0 HGR nr. 69/2012, Art. 46I.S.C.T.R. retrage autorizația școlii de conducători auto în următoarele cazuri: Norme privind autorizarea școlilor de conducători auto, OMTI nr. 1019/2009, Art. 16 : Anularea autorizației școlii de conducători auto se face către de Autoritatea Rutieră Română – ARR la a treia suspendare, precum și în următoarele cazuri:
1 a) dacă la expirarea termenului de 6 luni prevăzut la art. 45 alin. (2), după suspendarea autorizației școlii de conducători auto pentru perioade succesive de 30 de zile, nu a fost remediată situația în cauză; a) când s-au falsificat documente școlare sau au fost eliberate fise de școlarizare unor persoane care nu au finalizat sau nu au urmat cursurile școlii de conducători auto;
2 b) școala de conducători auto a furnizat documente conținând informații incorecte în vederea obținerii autorizației; b) când se constată că școala de conducători auto a furnizat documente conținând informații eronate cu ocazia solicitării eliberării autorizației;
3 c) școlii de conducători auto i s-a aplicat de două ori, în ultimele 12 luni, sancțiunea suspendării autorizației;
4 d) pentru încălcările prevăzute la art. 3 pct. 11 și 12; (Notă: sustragere/obstrucționare  control, respectiv autorizația suspendată, retrasă sau cu termenul de valabilitate expirat).
5 e) când se constată că titularul autorizației și-a încetat activitatea sau la cererea acestuia. c) când se constată că titularul autorizației și-a încetat activitatea sau la cererea acestuia.

     „Art. 45 (1) I.S.C.T.R. suspendă autorizația școlii de conducători auto, pentru o perioadă de 30 de zile, în următoarele cazuri:

   a) dacă la expirarea termenului de 30 de zile prevăzut la art. 44 nu a fost remediată situația în cauză;

   b) pentru încălcările prevăzute la art. 3 pct. 41 şi la art. 4 pct. 15-17 şi 83.

     (2) În cazul în care la expirarea termenului de 30 de zile prevăzut la alin. (1) lit. a) nu a fost remediată situația în cauză, I.S.C.T.R. suspendă autorizația școlii de conducători auto pentru încă o perioadă de 30 de zile, care se poate prelungi pentru perioade succesive de 30 de zile, însumând o perioadă care să nu depășească 6 luni.”

     Chiar dacă OMTI nr. 1019/2009 nu a fost modificat până în prezent, în momentul de față instituția care poate suspenda sau retrage autorizația școlii de conducători auto este I.S.C.T.R.. Nu vreau să comentez criteriile de suspendare sau retragere prevăzute în HGR nr. 69/2012, dar remarc că nu s-a prevăzut de la ce dată operează efectiv suspendarea și retragerea autorizației. Dar cel mai important aspect este că nu există nici o precizare referitor la seria sau seriile care sunt în curs de pregătire la școala de conducători auto; cursanții nu au nici o vină, ar trebui să termine cursul aflat în desfășurare ( v. art. 17 din Normele privind autorizarea școlilor de conducători auto). Acest lucru este valabil și pentru suspendarea și retragerea autorizației instructorului auto autorizat și autorizației centrului de pregătire și perfecționare a personalului din transportul rutier.

     Să vedem în continuare HGR nr. 69/2012 :

     Art. 53 (1) I.S.C.T.R. întocmește și comunică decizia motivată de retragere a autorizației școlii de conducători auto, a autorizației instructorului auto autorizat sau a autorizației centrului de pregătire către autoritatea emitentă și către titularul autorizației.

   (2) Odată cu retragerea autorizației școlii de conducători auto, a autorizației instructorului auto autorizat sau a autorizației centrului de pregătire toate documentele eliberate de către autoritatea emitentă în baza autorizației retrase devin nule.

     Art. 55 (1) Împotriva sancțiunilor de retragere sau suspendare (…) se poate adresa cu plângere instanțelor de contencios administrativ, conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

   (2) Procedurile privind aplicarea sancțiunilor de retragere și suspendare, după caz, a documentelor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.

     Acum ne-am mai lămurit : procedura privind sancțiunea de retragere și suspendare se stabilește printr-un ordin de ministru, care urmează să apară. Acesta va stipula cu siguranță ceea ce am subliniat mai sus (probabil suspendarea sau retragerea va opera efectiv de la data primirii deciziei de suspendare/retragere, iar seriile în curs de pregătire vor putea să finalizeze cursurile). În acest caz autoritatea emitentă, respectiv Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., va fi înștiințată cu privire la decizia de suspendare/retragere (art. 53 alin.(1)) și ulterior, va fi înștiințată iarăși cu privire la data începerii suspendării/retragerii, pentru operarea sancțiunii în baza de date. Oricum va rămâne o perioadă scurtă de activitate a școlii de conducători auto, când de fapt ea este suspendată/retrasă, că doar I.S.C.T.R. nu poate face înștiințarea on-line. Dar până atunci, ce se întâmpla cu seriile de cursanți care sunt în pregătire la o școala de conducători auto în cazul suspendării/retragerii autorizației? DAR PÂNĂ APARE ORDINUL DE MINISTRU?

