Ordinul M.T. nr. 761/1999 privind desemnarea, pregătirea și atestarea profesională a persoanelor care conduc permanent și efectiv activități de transport rutier, modificat și completat prin O.M.T.C.T. nr. 2185/2004 și prin O.M.T. nr. 604/2007, prevede în anexă modelul pentru certificatul de competență profesională pentru transportul rutier național și internațional de mărfuri și sau persoane (format A4 hârtie groasă bej). Pe acesta se menționează clar, într-un chenar negru:

“Prezentul certificat constituie dovada suficientă a competenței profesionale menționate la art. 10 alin (1) din Directiva Consiliului 96/26 CE din 29 aprilie 1996 privind accesul la ocupația de transportator rutier de marfă și transportator rutier de călători și recunoașterea reciproca a diplomelor, certificatelor și altor forme de calificare, pentru a facilita acestor transportatori dreptul la libera stabilire pentru operațiuni de transport național și internațional, amendată prin Directiva 98/76 din 1 octombrie 1998.”

     Este certificatul eliberat de către Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. din 2007 până în prezent pentru foștii coordonatori de transport, persoane desemnate și actualii manageri de transport.

Licențele de transport - Certificat manager

     Dar pe 21 octombrie 2009 s-a aprobat REGULAMENTUL (CE) nr. 1071/2009 al PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI, de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, cu aplicativitate începând cu data de 4 decembrie 2011, în care la final se face precizarea: “Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.”

     Guvernul României publica în M.O. nr. 625 din 2 septembrie 2011 ORDONANȚA nr 27 care creează cadrul legal general pentru aplicarea directă a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 (…), cu intrare în vigoare la 04 decembrie 2011:

“art. 12 alin (1) Întreprinderea care exercită ocupația de operator de transport rutier desemnează un manager de transport, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009.”

     Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin Ordinul nr. 980/2011 aprobă Normele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin O.G. nr. 27/2011:

“art. 21 Pentru obținerea licenței comunitare și a copiilor conforme ale acesteia, întreprinderea va depune la A.R.R. și certificatul de competență profesională al managerului de transport prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, valabil pentru tipul de transport efectuat.

     Modelul certificatului de competentă profesională (culoare Pantone bej, format DIN A4 hârtie din celuloză de 100 g/m2 sau mai mult) este, bineînțeles, prezentat în Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, anexa III și are precizarea adecvată: “Prezentul certificat constituie dovada suficientă a competenței profesionale menționate la articolul 21 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009.”. Acesta este modelul din Jurnalul Oficial al UE:

L 300/70                               Official Journal of the European Union                                 14.11.2009

 

ANNEX III

Model of the certificate of professional competence

EUROPEAN COMMUNITY

(Colour Pantone stout fawn, format DIN A 4 cellulose paper 100 g/m2 or more)

(Text in the official language(s) or one of the official languages of the Member State issuing the certificate)

Distinguishing sign of the Member State concerned(1)     Name of the authorised authority or body(2)

CERTIFICATE OF PROFESSIONAL COMPETENCE IN ROAD HAULAGE/PASSENGER TRANSPORT(3)

 

No ……………………………………………………………………………………………………………………

We …………………………………………………………………………………………………………………..

hereby certify that(4)……………………………………………………………………………………………….

born on ……………………………………………………………in ……………………………………………..

has successfully passed the tests for the examination (year: …..; session: …..)(5) necessary for the award of the certificate of professional competence in road haulage/passenger transport((3) in accordance with Regulation (EC) No 1071/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 establishing common rules concerning the conditions to be complied with to pursue the occupation of road transport operator(6)

This certificate constitutes the sufficient proof of professional competence referred to in Article 21 of Regulation (EC) No 1071/2009.

Issued at ……………………………………………………, on ………………………………………………..(7)

______

________

(1) The distinguishing signs of the Member States are: (B) Belgium, (BG) Bulgaria, (CZ) Czech Republic, (DK) Denmark, (D) Germany, (EST)Estonia, (IRL) Ireland, (GR) Greece, (E) Spain, (F) France, (I) Italy, (CY) Cyprus, (LV) Latvia, (LT) Lithuania, (L) Luxembourg, (H) Hungary,(M) Malta, (NL) Netherlands, (A) Austria, (PL) Poland, (P) Portugal, (RO) Romania, (SLO) Slovenia, (SK) Slovakia, (FIN) Finland, (S) Sweden,(UK) United Kingdom.

(2) Authority or body designated in advance for this purpose by each Member State of the European Community to issue this certificate.

(3) Delete as appropriate.

(4) Surname and forename; place and date of birth.

(5) Identification of the examination.

(6) OJ L 300, 14.11.2009, p. 51.

(7) Seal and signature of the authorised authority or body issuing the certificate.

