Am așteptat mai bine de un an, cu dorința că lucrurile intră pe făgașul normal, dar nu se întâmplă nimic, parcă toată lumea din domeniul transporturilor rutiere este într-o letargie acută. M-am hotărât să subliniez alte câteva lucruri inadmisibile într-o societate care se autocaracterizează modernă, referitor la faptul că ISCTR nu are competența să aplice contravenții.

     Ordonanța nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora, aprobată, modificată şi completată prin Legea nr. 371/2007, Ordonanța nr. 21/2009, Legea nr. 52/2010 prevede la art. 9 alin. (4):

     „(4) Contravențiile prevăzute în prezenta ordonanță se constată și se sancționează de către personalul cu atribuții de inspecție și control din cadrul Autorității Rutiere Române – A.R.R., de către personalul cu atribuții de inspecție și control din cadrul Inspecției Muncii – I.M., Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse și de către polițiștii rutieri, potrivit competențelor ce le revin.”

     Totuși, de un an de zile, inspectorii I.S.C.T.R. constată și sancționează contravențiile prevăzute în ordonanță în baza unor alte reglementari, cum ar fi:

     I. Prin H.G. nr.1088/2011 se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, care la art. 7 stabilește atribuțiile acestuia, printre care:

     „g) exercită controlul respectării regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora;”

     II. Ordinul M.T.I. nr. 995/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de efectuare a inspecțiilor și controlului asupra transporturilor rutiere, a activităților conexe acestora, a activității centrelor de pregătire și perfecționare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a activității școlilor de conducători auto și a activității instructorilor auto autorizați și pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.058/2007, care la art. 2 prevede:

     „(1) Controlul respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a regulamentelor (CEE) nr. 3.821/85 și (CE) nr. 2.135/98 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.820/85 al Consiliului, ale Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internaționale (AETR), denumit în continuare Acordul AETR, şi ale Ordonanței Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2007, cu modificările și completările ulterioare, se va desfășura în trafic și la sediile întreprinderilor de transport rutier în cont propriu și ale operatorilor de transport rutier.

     (2) Controlul în trafic se efectuează de către inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier – I.S.C.T.R., denumiți în continuare inspectori, potrivit competențelor ce le revin în baza reglementărilor în vigoare.

     (3) Controlul la sediile întreprinderilor de transport rutier în cont propriu și operatorilor de transport rutier se efectuează de către inspectori și/sau de către personalul cu atribuții de control din cadrul Inspecției Muncii – I.M., din subordinea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, în limita de competență a acestora.”

     Articolele 9 și 10 actualizează „Formularul de control în trafic”, „Procesul-Verbal de prelevare a înregistrărilor” și „Fișa de contravenții”  cu antetul I.S.C.T.R.

     CONCLUZIE: în România o hotărâre de guvern sau cu atât mai puțin un ordin de ministru, nu este mai presus decât o lege, adoptată în Parlament. I.S.C.T.R. nu are competența constatării și sancționării contravențiilor prevăzute de O.G. nr. 37/2007, actualizată, deoarece nu este nominalizat în lege să facă acest lucru. De aceea, O.G. nr. 37/2007 trebuia modificata demult, iar toate procesele verbale de constatare și sancționare a contravențiilor întocmite de către inspectorii I.S.C.T.R. în temeiul art. 8 și 9 din O.G. nr. 37/2007, actualizată, sunt atacabile pe motivul de necompetență aplicare sancțiune. Cred că orice instanță judecătorească ar soluționa spețele în favoarea operatorilor de transport, chiar dacă probele de natură tehnică ar fi total incriminatorii.

     Ca exercițiu pentru argumentele de mai sus, vă propun o întrebare:

  • O.G. nr. 37/2007, actualizată, art. 4 alin.(4): „Coordonatorul național al activităților de control cu privire la respectarea prevederilor Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006, ale Acordului AETR și ale Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 este Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., denumită în continuare Coordonator național.”
  • Ordinul M.T.I. nr. 995/2011, art.3: „Coordonatorul național al activităților de control cu privire la respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, ale Acordului AETR și ale Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind aparatura de înregistrare în transportul rutier este Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier – I.S.C.T.R., denumit în continuare Coordonator național.”

     Cine este Coordonatorul național? Aștept răspunsuri.

     P.S. În sfârșit, după atâta timp, OG 37/2007 a fost modificată prin Ordonanța 8/2015. Aveți aici varianta actualizată sau compilată: OG 37/2007 actualizată 2015.

