Am așteptat mai bine de un an, cu dorința că lucrurile intră pe făgașul normal, dar nu se întâmplă nimic, parcă toată lumea din domeniul transporturilor rutiere este într-o letargie acută. M-am hotărât să subliniez alte câteva lucruri inadmisibile într-o societate care se autocaracterizează modernă, referitor la faptul că ISCTR nu are competența să aplice contravenții.

     Ordonanța nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora, aprobată, modificată şi completată prin Legea nr. 371/2007, Ordonanța nr. 21/2009, Legea nr. 52/2010 prevede la art. 9 alin. (4):

     „(4) Contravențiile prevăzute în prezenta ordonanță se constată și se sancționează de către personalul cu atribuții de inspecție și control din cadrul Autorității Rutiere Române – A.R.R., de către personalul cu atribuții de inspecție și control din cadrul Inspecției Muncii – I.M., Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse și de către polițiștii rutieri, potrivit competențelor ce le revin.”

     Totuși, de un an de zile, inspectorii I.S.C.T.R. constată și sancționează contravențiile prevăzute în ordonanță în baza unor alte reglementari, cum ar fi:

     I. Prin H.G. nr.1088/2011 se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, care la art. 7 stabilește atribuțiile acestuia, printre care:

     „g) exercită controlul respectării regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora;”

     II. Ordinul M.T.I. nr. 995/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de efectuare a inspecțiilor și controlului asupra transporturilor rutiere, a activităților conexe acestora, a activității centrelor de pregătire și perfecționare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a activității școlilor de conducători auto și a activității instructorilor auto autorizați și pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.058/2007, care la art. 2 prevede:

     „(1) Controlul respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a regulamentelor (CEE) nr. 3.821/85 și (CE) nr. 2.135/98 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.820/85 al Consiliului, ale Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internaționale (AETR), denumit în continuare Acordul AETR, şi ale Ordonanței Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2007, cu modificările și completările ulterioare, se va desfășura în trafic și la sediile întreprinderilor de transport rutier în cont propriu și ale operatorilor de transport rutier.

     (2) Controlul în trafic se efectuează de către inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier – I.S.C.T.R., denumiți în continuare inspectori, potrivit competențelor ce le revin în baza reglementărilor în vigoare.

     (3) Controlul la sediile întreprinderilor de transport rutier în cont propriu și operatorilor de transport rutier se efectuează de către inspectori și/sau de către personalul cu atribuții de control din cadrul Inspecției Muncii – I.M., din subordinea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, în limita de competență a acestora.”

     Articolele 9 și 10 actualizează „Formularul de control în trafic”, „Procesul-Verbal de prelevare a înregistrărilor” și „Fișa de contravenții”  cu antetul I.S.C.T.R.

     CONCLUZIE: în România o hotărâre de guvern sau cu atât mai puțin un ordin de ministru, nu este mai presus decât o lege, adoptată în Parlament. I.S.C.T.R. nu are competența constatării și sancționării contravențiilor prevăzute de O.G. nr. 37/2007, actualizată, deoarece nu este nominalizat în lege să facă acest lucru. De aceea, O.G. nr. 37/2007 trebuia modificata demult, iar toate procesele verbale de constatare și sancționare a contravențiilor întocmite de către inspectorii I.S.C.T.R. în temeiul art. 8 și 9 din O.G. nr. 37/2007, actualizată, sunt atacabile pe motivul de necompetență aplicare sancțiune. Cred că orice instanță judecătorească ar soluționa spețele în favoarea operatorilor de transport, chiar dacă probele de natură tehnică ar fi total incriminatorii.

     Ca exercițiu pentru argumentele de mai sus, vă propun o întrebare:

  • O.G. nr. 37/2007, actualizată, art. 4 alin.(4): „Coordonatorul național al activităților de control cu privire la respectarea prevederilor Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006, ale Acordului AETR și ale Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 este Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., denumită în continuare Coordonator național.”
  • Ordinul M.T.I. nr. 995/2011, art.3: „Coordonatorul național al activităților de control cu privire la respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, ale Acordului AETR și ale Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind aparatura de înregistrare în transportul rutier este Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier – I.S.C.T.R., denumit în continuare Coordonator național.”

     Cine este Coordonatorul național? Aștept răspunsuri.

     P.S. În sfârșit, după atâta timp, OG 37/2007 a fost modificată prin Ordonanța 8/2015. Aveți aici varianta actualizată sau compilată: OG 37/2007 actualizată 2015.

