Ordinul M.T. nr. 761/1999 privind desemnarea, pregătirea și atestarea profesională a persoanelor care conduc permanent și efectiv activități de transport rutier, modificat și completat prin O.M.T.C.T. nr. 2185/2004 și prin O.M.T. nr. 604/2007, prevede în anexă modelul pentru certificatul de competență profesională pentru transportul rutier național și internațional de mărfuri și sau persoane (format A4 hârtie groasă bej). Pe acesta se menționează clar, într-un chenar negru:

“Prezentul certificat constituie dovada suficientă a competenței profesionale menționate la art. 10 alin (1) din Directiva Consiliului 96/26 CE din 29 aprilie 1996 privind accesul la ocupația de transportator rutier de marfă și transportator rutier de călători și recunoașterea reciproca a diplomelor, certificatelor și altor forme de calificare, pentru a facilita acestor transportatori dreptul la libera stabilire pentru operațiuni de transport național și internațional, amendată prin Directiva 98/76 din 1 octombrie 1998.”

     Este certificatul eliberat de către Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. din 2007 până în prezent pentru foștii coordonatori de transport, persoane desemnate și actualii manageri de transport.

Licențele de transport - Certificat manager

     Dar pe 21 octombrie 2009 s-a aprobat REGULAMENTUL (CE) nr. 1071/2009 al PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI, de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, cu aplicativitate începând cu data de 4 decembrie 2011, în care la final se face precizarea: “Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.”

     Guvernul României publica în M.O. nr. 625 din 2 septembrie 2011 ORDONANȚA nr 27 care creează cadrul legal general pentru aplicarea directă a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 (…), cu intrare în vigoare la 04 decembrie 2011:

“art. 12 alin (1) Întreprinderea care exercită ocupația de operator de transport rutier desemnează un manager de transport, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009.”

     Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin Ordinul nr. 980/2011 aprobă Normele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin O.G. nr. 27/2011:

“art. 21 Pentru obținerea licenței comunitare și a copiilor conforme ale acesteia, întreprinderea va depune la A.R.R. și certificatul de competență profesională al managerului de transport prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, valabil pentru tipul de transport efectuat.

     Modelul certificatului de competentă profesională (culoare Pantone bej, format DIN A4 hârtie din celuloză de 100 g/m2 sau mai mult) este, bineînțeles, prezentat în Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, anexa III și are precizarea adecvată: “Prezentul certificat constituie dovada suficientă a competenței profesionale menționate la articolul 21 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009.”. Acesta este modelul din Jurnalul Oficial al UE:

L 300/70                               Official Journal of the European Union                                 14.11.2009

 

ANNEX III

Model of the certificate of professional competence

EUROPEAN COMMUNITY

(Colour Pantone stout fawn, format DIN A 4 cellulose paper 100 g/m2 or more)

(Text in the official language(s) or one of the official languages of the Member State issuing the certificate)

Distinguishing sign of the Member State concerned(1)     Name of the authorised authority or body(2)

CERTIFICATE OF PROFESSIONAL COMPETENCE IN ROAD HAULAGE/PASSENGER TRANSPORT(3)

 

No ……………………………………………………………………………………………………………………

We …………………………………………………………………………………………………………………..

hereby certify that(4)……………………………………………………………………………………………….

born on ……………………………………………………………in ……………………………………………..

has successfully passed the tests for the examination (year: …..; session: …..)(5) necessary for the award of the certificate of professional competence in road haulage/passenger transport((3) in accordance with Regulation (EC) No 1071/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 establishing common rules concerning the conditions to be complied with to pursue the occupation of road transport operator(6)

This certificate constitutes the sufficient proof of professional competence referred to in Article 21 of Regulation (EC) No 1071/2009.

Issued at ……………………………………………………, on ………………………………………………..(7)

______

________

(1) The distinguishing signs of the Member States are: (B) Belgium, (BG) Bulgaria, (CZ) Czech Republic, (DK) Denmark, (D) Germany, (EST)Estonia, (IRL) Ireland, (GR) Greece, (E) Spain, (F) France, (I) Italy, (CY) Cyprus, (LV) Latvia, (LT) Lithuania, (L) Luxembourg, (H) Hungary,(M) Malta, (NL) Netherlands, (A) Austria, (PL) Poland, (P) Portugal, (RO) Romania, (SLO) Slovenia, (SK) Slovakia, (FIN) Finland, (S) Sweden,(UK) United Kingdom.

(2) Authority or body designated in advance for this purpose by each Member State of the European Community to issue this certificate.

(3) Delete as appropriate.

(4) Surname and forename; place and date of birth.

(5) Identification of the examination.

(6) OJ L 300, 14.11.2009, p. 51.

(7) Seal and signature of the authorised authority or body issuing the certificate.

     CONCLUZIE : Toate certificatele de competență profesională ale managerilor de transport eliberate de Autoritatea Rutiera Romana începând cu data de 04 decembrie 2011 și pană în prezent nu sunt conforme cu cel prezentat în Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, care este, așa cum am arătat mai sus, “obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre”. Toți managerii de transport dețin certificate de competență profesională eliberate în conformitate cu Directiva Consiliului 96/26 CE din 29 aprilie 1996, care nu sunt valabile, deoarece a fost abrogată de Regulamentul (CE) nr. 1071/2009. Deci, mergând mai departe, toate licențele comunitare eliberate întreprinderilor nu îndeplinesc condiția de competență profesională necesară pentru a exercita ocupația de operator de transport rutier, deoarece nu au un manager de transport care să dețină un certificat de competență profesională, după modelul unic și regulamentul obligatoriu stabilite de Comunitatea Europeana. În aceste condiții, nici un manager de transport român nu va fi acceptat la un operator de transport din statele membre. La M.T.I. nu se grăbește nimeni să introducă formularul acceptat în toată CE și lucruri importante sunt privite cu nonșalantă și neprofesionalism. Vorba ardeleanului: no, ce atâta grabă? De abia se face anul…