Alte articole captivante


NISSAN 2015      Dacă vă aflați la cumpărături la un mall sau dacă vizați un loc de parcare în spații mari și aglomerate, peste 2-3 ani ați putea folosi modelul Nissan cu tehnologia de auto-parcare. Conceptul acestui vehiculul  a fost prezentat la începutul lunii octombrie a.c. la un târg de produse electronice de la Tokyo. Autovehiculul utilizează senzori și camere de luat vederi, montate la bord, în vederea parcării,...
RUGĂCIUNE PENTRU PARLAMENTARI      Creștinii slovaci au decis să se roage în fiecare zi pentru oamenii politici din țara lor, alăturându-se unei inițiative lansate pe Internet. Scopul inițiativei este de a lupta împotriva corupției politicienilor și de a contribui la formarea unui spațiu public mai curat în Slovacia.      „De la lansarea proiectului în urmă cu două-trei săptămâni, câteva sute de persoane s-au angajat să se roage cel pu...
OBLIGAȚIILE OPERATORILOR DE TRANSPORT OBLIGAȚIILE OPERATORILOR DE TRANSPORT (OT) ȘI ALE INTREPRINDERILOR (I) ÎN RAPORT CU AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ – A.R.R. 1. Să depună , în termen de 10 zile, dacă condiția de capacitate financiară nu mai este îndeplinită  un număr de copii conforme egal cu numărul de autovehicule pentru care condiția nu mai este îndeplinită; Ordinul M.T.I. nr. 980/2011 art. 134 lit.r (OT); contravenție prevăzută la art.4 pc...
PNEURI FĂRĂ AER      Anvelopele fără aer sau anvelopele non-pneumatice s-au fabricat de mai mulți ani. De fapt, Michelin a prezentat prima sa anvelopă fără aer, numită "Tweel", în anul 2005 și Bridgestone a lansat o versiune proprie a acestei noi tehnologii în anul următor. Cu toate acestea, nici unul dintre modelele construite nu au fost oferite pentru vânzare la scară generală.      Pornind de la ideea că o anvelopă pne...
IMAGINI HAIOASE 14      Plimbările mele pe cărările Internetului și corespondența prin e-mail cu prieteni adevărați sau virtuali mi-au dezvăluit multe fotografii amuzante, unele prin ridiculul sau comicul situaților, poze nostime și ilare sau într-un cuvânt imagini haioase. După ce le-am împărtășit mai întâi cu prietenii de pe Facebook, adăugându-le un scurt comentariu propriu, am decis să le public și aici, într-o serie mai ...
BETON AUTO-PLOMBABIL      Cercetătorii de la trei universități britanice sunt în curs de a realiza un beton special, numit beton auto-plombabil sau beton auto-vindecabil, care folosește bacterii pentru a repara fisurile și crăpăturile.      Gropile de pe drumuri sunt blestemul șoferilor, chiar și în Marea Britanie, și atrag an de an costuri importante pentru reparații. Dar, datorită acestui material complet revoluționar  – bet...
POSTERE 7      Am revenit cu alte câteva postere (postere 7).      Posterele pot fi folosite în multe scopuri, fiind de multe ori modalități de promovare ale ideilor și programelor celor ce se ocupă cu publicitatea, în special pentru evenimente muzicale sau filme, propaganda sau a unor diverse grupări ce încearcă să transmită un mesaj.      Un poster se lipește, de obicei, pe o suprafață verticală și este compus at...
IMAGINI HAIOASE 4       Plimbările mele pe cărările Internetului și corespondența prin e-mail cu prieteni adevărați sau virtuali mi-au dezvăluit multe fotografii amuzante, unele prin ridiculul sau comicul situaților, poze nostime și ilare sau într-un cuvânt imagini haioase. După ce le-am împărtășit mai întâi cu prietenii de pe Facebook, adăugându-le un scurt comentariu propriu, am decis să le public și aici, într-o serie mai...
SIMBOLURI PE TABLOUL DE BORD      Planșa de bord informează în mod obișnuit conducătorii auto cu privire la acțiunile pe care le întreprind și, de asemenea, problemele care pot apare în funcționarea în ansamblu a autovehiculului. În ultimul timp, mașinile au devenit atât de complexe încât majoritatea șoferilor nu înțeleg multe dintre simbolurile comune de avertizare sau de informare de pe tabloul de bord. Problema este agravată de fapt...
RĂSPUNSUL LA 10 ÎNTREBĂRI LOGICE      Sunt sigur că pe primele 8 le-ați rezolvat, ultimele 2 fiind ceva mai dificile. Iată soluțiile în aceiași ordine:      1. Răspuns E      Explicație: a 3-a zi după sâmbătă este marți, care este cu 2 zile înainte de ieri, care înseamnă că este joi. Așadar azi este vineri!      2. Răspuns C      Explicație: prima persoană dă noroc cu 9 persoane, cea de-a doua cu alte 8 persoane, cea de-a treia cu alte...