Am așteptat mai bine de un an, cu dorința că lucrurile intră pe făgașul normal, dar nu se întâmplă nimic, parcă toată lumea din domeniul transporturilor rutiere este într-o letargie acută. M-am hotărât să subliniez alte câteva lucruri inadmisibile într-o societate care se autocaracterizează modernă, referitor la faptul că ISCTR nu are competența să aplice contravenții.

     Ordonanța nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora, aprobată, modificată şi completată prin Legea nr. 371/2007, Ordonanța nr. 21/2009, Legea nr. 52/2010 prevede la art. 9 alin. (4):

     „(4) Contravențiile prevăzute în prezenta ordonanță se constată și se sancționează de către personalul cu atribuții de inspecție și control din cadrul Autorității Rutiere Române – A.R.R., de către personalul cu atribuții de inspecție și control din cadrul Inspecției Muncii – I.M., Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse și de către polițiștii rutieri, potrivit competențelor ce le revin.”

     Totuși, de un an de zile, inspectorii I.S.C.T.R. constată și sancționează contravențiile prevăzute în ordonanță în baza unor alte reglementari, cum ar fi:

     I. Prin H.G. nr.1088/2011 se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, care la art. 7 stabilește atribuțiile acestuia, printre care:

     „g) exercită controlul respectării regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora;”

     II. Ordinul M.T.I. nr. 995/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de efectuare a inspecțiilor și controlului asupra transporturilor rutiere, a activităților conexe acestora, a activității centrelor de pregătire și perfecționare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a activității școlilor de conducători auto și a activității instructorilor auto autorizați și pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.058/2007, care la art. 2 prevede:

     „(1) Controlul respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a regulamentelor (CEE) nr. 3.821/85 și (CE) nr. 2.135/98 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.820/85 al Consiliului, ale Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internaționale (AETR), denumit în continuare Acordul AETR, şi ale Ordonanței Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2007, cu modificările și completările ulterioare, se va desfășura în trafic și la sediile întreprinderilor de transport rutier în cont propriu și ale operatorilor de transport rutier.

     (2) Controlul în trafic se efectuează de către inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier – I.S.C.T.R., denumiți în continuare inspectori, potrivit competențelor ce le revin în baza reglementărilor în vigoare.

     (3) Controlul la sediile întreprinderilor de transport rutier în cont propriu și operatorilor de transport rutier se efectuează de către inspectori și/sau de către personalul cu atribuții de control din cadrul Inspecției Muncii – I.M., din subordinea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, în limita de competență a acestora.”

     Articolele 9 și 10 actualizează „Formularul de control în trafic”, „Procesul-Verbal de prelevare a înregistrărilor” și „Fișa de contravenții”  cu antetul I.S.C.T.R.

     CONCLUZIE: în România o hotărâre de guvern sau cu atât mai puțin un ordin de ministru, nu este mai presus decât o lege, adoptată în Parlament. I.S.C.T.R. nu are competența constatării și sancționării contravențiilor prevăzute de O.G. nr. 37/2007, actualizată, deoarece nu este nominalizat în lege să facă acest lucru. De aceea, O.G. nr. 37/2007 trebuia modificata demult, iar toate procesele verbale de constatare și sancționare a contravențiilor întocmite de către inspectorii I.S.C.T.R. în temeiul art. 8 și 9 din O.G. nr. 37/2007, actualizată, sunt atacabile pe motivul de necompetență aplicare sancțiune. Cred că orice instanță judecătorească ar soluționa spețele în favoarea operatorilor de transport, chiar dacă probele de natură tehnică ar fi total incriminatorii.

     Ca exercițiu pentru argumentele de mai sus, vă propun o întrebare:

  • O.G. nr. 37/2007, actualizată, art. 4 alin.(4): „Coordonatorul național al activităților de control cu privire la respectarea prevederilor Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006, ale Acordului AETR și ale Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 este Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., denumită în continuare Coordonator național.”
  • Ordinul M.T.I. nr. 995/2011, art.3: „Coordonatorul național al activităților de control cu privire la respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, ale Acordului AETR și ale Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind aparatura de înregistrare în transportul rutier este Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier – I.S.C.T.R., denumit în continuare Coordonator național.”

     Cine este Coordonatorul național? Aștept răspunsuri.

     P.S. În sfârșit, după atâta timp, OG 37/2007 a fost modificată prin Ordonanța 8/2015. Aveți aici varianta actualizată sau compilată: OG 37/2007 actualizată 2015.

