele mai puține în Bulgaria

     Căsătorie în UE-27 au scăzut continuu de-a lungul ultimelor două decenii, de la 6,3 căsătorii la 1000 de persoane în 1990 la 5,2 ‰ în anul 2000 și 4,4 ‰ în anul 2010. Acest model se regăsește în majoritatea statelor membre. În 2011, cele mai ridicate rate de căsătorie s-au înregistrat în Cipru (7,3 căsătorii la 1000 persoane), Lituania (6,3 ‰) și Malta (6,1 ‰), iar cea mai scăzută în Bulgaria (2,9 ‰), Slovenia (3,2 ‰), Luxemburg (3,3 ‰), Spania, Italia și Portugalia (toate 3.4 ‰).

     Cele mai multe divorțuri în Letonia, cele mai puține în Malta

     În aceeași perioadă, rata divorțurilor în UE-27 a crescut ușor. În 1990, existau 1,6 divorțuri la 1000 de persoane, în timp ce rata a fost de 1,8 ‰ în anul 2000 și de 1,9 ‰ în anul 2009. În majoritatea statelor membre, rata de divorț, de asemenea, a crescut de-a lungul ultimelor două decenii. În 2011, cele mai ridicate rate de divorț au fost înregistrate în Letonia (4,0 divorțuri la 1000 persoane) și Lituania (3,4 ‰), în timp ce a existat mai puțin de un divorț la 1000 de persoane în Malta 3 (0,1 ‰), Irlanda (0,7 ‰) și Italia (0.9 ‰).

     Cele mai multe nașterii în afara căsătoriei în Estonia, cele mai puține în Grecia

     Tendința de scădere a numărului de căsătorii este, de asemenea, reflectată  într-o creștere a copiilor născuți în afara căsătoriei. În 1990, 17% din toate nașterile vii erau în afara căsătoriei, în comparație cu 27% în 2000 și 40% în 2011. În această perioadă, ponderea nou-născuților vii în afara căsătoriei a crescut în toate statele membre, dar au existat diferențe considerabile. În 1990, aproape jumătate dintre nou-născuți vii în afara căsătoriei au fost în Suedia și Danemarca, în timp ce în Cipru, Malta și Grecia a fost de 2% sau mai puțin. În 2011, cele mai mari ponderi au fost înregistrate în Estonia (60%), Slovenia (57%), Bulgaria și Franța (ambele 56%), iar cea mai scăzută în Grecia (7%), Cipru (17%) și Polonia (21% ).

Căsătorii, divorțuri și nou-născuți vii fără căsătoriei

 

Căsătorie

Divorț

Nou-născuți vii fără căsătorie

 

(căsătorii la 1000 persoane)

(divorțuri la 1000 persoane)

(% din total nașteri vii)

 

1990

2000

2011

1990

2000

2011

1990

2000

2011

EU-27

6.3

5.2

4.4

1.6

1.8

1.9

17.4

27.4

39.5

Belgia

6.5

4.4

4.1

2.0

2.6

2.9

11.6

28.0

50.0

Bulgaria

6.9

4.3

2.9

1.3

1.3

1.4

12.4

38.4

56.1

Cehia

8.8

5.4

4.3

3.1

2.9

2.7

8.6

21.8

41.8

Danemarca

6.1

7.2

4.9

2.7

2.7

2.6

46.4

44.6

49.0

Germania

6.5

5.1

4.6

1.9

2.4

2.3

15.3

23.4

33.9

Estonia

7.5

4.0

4.1

3.7

3.1

2.3

27.2

54.5

59.7

Irlanda

5.1

5.0

4.3

0.7

0.7

14.6

31.5

33.7

Grecia

5.8

4.5

4.9

0.6

1.0

1.2

2.2

4.0

7.4

Spania

5.7

5.4

3.4

0.6

0.9

2.2

9.6

17.7

37.4

Franța

5.1

5.0

3.6

1.9

1.9

2.0

30.1

43.6

55.8

Italia

5.6

5.0

3.4

0.5

0.7

0.9

6.5

9.7

23.4

Cipru

9.7

13.4

7.3

0.6

1.7

2.3

0.7

2.3

16.9

Letonia

8.9

3.9

5.2

4.0

2.6

4.0

16.9

40.3

44.6

Lituania

9.8

4.8

6.3

3.4

3.1

3.4

7.0

22.6

30.0

Luxembourg

6.1

4.9

3.3

2.0

2.4

2.1

12.8

21.9

34.1

Ungaria

6.4

4.7

3.6

2.4

2.3

2.3

13.1

29.0

42.3

Malta

7.1

6.7

6.1

0.1

1.8

10.6

22.7

Olanda

6.5

5.5

4.3

1.9

2.2

2.0

11.4

24.9

45.3

Austria

5.9

4.9

4.3

2.1

2.4

2.1

23.6

31.3

40.4

Polonia

6.7

5.5

5.4

1.1

1.1

1.7

6.2

12.1

21.2

Portugalia

7.2

6.2

3.4

0.9

1.9

2.5

14.7

22.2

42.8

România

8.3

6.1

4.9

1.4

1.4

1.7

:

