Situația demografică actuală în Uniunea Europeana (UE-27) este caracterizată prin continuarea creșterii populației, dar și de tendința îmbătrânirii populației. La data de 1 ianuarie 2012, populația UE-27 a fost estimată la 503,7 milioane, fiind în creștere cu 6% față de anul 1992. În această perioadă, ponderea populației cu vârsta de 65 ani sau mai mult a crescut de la 14% la 18%. Structura populației, vârstă ei și structurile familiale sunt, de asemenea, în schimbare, fiind influențate de căsătorii mai puține, divorțuri mai multe și o creștere a ponderii copiilor născuți în afara căsătoriei.

     Structura de vârstă a populației poate fi examinata cu ajutorul ratei de dependență de vârstă, care arată nivelul de sprijin de care are nevoie tânăra generație și / sau vechea generație de la populația aptă de muncă (15-64 ani). Rata de dependență de vârstă totală  se calculează ca raportul dintre suma dintre persoane cu vârsta mai mică de 15 ani și persoane cu vârsta de 65 de ani sau mai mult și populația cu vârstă (aptă) de muncă. Rata de dependență de vârstă a tinerilor se calculează ca raportul dintre persoanele cu vârsta mai mică de 15 ani și populația cu vârstă (aptă) de muncă, iar rata de dependență de vârstă a bătrânilor se calculează ca raportul dintre persoanele cu vârsta de 65 de ani sau mai mult și populația cu vârstă (aptă) de muncă.

     Rata de dependență de vârstă fragedă în UE-27 a scăzut de la 28,5% în 1992 la 23,4% în 2012. În această perioadă, rata a scăzut în toate statele membre, cu excepția Danemarcei. În 2012, rata de dependență a tinerilor a variat de la 20% în Bulgaria și Germania la 33% în Irlanda și 29% în Franța. În schimb rata de dependență de vârstă mare a crescut de la 21,1% în 1992 la 26,8% în 2012. În această perioadă, rata a crescut în toate statele membre, cu excepția Irlandei. În 2012, raportul de dependență de vârstă a bătrânilor a variat de la 18% în Slovacia, Irlanda și Cipru la 32% în Italia și 31% în Germania.

     Ca urmare, rata de dependență de vârstă totală în UE-27 a crescut ușor în ultimele două decenii, de la 49,5% în 1992 la 50,2% în 2012, ceea ce înseamnă că sunt două persoane apte de muncă pentru fiecare persoană dependentă. În statele membre, raportul de dependență de vârstă totală, în 2012, a variat de la 39% în Slovacia la 56% în Franța și 55% în Suedia.

Rata de dependență de vârstă, %

 

Rata de dependență de vârstă totală

Rata de dependență de vârstă a tinerilor

Rata de dependență de vârstă a bătrânilor

 