     CONCLUZIE : Toate certificatele de competență profesională ale managerilor de transport eliberate de Autoritatea Rutiera Romana începând cu data de 04 decembrie 2011 și pană în prezent nu sunt conforme cu cel prezentat în Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, care este, așa cum am arătat mai sus, “obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre”. Toți managerii de transport dețin certificate de competență profesională eliberate în conformitate cu Directiva Consiliului 96/26 CE din 29 aprilie 1996, care nu sunt valabile, deoarece a fost abrogată de Regulamentul (CE) nr. 1071/2009. Deci, mergând mai departe, toate licențele comunitare eliberate întreprinderilor nu îndeplinesc condiția de competență profesională necesară pentru a exercita ocupația de operator de transport rutier, deoarece nu au un manager de transport care să dețină un certificat de competență profesională, după modelul unic și regulamentul obligatoriu stabilite de Comunitatea Europeana. În aceste condiții, nici un manager de transport român nu va fi acceptat la un operator de transport din statele membre. La M.T.I. nu se grăbește nimeni să introducă formularul acceptat în toată CE și lucruri importante sunt privite cu nonșalantă și neprofesionalism. Vorba ardeleanului: no, ce atâta grabă? De abia se face anul…

     PRECIZARE IMPORTANTĂ: Ordinul M.T.I. nr. 1640 din 8 noiembrie 2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 791 din 26 noiembrie 2012, a modificat în sfârșit  formularele certificatelor de competență profesională ale managerilor de transport, introducând ANEXA 45 a) – Modelul certificatului de competență profesională pentru transportul rutier de marfă și ANEXA 45 b) – Modelul certificatului de competență profesională pentru transportul rutier de persoane, în conformitate cu prevederile europene. Ordinul modifică și completează NORME METODOLOGICE privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităţilor conexe acestora (stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere), aprobate de Ordinul M.T.I. nr. 980 din 30 noiembrie 2011.


Alte articole captivante


PRODUCȚIA DE AUTOMOBILE 2012    Producția de automobile este un indicator important în economia unei națiuni. Organizația Internațională a producătorilor sau constructorilor de autovehicule (International Organization of Motor Vehicle Manufacturers) a fost înființată la Paris, în 1919. Această organizație mai este cunoscută și sub numele de  “Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles” (OICA). De curând, OICA a publica...
MAȘINI ȘI FEMEI      Un studiu actual a arătat că jumătate dintre femei sunt nemulțumite de mașinile lor, iar trei sferturi dintre ele (74%) simt că nu au o interacțiune cu autovehiculul propriu sau sunt “neînțelese" de către acesta.      O parte dintre fabricanții de autoturisme au recunoscut că nu au lucrat suficient pentru ca mașinile să devină adevărate “prietene” pentru femei. Un factor esențial este lipsa de femei...
CERTIFICAT (ATESTAT) ADR       (ACEST ARTICOL A FOST ACTUALIZAT ÎN DECEMBRIE 2015) I.   INTRODUCERE      Ordinul M.T. nr. 1214/2015, pentru aprobarea Normelor privind pregătirea și atestarea profesională a conducătorilor auto care transportă mărfuri periculoase, prevede ca toți conducătorii auto care transportă mărfuri periculoase (așa cum sunt ele definite în Acordul european referitor la transportul rutier interna...
CHEIE PENTRU ADOLESCENȚI      Părinții pot acum limita viteza de deplasare a mașinilor pe care le folosesc copii lor cu ajutorul unui nou tip de cheie de contact, care va fi introdusă pe piața din Marea Britanie  luna viitoare. Cheia este produsa de Ford, se numește MyKey, și poate pune restricții asupra șoferilor, folosind tastele speciale. Autovehiculul recunoaște mai multe chei diferite care pot fi setate și ajustate în funcție ...
BETON AUTO-PLOMBABIL      Cercetătorii de la trei universități britanice sunt în curs de a realiza un beton special, numit beton auto-plombabil sau beton auto-vindecabil, care folosește bacterii pentru a repara fisurile și crăpăturile.      Gropile de pe drumuri sunt blestemul șoferilor, chiar și în Marea Britanie, și atrag an de an costuri importante pentru reparații. Dar, datorită acestui material complet revoluționar  – bet...
NECONFORMITĂȚI LA HG 69 DIN 2012 H.G.R. nr. 69/2012, emitent Guvernul României, Monitorul Oficial nr.114/14.02.2012 privind stabilirea încălcărilor prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Con...
TRANSPORTURI EXCEPȚIONALE      Avântul tehnologiei în majoritatea domeniilor a impus necesitatea realizării unor transporturi de excepție, total atipice sau în doar două cuvinte transporturi excepționale. Transportul cu vehicule cu mase și/sau dimensiuni depășite sunt cunoscute de mai toată lumea sub denumirea generică de transporturi agabaritice sau chiar sub denumirea de transporturi speciale.      Nu mi-am propus aici să vorbesc...
SIMBOLURI PE TABLOUL DE BORD      Planșa de bord informează în mod obișnuit conducătorii auto cu privire la acțiunile pe care le întreprind și, de asemenea, problemele care pot apare în funcționarea în ansamblu a autovehiculului. În ultimul timp, mașinile au devenit atât de complexe încât majoritatea șoferilor nu înțeleg multe dintre simbolurile comune de avertizare sau de informare de pe tabloul de bord. Problema este agravată de fapt...
AUTOSTRADA MODERNĂ A VIITORULUI      Autostrada modernă a viitorului sau “autostrada inteligentă " va utiliza cele mai noi tehnologii în construcția de drumuri, designerii ei susținând că va fi "mai durabilă, mai sigură și va avea un caracter intuitiv". Companiile din spatele proiectului, firmele olandeze Studio Roosegaarde și Heijmans Infrastructure – care deja au fost premiate cu "Cel mai bun concept al viitorului" (Best Future Concept)...
REGULAMENTUL UE nr. 165/2014 REGULAMENTUL UE NR. 165/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 4 februarie 2014 privind tahografele în transportul rutier, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației s...