     Spun iarăși : de ce sunt necesare doua instituții, una emitentă (ARR) și una care sancționează (ISCTR)? De ce trebuie complicate lucrurile dacă sunt relativ simple? Pentru mine este greu de ÎNȚELES!

     P.S. HGR nr. 69/2012 a fost modificată.


Alte articole captivante


NOILE ANVELOPE MICHELIN      Despre anvelope, spre deosebire de alte piese sau echipamente auto, putem spune cu ușurință când este nevoie să fie înlocuite, printr-o simplă inspecție vizuală, prin care se poate stabili uzura. Dar marele producător de anvelope Michelin pretinde că noile anvelope Premier, all-season, care folosesc tehnologia EverGrip, ne vor face să privim lucrurile altfel decât la anvelopele tradiționale. De fapt, M...
CONSTRÂNGERE NEJUSTIFICATĂ LA OMTI 980/2011      Normele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 s-au aprobat prin Ordinul M.T.I. nr. 980/2011.      Articolul 54 din Norme, care se referă la transportul rutier interjudețean contra cost de persoane prin servicii regulate, prevede printre altele:     ...
OG 27/2011 ACTUALIZATĂ (MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ)  ORDONANȚA nr. 27 din 31 august 2011 privind transporturile rutiere EMITENT: Guvernul României PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 2 septembrie 2011 Data intrării în vigoare: 04 Decembrie 2011      Modificată prin:  ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 11 din 27 februarie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere; EMITENT: Guvernul României...
HG nr. 537/2014, RESTITUIRE ACCIZE HOTĂRÂRE privind condițiile, procedura și termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferența dintre nivelul standard al accizelor și nivelul accizelor diferențiat pentru motorină publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 512 din 9 iulie 2014.      În aplicarea art. 176 alin. (6) și (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, car...
LICENȚELE DE TRANSPORT NU SUNT LEGALE      Ordinul M.T. nr. 761/1999 privind desemnarea, pregătirea și atestarea profesională a persoanelor care conduc permanent și efectiv activități de transport rutier, modificat și completat prin O.M.T.C.T. nr. 2185/2004 și prin O.M.T. nr. 604/2007, prevede în anexă modelul pentru certificatul de competență profesională pentru transportul rutier național și internațional de mărfuri și sau persoane (format A4...
ÎNTREBARE PUBLICĂ PENTRU OPERATORII DE TRANSPORT      O întrebare publică pentru toți operatorii de transport din aceasta țară, fără supărare.      Ordinul M.T.C.T. nr.42/2006, modificat (actualizat), privind condițiile de pregătire profesională inițială și continuă a anumitor categorii de conducători auto, prevede la art. 6 alin.(4) :      „În cazul în care conducătorii auto titulari ai unui CPI/CPIa sau ai unui CPC ori cei exceptați de la obligația de...
BICICLETĂ vs AUTOTURISM      Vânzările de mașini sunt în scădere în Europa, iar bicicleta pare a devenit modul preferat de transport pentru aproape fiecare stat membru. Se remarcă că vânzările de  biciclete încep să depășească vânzările de automobile în mai multe țări, devenind un fenomen la nivel continental. De exemplu, anul trecut, în Italia au fost vândute mai multe biciclete  decât mașini, pentru prima dată de la al doilea ră...
NISSAN 2015      Dacă vă aflați la cumpărături la un mall sau dacă vizați un loc de parcare în spații mari și aglomerate, peste 2-3 ani ați putea folosi modelul Nissan cu tehnologia de auto-parcare. Conceptul acestui vehiculul  a fost prezentat la începutul lunii octombrie a.c. la un târg de produse electronice de la Tokyo. Autovehiculul utilizează senzori și camere de luat vederi, montate la bord, în vederea parcării,...
TOATE AUTOTURISMELE TREBUIE SĂ AIBĂ UN DISPOZITIV DE REMORCARE      Dacă vă uitați la barele de protecție din față și din spate ale mașinii personale sau de serviciu veți observa niște capace de protecție din plastic, pătrate sau rotunde, care au în mod sigur un rost. Nu trebuie să vă simțiți ofensați dacă nu știți de ce sunt acolo, pentru că asta am de gând să vă spun. Regulamentul (UE) nr. 1005/2010 prevede că toate autoturismele trebuie să aibă un dispozitiv de remo...
CERTIFICATE (ATESTATE) CPI ȘI CPC I. INTRODUCERE      Pentru a putea efectua transport rutier, adică pentru a-și putea exercita ocupația (profesia), conducătorii auto trebuie să dețină certificate (atestate) CPI și CPC. Șoferii titulari ai permiselor de conducere pentru categoriile C1, C1E, C și CE, respectiv D1, D1E, D și DE trebuie să dețină un certificat de calificare profesională inițială (CPI) sau un certificat de calificare profesion...