1992

2012

1992

2012

1992

2012

EU-27

49.5

50.2

28.5

23.4

21.1

26.8

Belgia

50.1

52.3

27.3

25.9

22.9

26.4

Bulgaria

50.2

47.5

29.4

19.7

20.8

27.8

Cehia

50.0

44.6

30.8

21.2

19.1

23.4

Danemarca

48.2

53.9

25.1

27.2

23.1

26.7

Germania

45.6

51.2

23.8

20.0

21.8

31.2

Estonia

51.5

48.6

33.3

23.0

18.2

25.5

Irlanda

60.6

50.4

42.2

32.5

18.3

17.9

Grecia

49.0

51.7

28.0

21.8

21.0

29.9

Spania

49.0

48.4

28.0

22.6

21.0

25.8

Franța

52.5

55.5

30.8

28.9

21.6

26.6

Italia

44.7

53.1

22.3

21.5

22.4

31.6

Cipru

57.7

41.5

40.4

23.3

17.3

18.1

Letonia

51.1

49.0

32.5

21.3

18.6

27.7

Lituania

50.9

49.2

33.9

22.2

17.0

26.9

Luxembourg

45.4

45.1

25.7

24.9

19.7

20.3

Ungaria

49.5

45.7

29.1

21.1

20.4

24.6

Malta

50.8

45.4

34.7

21.4

16.0

23.9

Olanda

45.4

50.5

26.6

26.1

18.8

24.4

Austria

48.3

47.6

26.1

21.4

22.1

26.2

Polonia

53.6

40.7

37.7

21.2

15.9

19.4

Portugalia

49.9

52.1

29.0

22.5

20.9

29.6

România

50.9

43.0

34.3

21.5

16.6

21.5

Slovenia

45.2

45.1

29.1

20.8

16.1

24.4

Slovacia

53.8

39.2

37.8

21.5

16.0

17.8

Finlanda

48.8

52.9

28.6

25.2

20.3

27.7

Suedia

56.2

55.1

28.5

25.9

27.7

29.2

Marea Britanie

54.0

52.5

29.7

26.7

24.3

25.9

Croația

:

47.7

:

22.1

:

25.6

: Nu există date

     Cele mai multe căsătorii în Cipru, iar cele mai puține în Bulgaria

     Căsătorie în UE-27 au scăzut continuu de-a lungul ultimelor două decenii, de la 6,3 căsătorii la 1000 de persoane în 1990 la 5,2 ‰ în anul 2000 și 4,4 ‰ în anul 2010. Acest model se regăsește în majoritatea statelor membre. În 2011, cele mai ridicate rate de căsătorie s-au înregistrat în Cipru (7,3 căsătorii la 1000 persoane), Lituania (6,3 ‰) și Malta (6,1 ‰), iar cea mai scăzută în Bulgaria (2,9 ‰), Slovenia (3,2 ‰), Luxemburg (3,3 ‰), Spania, Italia și Portugalia (toate 3.4 ‰).

     Cele mai multe divorțuri în Letonia, cele mai puține în Malta

     În aceeași perioadă, rata divorțurilor în UE-27 a crescut ușor. În 1990, existau 1,6 divorțuri la 1000 de persoane, în timp ce rata a fost de 1,8 ‰ în anul 2000 și de 1,9 ‰ în anul 2009. În majoritatea statelor membre, rata de divorț, de asemenea, a crescut de-a lungul ultimelor două decenii. În 2011, cele mai ridicate rate de divorț au fost înregistrate în Letonia (4,0 divorțuri la 1000 persoane) și Lituania (3,4 ‰), în timp ce a existat mai puțin de un divorț la 1000 de persoane în Malta 3 (0,1 ‰), Irlanda (0,7 ‰) și Italia (0.9 ‰).

     Cele mai multe nașterii în afara căsătoriei în Estonia, cele mai puține în Grecia

     Tendința de scădere a numărului de căsătorii este, de asemenea, reflectată  într-o creștere a copiilor născuți în afara căsătoriei. În 1990, 17% din toate nașterile vii erau în afara căsătoriei, în comparație cu 27% în 2000 și 40% în 2011. În această perioadă, ponderea nou-născuților vii în afara căsătoriei a crescut în toate statele membre, dar au existat diferențe considerabile. În 1990, aproape jumătate dintre nou-născuți vii în afara căsătoriei au fost în Suedia și Danemarca, în timp ce în Cipru, Malta și Grecia a fost de 2% sau mai puțin. În 2011, cele mai mari ponderi au fost înregistrate în Estonia (60%), Slovenia (57%), Bulgaria și Franța (ambele 56%), iar cea mai scăzută în Grecia (7%), Cipru (17%) și Polonia (21% ).

