Am așteptat mai bine de un an, cu dorința că lucrurile intră pe făgașul normal, dar nu se întâmplă nimic, parcă toată lumea din domeniul transporturilor rutiere este într-o letargie acută. M-am hotărât să subliniez alte câteva lucruri inadmisibile într-o societate care se autocaracterizează modernă, referitor la faptul că ISCTR nu are competența să aplice contravenții.

     Ordonanța nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora, aprobată, modificată şi completată prin Legea nr. 371/2007, Ordonanța nr. 21/2009, Legea nr. 52/2010 prevede la art. 9 alin. (4):

     „(4) Contravențiile prevăzute în prezenta ordonanță se constată și se sancționează de către personalul cu atribuții de inspecție și control din cadrul Autorității Rutiere Române – A.R.R., de către personalul cu atribuții de inspecție și control din cadrul Inspecției Muncii – I.M., Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse și de către polițiștii rutieri, potrivit competențelor ce le revin.”

     Totuși, de un an de zile, inspectorii I.S.C.T.R. constată și sancționează contravențiile prevăzute în ordonanță în baza unor alte reglementari, cum ar fi:

     I. Prin H.G. nr.1088/2011 se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, care la art. 7 stabilește atribuțiile acestuia, printre care:

     „g) exercită controlul respectării regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora;”

     II. Ordinul M.T.I. nr. 995/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de efectuare a inspecțiilor și controlului asupra transporturilor rutiere, a activităților conexe acestora, a activității centrelor de pregătire și perfecționare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a activității școlilor de conducători auto și a activității instructorilor auto autorizați și pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.058/2007, care la art. 2 prevede:

     „(1) Controlul respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a regulamentelor (CEE) nr. 3.821/85 și (CE) nr. 2.135/98 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.820/85 al Consiliului, ale Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internaționale (AETR), denumit în continuare Acordul AETR, şi ale Ordonanței Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2007, cu modificările și completările ulterioare, se va desfășura în trafic și la sediile întreprinderilor de transport rutier în cont propriu și ale operatorilor de transport rutier.

     (2) Controlul în trafic se efectuează de către inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier – I.S.C.T.R., denumiți în continuare inspectori, potrivit competențelor ce le revin în baza reglementărilor în vigoare.

     (3) Controlul la sediile întreprinderilor de transport rutier în cont propriu și operatorilor de transport rutier se efectuează de către inspectori și/sau de către personalul cu atribuții de control din cadrul Inspecției Muncii – I.M., din subordinea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, în limita de competență a acestora.”

     Articolele 9 și 10 actualizează „Formularul de control în trafic”, „Procesul-Verbal de prelevare a înregistrărilor” și „Fișa de contravenții”  cu antetul I.S.C.T.R.

     CONCLUZIE: în România o hotărâre de guvern sau cu atât mai puțin un ordin de ministru, nu este mai presus decât o lege, adoptată în Parlament. I.S.C.T.R. nu are competența constatării și sancționării contravențiilor prevăzute de O.G. nr. 37/2007, actualizată, deoarece nu este nominalizat în lege să facă acest lucru. De aceea, O.G. nr. 37/2007 trebuia modificata demult, iar toate procesele verbale de constatare și sancționare a contravențiilor întocmite de către inspectorii I.S.C.T.R. în temeiul art. 8 și 9 din O.G. nr. 37/2007, actualizată, sunt atacabile pe motivul de necompetență aplicare sancțiune. Cred că orice instanță judecătorească ar soluționa spețele în favoarea operatorilor de transport, chiar dacă probele de natură tehnică ar fi total incriminatorii.

     Ca exercițiu pentru argumentele de mai sus, vă propun o întrebare:

  • O.G. nr. 37/2007, actualizată, art. 4 alin.(4): „Coordonatorul național al activităților de control cu privire la respectarea prevederilor Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006, ale Acordului AETR și ale Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 este Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., denumită în continuare Coordonator național.”
  • Ordinul M.T.I. nr. 995/2011, art.3: „Coordonatorul național al activităților de control cu privire la respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, ale Acordului AETR și ale Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind aparatura de înregistrare în transportul rutier este Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier – I.S.C.T.R., denumit în continuare Coordonator național.”

     Cine este Coordonatorul național? Aștept răspunsuri.

     P.S. În sfârșit, după atâta timp, OG 37/2007 a fost modificată prin Ordonanța 8/2015. Aveți aici varianta actualizată sau compilată: OG 37/2007 actualizată 2015.

