Am așteptat mai bine de un an, cu dorința că lucrurile intră pe făgașul normal, dar nu se întâmplă nimic, parcă toată lumea din domeniul transporturilor rutiere este într-o letargie acută. M-am hotărât să subliniez alte câteva lucruri inadmisibile într-o societate care se autocaracterizează modernă, referitor la faptul că ISCTR nu are competența să aplice contravenții.

     Ordonanța nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora, aprobată, modificată şi completată prin Legea nr. 371/2007, Ordonanța nr. 21/2009, Legea nr. 52/2010 prevede la art. 9 alin. (4):

     „(4) Contravențiile prevăzute în prezenta ordonanță se constată și se sancționează de către personalul cu atribuții de inspecție și control din cadrul Autorității Rutiere Române – A.R.R., de către personalul cu atribuții de inspecție și control din cadrul Inspecției Muncii – I.M., Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse și de către polițiștii rutieri, potrivit competențelor ce le revin.”

     Totuși, de un an de zile, inspectorii I.S.C.T.R. constată și sancționează contravențiile prevăzute în ordonanță în baza unor alte reglementari, cum ar fi:

     I. Prin H.G. nr.1088/2011 se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, care la art. 7 stabilește atribuțiile acestuia, printre care:

     „g) exercită controlul respectării regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora;”

     II. Ordinul M.T.I. nr. 995/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de efectuare a inspecțiilor și controlului asupra transporturilor rutiere, a activităților conexe acestora, a activității centrelor de pregătire și perfecționare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a activității școlilor de conducători auto și a activității instructorilor auto autorizați și pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.058/2007, care la art. 2 prevede:

     „(1) Controlul respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a regulamentelor (CEE) nr. 3.821/85 și (CE) nr. 2.135/98 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.820/85 al Consiliului, ale Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internaționale (AETR), denumit în continuare Acordul AETR, şi ale Ordonanței Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2007, cu modificările și completările ulterioare, se va desfășura în trafic și la sediile întreprinderilor de transport rutier în cont propriu și ale operatorilor de transport rutier.

     (2) Controlul în trafic se efectuează de către inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier – I.S.C.T.R., denumiți în continuare inspectori, potrivit competențelor ce le revin în baza reglementărilor în vigoare.

     (3) Controlul la sediile întreprinderilor de transport rutier în cont propriu și operatorilor de transport rutier se efectuează de către inspectori și/sau de către personalul cu atribuții de control din cadrul Inspecției Muncii – I.M., din subordinea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, în limita de competență a acestora.”

     Articolele 9 și 10 actualizează „Formularul de control în trafic”, „Procesul-Verbal de prelevare a înregistrărilor” și „Fișa de contravenții”  cu antetul I.S.C.T.R.

     CONCLUZIE: în România o hotărâre de guvern sau cu atât mai puțin un ordin de ministru, nu este mai presus decât o lege, adoptată în Parlament. I.S.C.T.R. nu are competența constatării și sancționării contravențiilor prevăzute de O.G. nr. 37/2007, actualizată, deoarece nu este nominalizat în lege să facă acest lucru. De aceea, O.G. nr. 37/2007 trebuia modificata demult, iar toate procesele verbale de constatare și sancționare a contravențiilor întocmite de către inspectorii I.S.C.T.R. în temeiul art. 8 și 9 din O.G. nr. 37/2007, actualizată, sunt atacabile pe motivul de necompetență aplicare sancțiune. Cred că orice instanță judecătorească ar soluționa spețele în favoarea operatorilor de transport, chiar dacă probele de natură tehnică ar fi total incriminatorii.

     Ca exercițiu pentru argumentele de mai sus, vă propun o întrebare:

  • O.G. nr. 37/2007, actualizată, art. 4 alin.(4): „Coordonatorul național al activităților de control cu privire la respectarea prevederilor Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006, ale Acordului AETR și ale Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 este Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., denumită în continuare Coordonator național.”
  • Ordinul M.T.I. nr. 995/2011, art.3: „Coordonatorul național al activităților de control cu privire la respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, ale Acordului AETR și ale Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind aparatura de înregistrare în transportul rutier este Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier – I.S.C.T.R., denumit în continuare Coordonator național.”

     Cine este Coordonatorul național? Aștept răspunsuri.

     P.S. În sfârșit, după atâta timp, OG 37/2007 a fost modificată prin Ordonanța 8/2015. Aveți aici varianta actualizată sau compilată: OG 37/2007 actualizată 2015.

