0 HGR nr. 69/2012, Art. 46I.S.C.T.R. retrage autorizația școlii de conducători auto în următoarele cazuri: Norme privind autorizarea școlilor de conducători auto, OMTI nr. 1019/2009, Art. 16 : Anularea autorizației școlii de conducători auto se face către de Autoritatea Rutieră Română – ARR la a treia suspendare, precum și în următoarele cazuri:
1 a) dacă la expirarea termenului de 6 luni prevăzut la art. 45 alin. (2), după suspendarea autorizației școlii de conducători auto pentru perioade succesive de 30 de zile, nu a fost remediată situația în cauză; a) când s-au falsificat documente școlare sau au fost eliberate fise de școlarizare unor persoane care nu au finalizat sau nu au urmat cursurile școlii de conducători auto;
2 b) școala de conducători auto a furnizat documente conținând informații incorecte în vederea obținerii autorizației; b) când se constată că școala de conducători auto a furnizat documente conținând informații eronate cu ocazia solicitării eliberării autorizației;
3 c) școlii de conducători auto i s-a aplicat de două ori, în ultimele 12 luni, sancțiunea suspendării autorizației;
4 d) pentru încălcările prevăzute la art. 3 pct. 11 și 12; (Notă: sustragere/obstrucționare  control, respectiv autorizația suspendată, retrasă sau cu termenul de valabilitate expirat).
5 e) când se constată că titularul autorizației și-a încetat activitatea sau la cererea acestuia. c) când se constată că titularul autorizației și-a încetat activitatea sau la cererea acestuia.

     „Art. 45 (1) I.S.C.T.R. suspendă autorizația școlii de conducători auto, pentru o perioadă de 30 de zile, în următoarele cazuri:

   a) dacă la expirarea termenului de 30 de zile prevăzut la art. 44 nu a fost remediată situația în cauză;

   b) pentru încălcările prevăzute la art. 3 pct. 41 şi la art. 4 pct. 15-17 şi 83.

     (2) În cazul în care la expirarea termenului de 30 de zile prevăzut la alin. (1) lit. a) nu a fost remediată situația în cauză, I.S.C.T.R. suspendă autorizația școlii de conducători auto pentru încă o perioadă de 30 de zile, care se poate prelungi pentru perioade succesive de 30 de zile, însumând o perioadă care să nu depășească 6 luni.”

     Chiar dacă OMTI nr. 1019/2009 nu a fost modificat până în prezent, în momentul de față instituția care poate suspenda sau retrage autorizația școlii de conducători auto este I.S.C.T.R.. Nu vreau să comentez criteriile de suspendare sau retragere prevăzute în HGR nr. 69/2012, dar remarc că nu s-a prevăzut de la ce dată operează efectiv suspendarea și retragerea autorizației. Dar cel mai important aspect este că nu există nici o precizare referitor la seria sau seriile care sunt în curs de pregătire la școala de conducători auto; cursanții nu au nici o vină, ar trebui să termine cursul aflat în desfășurare ( v. art. 17 din Normele privind autorizarea școlilor de conducători auto). Acest lucru este valabil și pentru suspendarea și retragerea autorizației instructorului auto autorizat și autorizației centrului de pregătire și perfecționare a personalului din transportul rutier.

     Să vedem în continuare HGR nr. 69/2012 :

     Art. 53 (1) I.S.C.T.R. întocmește și comunică decizia motivată de retragere a autorizației școlii de conducători auto, a autorizației instructorului auto autorizat sau a autorizației centrului de pregătire către autoritatea emitentă și către titularul autorizației.

   (2) Odată cu retragerea autorizației școlii de conducători auto, a autorizației instructorului auto autorizat sau a autorizației centrului de pregătire toate documentele eliberate de către autoritatea emitentă în baza autorizației retrase devin nule.

     Art. 55 (1) Împotriva sancțiunilor de retragere sau suspendare (…) se poate adresa cu plângere instanțelor de contencios administrativ, conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

   (2) Procedurile privind aplicarea sancțiunilor de retragere și suspendare, după caz, a documentelor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.

     Acum ne-am mai lămurit : procedura privind sancțiunea de retragere și suspendare se stabilește printr-un ordin de ministru, care urmează să apară. Acesta va stipula cu siguranță ceea ce am subliniat mai sus (probabil suspendarea sau retragerea va opera efectiv de la data primirii deciziei de suspendare/retragere, iar seriile în curs de pregătire vor putea să finalizeze cursurile). În acest caz autoritatea emitentă, respectiv Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., va fi înștiințată cu privire la decizia de suspendare/retragere (art. 53 alin.(1)) și ulterior, va fi înștiințată iarăși cu privire la data începerii suspendării/retragerii, pentru operarea sancțiunii în baza de date. Oricum va rămâne o perioadă scurtă de activitate a școlii de conducători auto, când de fapt ea este suspendată/retrasă, că doar I.S.C.T.R. nu poate face înștiințarea on-line. Dar până atunci, ce se întâmpla cu seriile de cursanți care sunt în pregătire la o școala de conducători auto în cazul suspendării/retragerii autorizației? DAR PÂNĂ APARE ORDINUL DE MINISTRU?