Alte articole captivante


CUVÂNTUL NOROC NU ESTE DEMONIC      O discuție prietenească, la noroc - adică întâmplătoare, fără a fi sigur la momentul respectiv - m-a determinat să scriu acest articol despre cuvântul noroc.      Toate dicționarele explicative ale limbii române apărute în decursul anilor, care cuprind și etimologia cuvântului, susțin că noroc provine din slavă: narokŭ sau na-rokŭ. Cuvântul se regăsește astăzi, sub diverse forme, și în alte limbi (sâr...
TOATE AUTOTURISMELE TREBUIE SĂ AIBĂ UN DISPOZITIV DE REMORCARE      Dacă vă uitați la barele de protecție din față și din spate ale mașinii personale sau de serviciu veți observa niște capace de protecție din plastic, pătrate sau rotunde, care au în mod sigur un rost. Nu trebuie să vă simțiți ofensați dacă nu știți de ce sunt acolo, pentru că asta am de gând să vă spun. Regulamentul (UE) nr. 1005/2010 prevede că toate autoturismele trebuie să aibă un dispozitiv de remo...
OG 27/2011 ACTUALIZATĂ (MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ)  ORDONANȚA nr. 27 din 31 august 2011 privind transporturile rutiere EMITENT: Guvernul României PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 2 septembrie 2011 Data intrării în vigoare: 04 Decembrie 2011      Modificată prin:  ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 11 din 27 februarie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere; EMITENT: Guvernul României...
ELIMINAREA ACCIDENTELOR RUTIERE      Volvo a dezvoltat o tehnologie care pretinde că ar putea duce la eliminarea accidentele rutiere mortale ale autovehiculelor sale până în anul 2020. Grupul suedez susține că până la sfârșitul acestui deceniu, mașinile sale de ultimă generație vor fi dotate cu calculatoare care au o vedere de 360 ​​de grade împrejur.      Acest lucru a necesitat elaborarea unui “senzor central” care să permită diferitel...
ÎNTREBĂRI DE CULTURĂ GENERALĂ      Prin cultură generală se înțelege totalitatea cunoștințelor acumulate de-a lungul anilor sau nivelul ridicat de dezvoltare intelectuală la care a ajuns un individ prin posedarea de cunoștințe variate în diverse domenii. De obicei, cei care stăpânesc cunoștințe generale (universale) temeinice sunt priviți cu admirație de cei din jur și constituie o clasă oarecum invidiată în societate.      Mai jos pro...
PROBLEMĂ DE OLIMPIADĂ LA MATEMATICĂ      Vă propun o problemă de olimpiadă la matematică care nu este deloc dificilă. Depinde doar cum o abordați. Acum mai bine de douăzeci de ani a pus pe jar mai mulți elevi din multe țări. De fapt doar circa 11% dintre ei au reușit să dea răspunsul corect.      Enunț: un șnur este înfășurat simetric în jurul unui cilindru din carton, gol la mijloc, sau în jurul unui tub gol, cum ar fi suportul de carton pe...
MIRACOL SOCIAL – JAPONIA      Istoria Japoniei este bogată și interesantă, devenind chiar subiect de studiu. Japonia este considerată la ora actuală o mare putere, din mai toate punctele de vedere. Să nu uităm, totuși, că în cel de-al doilea război mondial a suferit pierderi inestimabile, iar consecințele au fost pe termen lung. Dintre toate țările din lume este singura națiune care a suportat vreodată un atac nuclear.      Poate ...
PERICOLUL NR. 2      Când am fost foarte mici, copii sau adolescenți, cei apropiați, dar cu precădere părinții, au făcut ce știau mai bine ca să ne ferească de situații sau întâmplări care ne puteau pune în primejdie integritatea fizică sau chiar existența. Mai pe scurt, am fost învățați să evităm amenințările de orice fel, să ocolim primejdiile sau pericolele de orice natură, dar pericolul nr. 2.      Constat cu stupoare...
Cât am fumat în 35 de ani      Un articol dintr-un ziar local m-a determinat să fac un calcul cu privire la țigările fumate, adică cât am fumat în viața mea. Am fumat circa 35 de ani, bătuți. Am făcut o medie ponderată, în funcție de țigările fumate în primii ani, de liceu, de facultate, de "producție"(până în anul 1990 și un pic), de "relaxare" după anii comunismului și de serviciu (matematică simplă, din aduceri aminte). Rezultatu...
RUGĂCIUNE PENTRU PARLAMENTARI      Creștinii slovaci au decis să se roage în fiecare zi pentru oamenii politici din țara lor, alăturându-se unei inițiative lansate pe Internet. Scopul inițiativei este de a lupta împotriva corupției politicienilor și de a contribui la formarea unui spațiu public mai curat în Slovacia.      „De la lansarea proiectului în urmă cu două-trei săptămâni, câteva sute de persoane s-au angajat să se roage cel pu...