     PRECIZARE IMPORTANTĂ: Ordinul M.T.I. nr. 1640 din 8 noiembrie 2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 791 din 26 noiembrie 2012, a modificat în sfârșit  formularele certificatelor de competență profesională ale managerilor de transport, introducând ANEXA 45 a) – Modelul certificatului de competență profesională pentru transportul rutier de marfă și ANEXA 45 b) – Modelul certificatului de competență profesională pentru transportul rutier de persoane, în conformitate cu prevederile europene. Ordinul modifică și completează NORME METODOLOGICE privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităţilor conexe acestora (stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere), aprobate de Ordinul M.T.I. nr. 980 din 30 noiembrie 2011.


Alte articole captivante


PIELE UMANĂ FALSĂ      Nissan este pe cale de a produce materiale plastice care reproduc la atingere pielea de pe degetele umane. Poate suna un pic extravagant, dar inginerii de la Nissan ne asigură că acestea vor fi folosite în curând. Scopul a fost întotdeauna de a crea materiale care să facă oamenii să interacționeze cu autovehiculul, creându-le cele mai plăcute sentimente. Și, dacă te gândești bine, atunci când vine vorb...
PORSCHE 911 – 50 DE ANI      De la debutul său în anul 1963 la Frankfurt Motor Show și până la prezentarea modelului GT3 anul acesta la Geneva Motor Show, timp de 50 de ani, Porsche 911 și-a câștigat, pe bună dreptate, un loc de cinste în galeria celor mai bune mașini produse vreodată. Într-o epocă în care creativitatea este decisivă, "legendarul" 911 continuă să demonstreze în continuare ceea ce înseamnă o mașină sport. Iată o sc...
POPULARITATEA VEHICULELOR ELECTRICE      Guvernul din Norvegia este supus sub presiune publică de anumite categorii profesionale pentru a reduce avantajele și facilitățile fiscale în urma creșterii spectaculoase a vânzărilor de autovehicule electrice și popularității vehiculelor electrice.      Pentru a reduce emisiile de gaze în trafic, Norvegia a introdus stimulente fiscale generoase. Politica adoptată a avut atât de mult succes încât 32 0...
CERTIFICAT (ATESTAT) ADR       (ACEST ARTICOL A FOST ACTUALIZAT ÎN DECEMBRIE 2015) I.   INTRODUCERE      Ordinul M.T. nr. 1214/2015, pentru aprobarea Normelor privind pregătirea și atestarea profesională a conducătorilor auto care transportă mărfuri periculoase, prevede ca toți conducătorii auto care transportă mărfuri periculoase (așa cum sunt ele definite în Acordul european referitor la transportul rutier interna...
SAE      Articolul acesta nu se referă doar la salvarea victimelor prinse în accidente auto grave, folosind instrumente puternice și sofisticate pentru deschiderea ușilor și pentru tăierea balamalele, a stâlpilor sau a acoperișului, ci este axat pe modul în care mașinile s-au schimbat în ultimii ani, făcând astfel acțiunile de salvare mult mai complicate și periculoase pentru echipele de salvare. Au apărut noi ...
OG 27/2011 ACTUALIZATĂ (MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ)  ORDONANȚA nr. 27 din 31 august 2011 privind transporturile rutiere EMITENT: Guvernul României PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 2 septembrie 2011 Data intrării în vigoare: 04 Decembrie 2011      Modificată prin:  ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 11 din 27 februarie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere; EMITENT: Guvernul României...
NECONFORMITĂȚI LA HG 69 DIN 2012 H.G.R. nr. 69/2012, emitent Guvernul României, Monitorul Oficial nr.114/14.02.2012 privind stabilirea încălcărilor prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Con...
ÎNTREBARE PUBLICĂ PENTRU OPERATORII DE TRANSPORT      O întrebare publică pentru toți operatorii de transport din aceasta țară, fără supărare.      Ordinul M.T.C.T. nr.42/2006, modificat (actualizat), privind condițiile de pregătire profesională inițială și continuă a anumitor categorii de conducători auto, prevede la art. 6 alin.(4) :      „În cazul în care conducătorii auto titulari ai unui CPI/CPIa sau ai unui CPC ori cei exceptați de la obligația de...
TOATE AUTOTURISMELE TREBUIE SĂ AIBĂ UN DISPOZITIV DE REMORCARE      Dacă vă uitați la barele de protecție din față și din spate ale mașinii personale sau de serviciu veți observa niște capace de protecție din plastic, pătrate sau rotunde, care au în mod sigur un rost. Nu trebuie să vă simțiți ofensați dacă nu știți de ce sunt acolo, pentru că asta am de gând să vă spun. Regulamentul (UE) nr. 1005/2010 prevede că toate autoturismele trebuie să aibă un dispozitiv de remo...
CONCENTRAȚIA INDUSTRIEI AUTO      Industria auto a cunoscut o creștere remarcabilă în ultimii ani. În lume, companiile producătoare de autovehicule vând de toate, de la autoturisme mici și economice la mașini exotice, de milioane de dolari, pentru plutocrație. Industria auto este concentrată într-o mână de corporații mari, care dețin aproape toate mărcile sau brandurile de autoturisme ale lumii.      Concentrația industriei auto este ...