Alte articole captivante


HG 69/2012 ACTUALIZATĂ (MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ) HG 69/2012 (Hotărârea Guvernului nr. 69 din 01.02.2012) privind stabilirea încălcărilor cu caracter contravenţional ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE ...
CERTIFICAT (ATESTAT) ADR       (ACEST ARTICOL A FOST ACTUALIZAT ÎN DECEMBRIE 2015) I.   INTRODUCERE      Ordinul M.T. nr. 1214/2015, pentru aprobarea Normelor privind pregătirea și atestarea profesională a conducătorilor auto care transportă mărfuri periculoase, prevede ca toți conducătorii auto care transportă mărfuri periculoase (așa cum sunt ele definite în Acordul european referitor la transportul rutier interna...
ÎNTREBARE PUBLICĂ PENTRU OPERATORII DE TRANSPORT      O întrebare publică pentru toți operatorii de transport din aceasta țară, fără supărare.      Ordinul M.T.C.T. nr.42/2006, modificat (actualizat), privind condițiile de pregătire profesională inițială și continuă a anumitor categorii de conducători auto, prevede la art. 6 alin.(4) :      „În cazul în care conducătorii auto titulari ai unui CPI/CPIa sau ai unui CPC ori cei exceptați de la obligația de...
EȘTI ATENT LA DETALII? (UN TEST SIMPLU)      Detaliile fac oricum parte din viața nostră, fie că le dăm importanță ori le ignorăm parțial sau total. Ceea ce vedem sau anumite lucruri nu sunt întotdeauna ceea ce par la prima privire, iar detaliile le pot schimba cu totul. Poate majoritatea oamenilor cred că atenția la detalii este un lucru înnăscut, însă un număr mare de persoane nu acordă importanță lucrurilor aparent mici, amănuntelor, chestiilo...
CELE MAI FURATE AUTOMOBILE      În Statele Unite ale Americii un automobil este furat la fiecare 26 de secunde, adică mai mult de 2 automobile pe minut, 3323 de automobile pe zi și peste 1.200.000 pe an. Și chiar hoții de autoturisme au preferințele lor. National Insurance Crime Bureau (NICB) este o instituție care urmărește furturile de autovehicule, le clasifică și publică o listă amănunțită în fiecare an. Iată cum arată lista celo...
AȘEAZĂ-TE ȘI RIDICĂ-TE      În felul acesta poate fi numit un exercițiu fizic simplu, la îndemâna oricui, care durează numai câteva secunde. Nu este nevoie de nici un fel de echipament și se recomandă să purtați haine largi sau confortabile. Începeți prin a sta în picioare în mijlocul unei camere și fără a folosi mâinile vă așezați cu grijă în poziția ghemuit, cu picioarele încrucișate. Apoi, după un scurt timp, încercați să ajun...
IMAGINI HAIOASE 16      Plimbările mele pe cărările Internetului și corespondența prin e-mail cu prieteni adevărați sau virtuali mi-au dezvăluit multe fotografii amuzante, unele prin ridiculul sau comicul situaților, poze nostime și ilare sau într-un cuvânt imagini haioase. După ce le-am împărtășit mai întâi cu prietenii de pe Facebook, adăugându-le un scurt comentariu propriu, am decis să le public și aici, într-o serie mai ...
MAȘINI ȘI FEMEI      Un studiu actual a arătat că jumătate dintre femei sunt nemulțumite de mașinile lor, iar trei sferturi dintre ele (74%) simt că nu au o interacțiune cu autovehiculul propriu sau sunt “neînțelese" de către acesta.      O parte dintre fabricanții de autoturisme au recunoscut că nu au lucrat suficient pentru ca mașinile să devină adevărate “prietene” pentru femei. Un factor esențial este lipsa de femei...
CIUDĂȚENII PE ȘOSELE      Ciudățenii pe șosele nu este un titlu obișnuit, dar am folosit aceste cuvinte pentru că fiecare dintre noi a văzut probabil cel puțin un vehicul mai ciudat, total neobișnuit, straniu, bizar, curios sau care șochează prin aspect, care circulă pe drum. Ne-am minunat, ne-am crucit, am fost uimiți sau am pufnit, poate, în râs. Cât timp vor exista autovehicule vor fi, de asemenea, și câțiva excentrici sau e...
TEST DE LOGICĂ CU NUMERE      Vă propun un test de logică cu numere puțin mai neobișnuit față de testele uzuale bazate pe numere și adorate de iubitorii de probleme logice. Nu este un test greu, complex, ci unul de dificultate medie, accesibil pentru toată lumea.      În imaginea care urmează sunt patru numere formate fiecare din câte patru cifre (coloana din partea stângă). Folosind informațiile din coloana din partea dreaptă, tr...