Căsătorii, divorțuri și nou-născuți vii fără căsătoriei

 

Căsătorie

Divorț

Nou-născuți vii fără căsătorie

 

(căsătorii la 1000 persoane)

(divorțuri la 1000 persoane)

(% din total nașteri vii)

 

1990

2000

2011

1990

2000

2011

1990

2000

2011

EU-27

6.3

5.2

4.4

1.6

1.8

1.9

17.4

27.4

39.5

Belgia

6.5

4.4

4.1

2.0

2.6

2.9

11.6

28.0

50.0

Bulgaria

6.9

4.3

2.9

1.3

1.3

1.4

12.4

38.4

56.1

Cehia

8.8

5.4

4.3

3.1

2.9

2.7

8.6

21.8

41.8

Danemarca

6.1

7.2

4.9

2.7

2.7

2.6

46.4

44.6

49.0

Germania

6.5

5.1

4.6

1.9

2.4

2.3

15.3

23.4

33.9

Estonia

7.5

4.0

4.1

3.7

3.1

2.3

27.2

54.5

59.7

Irlanda

5.1

5.0

4.3

0.7

0.7

14.6

31.5

33.7

Grecia

5.8

4.5

4.9

0.6

1.0

1.2

2.2

4.0

7.4

Spania

5.7

5.4

3.4

0.6

0.9

2.2

9.6

17.7

37.4

Franța

5.1

5.0

3.6

1.9

1.9

2.0

30.1

43.6

55.8

Italia

5.6

5.0

3.4

0.5

0.7

0.9

6.5

9.7

23.4

Cipru

9.7

13.4

7.3

0.6

1.7

2.3

0.7

2.3

16.9

Letonia

8.9

3.9

5.2

4.0

2.6

4.0

16.9

40.3

44.6

Lituania

9.8

4.8

6.3

3.4

3.1

3.4

7.0

22.6

30.0

Luxembourg

6.1

4.9

3.3

2.0

2.4

2.1

12.8

21.9

34.1

Ungaria

6.4

4.7

3.6

2.4

2.3

2.3

13.1

29.0

42.3

Malta

7.1

6.7

6.1

0.1

1.8

10.6

22.7

Olanda

6.5

5.5

4.3

1.9

2.2

2.0

11.4

24.9

45.3

Austria

5.9

4.9

4.3

2.1

2.4

2.1

23.6

31.3

40.4

Polonia

6.7

5.5

5.4

1.1

1.1

1.7

6.2

12.1

21.2

Portugalia

7.2

6.2

3.4

0.9

1.9

2.5

14.7

22.2

42.8

România

8.3

6.1

4.9

1.4

1.4

1.7

:

25.5

30.0

Slovenia

4.3

3.6

3.2

0.9

1.1

1.1

24.5

37.1

56.8

Slovacia

7.6

4.8

4.7

1.7

1.7

2.1

7.6

18.3

34.0

Finlanda

5.0

5.1

5.3

2.6

2.7

2.5

25.2

39.2

40.9

Suedia

4.7

4.5

5.0

2.3

2.4

2.5

47.0

55.3

54.3

Marea Britanie

6.6

5.2

4.5

2.7

2.6

2.1

27.9

39.5

47.3

Croația

5.9

4.9

4.6

1.1

1.0

1.3

7.0

9.0

14.0

:   Nu există date

–   Neaplicabil. Divorțurile erau interzise prin lege în Irlanda până în 1995, iar în Malta până în 2011 

****

Sursa : Eurostat (raport demografic publicat pe 26 martie 2013)