Alte articole captivante


ALTE 12 ÎNTREBĂRI DE LOGICĂ      Va propun un alt test de logică cu 12 întrebări:      1. Ce număr urmează în această serie? 3, 5, 8, 13, 21, A   42 B   27 C   31 D   34 E   36     2. Câte poligoane cu patru laturi sunt în total în această figură? A  11-15 B  16-20 C  21-25 D  26-30 E  31-35      3. Găsiți imaginea care urmează în mod logic      4. Găsiți imaginea care urmează în mod logic      5. Ce nu...
TEST DE PERSPICACITATE MATEMATICĂ      Astăzi vă propun un alt test, cu doar cinci întrebări, un test de perspicacitate matematică, accesibil pentru oricine care are cunoștințe elementare în acest domeniu extrem de atractiv. Poate doar pentru unii…      1. Care este valoarea ce trebuie completată pentru a patra coloană în locul semnului de întrebare?      2. Ce număr urmează în mod logic în această serie? 2    12    30    56    90    ?...
HG 69/2012 ACTUALIZATĂ (MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ) HG 69/2012 (Hotărârea Guvernului nr. 69 din 01.02.2012) privind stabilirea încălcărilor cu caracter contravenţional ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE ...
PENIS DIN PUI CU GARNITURĂ      O femeie din China, cu un simt practic remarcabil, îndrăzneață, necuviincioasă sau nerușinată în sensul obraznic al cuvântului, nu poate trăi fără să vadă un penis, nici măcar în farfurie. Ea și-a deschis un restaurant în care produsele seamănă ca două picături de apă, din fântâni sau izvoare diferite, cu falusurile, ca să mă exprim „academic”. Adică vinde un penis din pui cu diverse garnituri.     ...
INFLUENȚA FAZELOR LUNII      Un studiu realizat de o echipă de cercetători condusă de profesorul Genevieve Belleville de la Școala de Psihologie a Universității Laval din Canada arată că nu există nici o legătură între fazele lunii și stările psihice, contrar unei convingeri foarte populare. Pentru a determina dacă credința larg răspândită ce leagă luna de problemele de sănătate mintală este adevărată, cercetătorii au evaluat paci...
O LEGE CARE TREBUIE APLICATĂ LA NOI      Cine mai are puterea să suporte mass-media observă la tot pasul știri cu tineri care se prevalează de numele părinților sau de puterea politică și financiară a acestora pentru a ieși “basma curată” din diverse situații. Încercărilor lor, adesea reușite, de a “cumpăra” prin influență moralitatea civică generală sunt cel puțin revoltătoare, provocând indignarea oamenilor onești. În statul american W...
18 IMAGINI HAIOASE      Din categoria, deja încetățenită, intitulată imagini haioase vă ofer azi încă 18 imagini haioase cu un scurt comentariu. Sper să vă placă! Vin Opula - de T(r)os(nește)cana. Șezlong anti-turtire. O dezbatere la modă. O umbrelă de plajă la purtător. Una din cărțile scrise la închisoare de către Gigi Becali.  O ținută extrem de elegantă... WC pentru bărbați, personalizat. Comutatoa...
SIMBOLURI PE TABLOUL DE BORD      Planșa de bord informează în mod obișnuit conducătorii auto cu privire la acțiunile pe care le întreprind și, de asemenea, problemele care pot apare în funcționarea în ansamblu a autovehiculului. În ultimul timp, mașinile au devenit atât de complexe încât majoritatea șoferilor nu înțeleg multe dintre simbolurile comune de avertizare sau de informare de pe tabloul de bord. Problema este agravată de fapt...
NECONFORMITĂȚI LA HG 69 DIN 2012 H.G.R. nr. 69/2012, emitent Guvernul României, Monitorul Oficial nr.114/14.02.2012 privind stabilirea încălcărilor prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Con...
RĂSPUNSUL LA TESTUL DE INTELIGENȚĂ ȘI ATENȚIE      Probabil la genul acesta de exerciții nu ar mai fi necesar să vin și cu răspunsurile, dar în virtutea inerției sau așa cum am procedat mereu până acum, la toate testele de perspicacitate sau la alte exerciții și întrebări de logică, am scris totuși răspunsurile, de data aceasta și cu unele imagini care prezintă rezolvarea corectă. După verificare vă îndrum să rezolvați și alte probleme de la categoria ...