25.5

30.0

Slovenia

4.3

3.6

3.2

0.9

1.1

1.1

24.5

37.1

56.8

Slovacia

7.6

4.8

4.7

1.7

1.7

2.1

7.6

18.3

34.0

Finlanda

5.0

5.1

5.3

2.6

2.7

2.5

25.2

39.2

40.9

Suedia

4.7

4.5

5.0

2.3

2.4

2.5

47.0

55.3

54.3

Marea Britanie

6.6

5.2

4.5

2.7

2.6

2.1

27.9

39.5

47.3

Croația

5.9

4.9

4.6

1.1

1.0

1.3

7.0

9.0

14.0

:   Nu există date

–   Neaplicabil. Divorțurile erau interzise prin lege în Irlanda până în 1995, iar în Malta până în 2011 

****

Sursa : Eurostat (raport demografic publicat pe 26 martie 2013)


Alte articole captivante


PRODUCȚIA DE CEREALE ȘI LAPTE ÎN UE (2012)      În anul 2012 statele membre (EU28) au produs 285 milioane de tone de cereale. Privind în urmă, a existat un vârf de 320,5 milioane tone în 2008, apoi producția a scăzut la 301,4 milioane tone în 2009 și la 283,5 milioane tone în 2010 și apoi a rămas stabilă în 2011 și 2012.      Din totalul de cereale produse în EU în anul 2012, 126 milioane tone (44%) au fost de grâu, 60,1 milioane tone (21%) de poru...
STRATEGII PENTRU ATRAGEREA CUMPĂRĂTORILOR      Marile magazine mizează pe tehnici și strategii pentru atragerea cumpărătorilor. Indiferent de anotimp, comercianții marilor lanțuri de magazine au învățat o serie de mici trucuri de marketing, mai mult sau mai puțin mascate, pentru a-și determina clienții să cumpere cât mai mult. Orice comerciant speră ca, pe lângă produsul necesar pentru care ați intrat în magazin, să mai puneți în coș și altele, car...
CELE MAI MARI COMPANII DIN CHINA      Primele cinci mari companii din China și-au păstrat locurile fruntașe în clasamentul celor mai valoroase branduri chineze. Toate cele cinci și-au crescut valoarea activelor față de anul trecut, dar China Mobile a excelat, mărindu-și valoarea cu aproape 5,5 miliarde de euro. Alibaba (cel mai mare site chinezesc de comerț electronic; compania a fost înființată în anul 1999, cu o investiție inițială de 25...
PISA 2012      Programul Internațional pentru Evaluarea Elevilor ( Programme for International Student Assessment - PISA) este un studiu-sondaj de trei ani, în curs de desfășurare, care evaluează măsura în care elevii ajunși aproape de sfârșitul învățământului obligatoriu au dobândit cunoștințe și abilități, care sunt esențiale pentru participarea deplină în societățile moderne. Evaluarea nu constată doar în reproduc...
SPAM-UL LA NIVEL MONDIAL      Spamming sau spam este procesul de expediere a mesajelor electronice nesolicitate, de cele mai multe ori cu caracter comercial, de publicitate pentru produse și servicii dubioase, practicată în industria marketingului electronic și de proprietarii de site-uri pornografice. Spam-ul se distinge prin caracterul agresiv, repetat și prin privarea de dreptul la opțiune.      Mesajele electronice nesolicitat...
ASPECTUL GENERAL      Un nou studiu a arătat că bărbații își pierd interesul pentru propria persoană ca aspect general la vârsta de 46 de ani. În schimb, femeile depun eforturi susținute pentru a arăta bine și își fac griji pentru aspectul lor pentru încă 13 ani, adică cel puțin până la vârsta de 59 de ani. De asemenea, studiul relevă că femeile au mult mai puțină încredere decât bărbații că imaginea lor generală este bună,...
PIRAMIDA BOGĂȚIEI      Toată lumea își dă seama că există un decalaj consistent între bogați și săraci, dar privind imaginea următoare, numită sugestiv piramida bogăției, putem să ne dăm seama mult mai ușor de modul în care bogăția mondială este defalcată între cei extrem de bogați, cei bogați și ceilalți, ca să nu spun săraci.      Piramida averilor, realizată în baza datelor furnizate de Credit Suisse, prin raportul averi...
TESTUL BANILOR    Foarte mulți oameni devin confuzi atunci când vine vorba de gestionarea banilor. Desigur că sunt mulți factori care trebuie luați în calcul atunci când luăm decizii despre bani. Aceștia includ emoțiile, convingerile și motivațiile, precum și obiceiurile noastre cu privire la bani, accesul la informații și cunoștințele financiare.      BBC a realizat un studiu on-line la care au participat 109 472 de p...
FRICA DE MATEMATICĂ      Cu puțin timp în urmă, am scris despre Programul Internațional pentru Evaluarea Elevilor (PISA) realizat de către Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD). Astăzi revin cu câteva concluzii referitoare la îngrijorarea pe care o manifestă elevii față de matematică.      OCDE născocit un indice bazat pe răspunsurile la o serie de întrebări adresate elevilor din întreaga lume, ca parte ...
CEAPA ESTE ALIMENTUL UNIVERSAL      Ceapa este alimentul universal, cel mai mult consumat în lume, și, de asemenea, este leguma care este cultivată în cele mai multe țări, mai mult decât orice altă legumă. Cu toate acestea, rar primește aprecieri, poate pentru că ne face uneori să plângem. Scriu aceste rânduri pentru că pe lângă prețuire merită chiar aplauze.      Trei mici tablete babiloniene de lut, de acum aproape 4000 de ani, fac re...