Alte articole captivante


LEGEA LUI ZIPF      Legea lui Zipf sau regula Zipf se bazează pe cercetările lingvistului american George Kingsley Zipf din anii ‘30. El a observat cât de des se folosesc cuvintele într-o anumită limbă, fiind unul dintre primele studii universitare privind frecvența cuvintelor. Un număr relativ mic de cuvinte sunt folosite tot timpul, în timp ce marea majoritate sunt folosite foarte rar. El a descoperit că articolul “the”...
CEL MAI ÎNALT POPOR MĂNÂNCĂ MULTE LACTATE      Cel mai înalt popor din lume este poporul olandez. Olandezii sunt recunoscuți ca mari băutori de lapte și mâncători de brânză și alte produse lactate. Ar putea exista o legătură?      Pentru olandezi, laptele și brânzeturile sunt esențiale, precum este orezul pentru chinezi sau ceaiul pentru englezi. S-a calculat că aproximativ o șesime din cheltuielile generale ale unui olandez reprezintă produsele l...
CELE MAI VALOROASE MĂRCI DE COSMETICE      Brand Finance a publicat studiul anual a celor mai valoroase brand-uri din industria cosmetică mondială. În ciuda unei scăderi ca valoare foarte ușoare, Olay deține în continuare poziția cea mai de sus, fiind marca dominantă în sectorul cosmetic, cu o valoare totală de 11,7 miliarde de dolari americani.      Gigantul francez L’Oréal a continuat ascensiunea în clasament, după ce a ajuns de pe locul a...
CETĂȚENI STRĂINI ÎN UE      La 1 ianuarie 2012, în statele Uniunii Europene (UE-27) trăiau 20,7 milioane de străini (persoane cu reședință într-un stat membru, având cetățenia unui stat din afara UE-27), cifra reprezentând 4,1% din populația UE-27. În plus, la aceiași dată, trăiau în statele Uniunii și 13,6 milioane de persoane cu cetățenia unui alt stat membru.      În termeni absoluți, cel mai mare număr de străini care trăiau...
SALARII PE ORĂ ÎN UE      În anul 2012, costurile medii orare ale forței de muncă în întreaga economie (cu excepția agriculturii și administrației publice) au fost estimate la 23,4 euro în Uniunea Europeană (UE-27) și la 28,0 euro în zona euro (EA-17). Cu toate acestea, aceste medii maschează diferențe semnificative între statele membre ale UE, cu salarii pe oră pornind de la 3,7 euro în Bulgaria, 4,4 euro în România, 5,8 euro ...
BĂRBAȚII CUMPĂRĂ MAI MULTE HAINE      Un raport publicat de Euromonitor arată că, la nivel mondial, bărbații cheltuiesc mai mulți bani pe haine decât au făcut-o vreodată sau bărbații cumpără mai multe haine. Cu toate că industria de îmbrăcăminte a cunoscut un mic regres în zone-cheie, cum ar fi America de Nord și Europa, anul trecut într-o serie de piețe, inclusiv Statele Unite, Marea Britanie și Germania, vânzările de haine pentru bărbați...
ORAȘELE LUMII CU CELE MAI MARI BLOCAJE ÎN TRAFIC      În ultimii ani, traficul în marile orașe ale lumii, extrem de aglomerate și fără o infrastructură adecvată pentru dezvoltarea din ultimii ani, a devenit un adevărat coșmar pentru conducătorii auto dintr-un motiv simplu, inimaginabil acum câțiva zeci de ani pentru omenire: blocaje în trafic.      Potrivit unui studiu realizat de producătorul de sisteme de navigație TomTom, șoferii, care trebuie să călă...
HARTA TERORISMULUI ȘI VIOLENȚEI      Pe site-ul AON (o societate de administrare a riscurilor și broker de asigurări) a fost publicată harta terorismului și violenței politice pentru anul 2013, o hartă care măsoară riscul de violență politică a afacerilor internaționale în 200 de țări și teritorii, bazat pe trei factori principali, ce indică forme de violență politică, care sunt susceptibile de a fi întâlnite: Terorism și sabotaj...
ROMÂNII ÎNAINTEA AMERICANILOR      Bebelușii au fost și o să rămână mereu în centru atenției într-o țară care își respectă trecutul și se gândește la un viitor mai bun. Chiar și Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Internele acordă atenția cuvenită, făcând publice cele mai frecvente nume de botez primite de copiii născuți în cursul anului 2012. Nu știu dacă acesta se po...
CÂT VIN BEAU ROMÂNII      Oamenii au cultivat struguri de mii de ani și au obținut această băutură uimitoare care este vinul, pe care îl beau din perioada când s-au apucat de agricultură. Beneficiile vinului au fost dovedite pe parcursul anilor, fiind o băutură extrem de savurată în marea majoritate a lumii. Dar poate nu știți cât vin beau românii!      Wine Institute a dezvoltat o serie de statistici referitoare la vin, inclu...