     Spun iarăși : de ce sunt necesare doua instituții, una emitentă (ARR) și una care sancționează (ISCTR)? De ce trebuie complicate lucrurile dacă sunt relativ simple? Pentru mine este greu de ÎNȚELES!

     P.S. HGR nr. 69/2012 a fost modificată.


Alte articole captivante


ȘOSELE MAGNETICE      Volvo Car Group testează un concept total nou și totodată revoluționar pentru a menține automobilele în banda de rulare, prin utilizarea unor magneți încorporați în carosabil sau șosele magnetice. Magneții, ajută la menținerea unui vehicul pe drumul cel bun, creând  o „cale ferată” invizibilă care nu permite inexactități de poziționare decât în limita a maxim 10 cm. În conformitate cu declarația șefulu...
RETRAGEREA LICENȚEI DE TRASEU: OMIRA 353/2007 vs HG 69/2012      Retragerea licenței de traseu se face, în momentul de față, prin intermediul a două acte normative care: Ordinul M.I.R.A. nr. 353/2007, modificat și completat ulterior și HGR nr. 69/2012. În continuare fac o „confruntare” între cele două: 0 O.M.I.R.A. NR. 353/2007 ART.28 (1) : „Retragerea licenței de traseu se face de către agenția A.R.R. emitentă în următoarele cazuri: (se referă numai la tr...
OG 27/2011 ACTUALIZATĂ (MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ)  ORDONANȚA nr. 27 din 31 august 2011 privind transporturile rutiere EMITENT: Guvernul României PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 2 septembrie 2011 Data intrării în vigoare: 04 Decembrie 2011      Modificată prin:  ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 11 din 27 februarie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere; EMITENT: Guvernul României...
POPULARITATEA VEHICULELOR ELECTRICE      Guvernul din Norvegia este supus sub presiune publică de anumite categorii profesionale pentru a reduce avantajele și facilitățile fiscale în urma creșterii spectaculoase a vânzărilor de autovehicule electrice și popularității vehiculelor electrice.      Pentru a reduce emisiile de gaze în trafic, Norvegia a introdus stimulente fiscale generoase. Politica adoptată a avut atât de mult succes încât 32 0...
ISCTR NU ARE COMPETENȚA SĂ APLICE CONTRAVENȚII      Am așteptat mai bine de un an, cu dorința că lucrurile intră pe făgașul normal, dar nu se întâmplă nimic, parcă toată lumea din domeniul transporturilor rutiere este într-o letargie acută. M-am hotărât să subliniez alte câteva lucruri inadmisibile într-o societate care se autocaracterizează modernă, referitor la faptul că ISCTR nu are competența să aplice contravenții.      Ordonanța nr. 37/2007 privi...
ELIMINAREA ACCIDENTELOR RUTIERE      Volvo a dezvoltat o tehnologie care pretinde că ar putea duce la eliminarea accidentele rutiere mortale ale autovehiculelor sale până în anul 2020. Grupul suedez susține că până la sfârșitul acestui deceniu, mașinile sale de ultimă generație vor fi dotate cu calculatoare care au o vedere de 360 ​​de grade împrejur.      Acest lucru a necesitat elaborarea unui “senzor central” care să permită diferitel...
CHEIE PENTRU ADOLESCENȚI      Părinții pot acum limita viteza de deplasare a mașinilor pe care le folosesc copii lor cu ajutorul unui nou tip de cheie de contact, care va fi introdusă pe piața din Marea Britanie  luna viitoare. Cheia este produsa de Ford, se numește MyKey, și poate pune restricții asupra șoferilor, folosind tastele speciale. Autovehiculul recunoaște mai multe chei diferite care pot fi setate și ajustate în funcție ...
OBȚINEREA CARDULUI DE CONDUCĂTOR AUTO      Acest articol a fost actualizat după publicarea OMT nr. 459/2017 pentru aprobarea Normelor privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea, înnoirea și retragerea cardurilor de tahograf, respectiv obținerea cardului de conducător auto. I. INTRODUCERE      Cardul de tahograf (sau cartela tahografică) este o cartelă de memorie destinată a fi utilizată la un tahograf digital și se eliberează de către Autorit...
NOILE ANVELOPE MICHELIN      Despre anvelope, spre deosebire de alte piese sau echipamente auto, putem spune cu ușurință când este nevoie să fie înlocuite, printr-o simplă inspecție vizuală, prin care se poate stabili uzura. Dar marele producător de anvelope Michelin pretinde că noile anvelope Premier, all-season, care folosesc tehnologia EverGrip, ne vor face să privim lucrurile altfel decât la anvelopele tradiționale. De fapt, M...
EMISII CO₂      Politicile actuale ar determina o reducere a emisiilor de GES (gaze cu efect de seră) de numai 40% până în 2050. Comunicarea Comisiei Europene intitulată „Foaie de parcurs pentru trecerea la o economie competitivă cu emisii scăzute de dioxid de carbon până în 2050” stabilește modul în care poate fi îndeplinit cel mai rentabil cu putință obiectivul de reducere a emisiilor pe plan național cu 80% până în...