Alte articole captivante


CEL MAI EFICIENT AUTOBUZ ELECTRIC      La mijlocul acestei luni, la expoziția din Houston, BYD Motors a prezentat un autobuz electric articulat cu o autonomie de peste 270 de kilometri și cu o încărcare de până la 120 de pasageri, care poate fi considerat cel mai eficient autobuz din lume la acest capitol.      BYD s-a axat de mai mulți ani pe fabricarea de baterii ecologice, iar noul acumulator fier-fosfat (baterie Fe) este complet reci...
POSTERE 7      Am revenit cu alte câteva postere (postere 7).      Posterele pot fi folosite în multe scopuri, fiind de multe ori modalități de promovare ale ideilor și programelor celor ce se ocupă cu publicitatea, în special pentru evenimente muzicale sau filme, propaganda sau a unor diverse grupări ce încearcă să transmită un mesaj.      Un poster se lipește, de obicei, pe o suprafață verticală și este compus at...
TEST DE PERSPICACITATE MATEMATICĂ      Astăzi vă propun un alt test, cu doar cinci întrebări, un test de perspicacitate matematică, accesibil pentru oricine care are cunoștințe elementare în acest domeniu extrem de atractiv. Poate doar pentru unii…      1. Care este valoarea ce trebuie completată pentru a patra coloană în locul semnului de întrebare?      2. Ce număr urmează în mod logic în această serie? 2    12    30    56    90    ?...
RUGĂCIUNE PENTRU PARLAMENTARI      Creștinii slovaci au decis să se roage în fiecare zi pentru oamenii politici din țara lor, alăturându-se unei inițiative lansate pe Internet. Scopul inițiativei este de a lupta împotriva corupției politicienilor și de a contribui la formarea unui spațiu public mai curat în Slovacia.      „De la lansarea proiectului în urmă cu două-trei săptămâni, câteva sute de persoane s-au angajat să se roage cel pu...
IMAGINI HAIOASE 16      Plimbările mele pe cărările Internetului și corespondența prin e-mail cu prieteni adevărați sau virtuali mi-au dezvăluit multe fotografii amuzante, unele prin ridiculul sau comicul situaților, poze nostime și ilare sau într-un cuvânt imagini haioase. După ce le-am împărtășit mai întâi cu prietenii de pe Facebook, adăugându-le un scurt comentariu propriu, am decis să le public și aici, într-o serie mai ...
CELE MAI FURATE AUTOMOBILE      În Statele Unite ale Americii un automobil este furat la fiecare 26 de secunde, adică mai mult de 2 automobile pe minut, 3323 de automobile pe zi și peste 1.200.000 pe an. Și chiar hoții de autoturisme au preferințele lor. National Insurance Crime Bureau (NICB) este o instituție care urmărește furturile de autovehicule, le clasifică și publică o listă amănunțită în fiecare an. Iată cum arată lista celo...
POSTERE 8     Posterele pot fi folosite în multe scopuri, fiind de multe ori modalități de promovare ale ideilor și programelor celor ce se ocupă cu publicitatea, în special pentru evenimente muzicale sau filme, propaganda sau a unor diverse grupări ce încearcă să transmită un mesaj.      Un poster se lipește, de obicei, pe o suprafață verticală și este compus atât din elemente grafice cât și din text, deși un poste...
IMAGINI HAIOASE 7          Plimbările mele pe cărările Internetului și corespondența prin e-mail cu prieteni adevărați sau virtuali mi-au dezvăluit multe fotografii amuzante, unele prin ridiculul sau comicul situaților, poze nostime și ilare sau într-un cuvânt imagini haioase. După ce le-am împărtășit mai întâi cu prietenii de pe Facebook, adăugându-le un scurt comentariu propriu, am decis să le public și aici, într-o serie ...
OMTI 980/2011 ACTUALIZAT (MODIFICAT ȘI COMPLETAT) NORME METODOLOGICE (din 30 noiembrie 2011) privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere*)     EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII     PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 854 bis din 2 decembrie 2011 ----------     *) Aprob...
COPIII ROMÂNIEI NU DORM!      Ca să fiu sincer de câțiva ani am început să mă îndoiesc de capacitatea de unitate a majorității românilor. Dar ieri, 16 noiembrie 2014, m-am bucurat ca un copil de faptul că mă înșel! Copiii României nu dorm!      Copiii României de peste hotare, toți cei născuți pe aceste meleaguri, tineri, maturi sau mai în vârstă, au strigat cu ardoare națională că au un cuvânt de spus pentru țara lor și pentru ce...